Focwa & Bovag: Plusnorm vereist gedragscode en technisch filter

Plusnorm • De verwachting is dat 3 tot 8 procent van de schades onder de Plusnorm zal vallen. Vanaf voorjaar 2022 kunnen schadeherstellers opgaan voor de Plusnorm, die stapsgewijs vanaf volgend jaar wordt ingevoerd.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
De Plusnorm is bedoeld voor herstel van moderne auto's. (foto: Shutterstock)

De brancheverenigingen Focwa en Bovag Schadeherstel gaven vandaag een korte update over de stand van zaken rondom de Plusnorm. De denkrichting voor de Plusnorm is duidelijk; er ligt een blauwdruk en het streven is dat er dit najaar een definitieve norm ligt. Vanaf het voorjaar 2022 kunnen schadebedrijven opgaan voor certificering van de Plusnorm. Hoeveel schadeherstellers dat zullen doen, is volgens Focwa en Bovag moeilijk aan te geven. “Maar de animo is er zeker”, aldus Frank Ruygrok, manager Bovag Schadeherstel. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een nieuwe, vrijwillige norm, die naast de bestaande branchenorm zal bestaan. De Plusnorm geldt nu voor 3 tot 8 procent van de schades, is de verwachting, en heeft betrekking op schades van relatief jonge auto’s, uitgerust met talloze software en veiligheidssystemen. Hoe dit percentage zich de komende tijd zal ontwikkelen en hoe hard het groeit, is moeilijk aan te geven, aldus Bovag en Focwa. I

Aangescherpt

Uitgangspunt van de Plusnorm is een objectieve vaststelling en borging van veiligheidskritisch herstel. Om die objectieve schadevaststelling goed te regelen, komt er een technisch filter voor de hele branche, waarin het risicoprofiel van de schade wordt aangegeven. “De vaststelling van de schade begint met de juiste herkenning van het voertuig en de herkenning van de complexiteit van de schade”, vertelt Femke Teeling, directeur Focwa. “Dat filter geeft aan of herstel binnen de Plusnorm valt en welke veiligheidskritische aspecten hierbij betrokken zijn om goed te herstellen.” Het filter zal gefaseerd worden ingevoerd: in de eerste uitrolfase ligt de nadruk op bewustwording bij herstellers en heeft het systeem een signaalfunctie in geval van veiligheidskritisch herstel. In een later stadium kan het leiden tot een ‘no go’ als herstellers niet voldoende geëquipeerd zijn om een bepaalde schade uit te voeren. “Als je dan niet voldoet aan het vereiste niveau, dan blijf je weg van herstel en besteed je het uit.”, aldus Teeling, die meldt dat de mogelijkheden voor uitbesteding en inhuur van werkzaamheden zijn aangescherpt en beperkt binnen de Plusnorm.Met een objectieve branchenorm kun je aantonen dat je veilig herstelt. Daarmee hopen we ook discussies met opdrachtgevers te slechten, zei Femke Teeling eerder tegen Automotive in een tweegesprek met Frank van Donk, directeur Schadegarant.

Consequenties

Ander belangrijk aspect is het kennisniveau en permanente educatie, waarbij opleiders zijn gevraagd om een passend aanbod van opleidingen te ontwikkelen. Dan gaat het om kennis op het gebied van rijhulpsystemen, EV en hybride, verbindingstechnieken en front office. Daarnaast zijn een tweetal projecten bij VOC ondergebracht: de herziening en update van de Branche Kwalificatie Structuur en de opzet voor permanente educatie binnen te branche. Volgens Focwa en Bovag is de opzet van een gedragscode essentieel voor de Plusnorm. “In die code leggen we vast volgens welke normen we met elkaar samenwerken”, aldus Ruygrok. “In de verhouding tussen herstellers, experts en opdrachtgevers moet duidelijk zijn dat veiligheid ten alle tijden de hoogste prioriteit heeft.” Die gedragscode moet in ieder geval ook borgen dat veiligheidskritische schades alleen worden hersteld bij bedrijven die daarvoor ook zijn uitgerust. “Uit audits zou straks ook kunnen blijken dat bedrijven aan auto’s hebben gewerkt, terwijl ze die schade niet hadden mogen aannemen. Dat kan zeker consequenties gaan hebben, welke is nog niet duidelijk, maar dat gaat zeker komen”, aldus Teeling.

Volgens de planning zal het technisch filter vanaf 2022-2023 verplicht worden voor alle herstellers en zal er na een gewenningsperiode vanaf 2023 een beleid van strikte handhaving komen. Eerder introduceerde enkele schadeketens hun eigen systemen, zoals AAS Schadeherstel met Aantoonbaar Veilig Herstel, terwijl ABS Autoherstel in 2018 ook een filter lanceerde dat veiligheidskritisch delen herkent.

Voor veel herstellers is de invoering van Plusnorm spannend

Beide brancheverenigingen benadrukken dat behalve herstellers, ook opdrachtgevers en organisaties zoals onder andere het Verbond van Verzekeraars, de VNA en RAI Vereniging zich in de nieuwe Plusnorm kunnen vinden, zodat de norm straks breed wordt gedragen. Hoe de achterban reageert op de invoering, is nogal verschillend, aldus Teeling en Ruygrok. “Voor veel herstellers is het spannend, ook omdat ze voor zichzelf duidelijk moeten kiezen welke richting ze op willen en op welke specialisaties ze zich willen focussen. Die specialisaties worden binnen de ketens of door ondernemers met meerdere vestigingen, al verspreid. Onafhankelijk herstelbedrijven moeten daar ook over nadenken en welllicht meer met elkaar gaan samenwerken. Ook verwachten we dat maar een deel van de bedrijven voor de Plusnorm gaat, omdat de investeringen wel rendabel moeten zijn voor bedrijf”, denkt Teeling.

Kijk hier de Automotive Schade Talkshow terug, met vanaf 39.00 de discussie over de Plusnorm:

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Focwa & Bovag: Plusnorm vereist gedragscode en technisch filter | Automotive Online

Focwa & Bovag: Plusnorm vereist gedragscode en technisch filter

Plusnorm • De verwachting is dat 3 tot 8 procent van de schades onder de Plusnorm zal vallen. Vanaf voorjaar 2022 kunnen schadeherstellers opgaan voor de Plusnorm, die stapsgewijs vanaf volgend jaar wordt ingevoerd.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
De Plusnorm is bedoeld voor herstel van moderne auto's. (foto: Shutterstock)

De brancheverenigingen Focwa en Bovag Schadeherstel gaven vandaag een korte update over de stand van zaken rondom de Plusnorm. De denkrichting voor de Plusnorm is duidelijk; er ligt een blauwdruk en het streven is dat er dit najaar een definitieve norm ligt. Vanaf het voorjaar 2022 kunnen schadebedrijven opgaan voor certificering van de Plusnorm. Hoeveel schadeherstellers dat zullen doen, is volgens Focwa en Bovag moeilijk aan te geven. “Maar de animo is er zeker”, aldus Frank Ruygrok, manager Bovag Schadeherstel. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een nieuwe, vrijwillige norm, die naast de bestaande branchenorm zal bestaan. De Plusnorm geldt nu voor 3 tot 8 procent van de schades, is de verwachting, en heeft betrekking op schades van relatief jonge auto’s, uitgerust met talloze software en veiligheidssystemen. Hoe dit percentage zich de komende tijd zal ontwikkelen en hoe hard het groeit, is moeilijk aan te geven, aldus Bovag en Focwa. I

Aangescherpt

Uitgangspunt van de Plusnorm is een objectieve vaststelling en borging van veiligheidskritisch herstel. Om die objectieve schadevaststelling goed te regelen, komt er een technisch filter voor de hele branche, waarin het risicoprofiel van de schade wordt aangegeven. “De vaststelling van de schade begint met de juiste herkenning van het voertuig en de herkenning van de complexiteit van de schade”, vertelt Femke Teeling, directeur Focwa. “Dat filter geeft aan of herstel binnen de Plusnorm valt en welke veiligheidskritische aspecten hierbij betrokken zijn om goed te herstellen.” Het filter zal gefaseerd worden ingevoerd: in de eerste uitrolfase ligt de nadruk op bewustwording bij herstellers en heeft het systeem een signaalfunctie in geval van veiligheidskritisch herstel. In een later stadium kan het leiden tot een ‘no go’ als herstellers niet voldoende geëquipeerd zijn om een bepaalde schade uit te voeren. “Als je dan niet voldoet aan het vereiste niveau, dan blijf je weg van herstel en besteed je het uit.”, aldus Teeling, die meldt dat de mogelijkheden voor uitbesteding en inhuur van werkzaamheden zijn aangescherpt en beperkt binnen de Plusnorm.Met een objectieve branchenorm kun je aantonen dat je veilig herstelt. Daarmee hopen we ook discussies met opdrachtgevers te slechten, zei Femke Teeling eerder tegen Automotive in een tweegesprek met Frank van Donk, directeur Schadegarant.

Consequenties

Ander belangrijk aspect is het kennisniveau en permanente educatie, waarbij opleiders zijn gevraagd om een passend aanbod van opleidingen te ontwikkelen. Dan gaat het om kennis op het gebied van rijhulpsystemen, EV en hybride, verbindingstechnieken en front office. Daarnaast zijn een tweetal projecten bij VOC ondergebracht: de herziening en update van de Branche Kwalificatie Structuur en de opzet voor permanente educatie binnen te branche. Volgens Focwa en Bovag is de opzet van een gedragscode essentieel voor de Plusnorm. “In die code leggen we vast volgens welke normen we met elkaar samenwerken”, aldus Ruygrok. “In de verhouding tussen herstellers, experts en opdrachtgevers moet duidelijk zijn dat veiligheid ten alle tijden de hoogste prioriteit heeft.” Die gedragscode moet in ieder geval ook borgen dat veiligheidskritische schades alleen worden hersteld bij bedrijven die daarvoor ook zijn uitgerust. “Uit audits zou straks ook kunnen blijken dat bedrijven aan auto’s hebben gewerkt, terwijl ze die schade niet hadden mogen aannemen. Dat kan zeker consequenties gaan hebben, welke is nog niet duidelijk, maar dat gaat zeker komen”, aldus Teeling.

Volgens de planning zal het technisch filter vanaf 2022-2023 verplicht worden voor alle herstellers en zal er na een gewenningsperiode vanaf 2023 een beleid van strikte handhaving komen. Eerder introduceerde enkele schadeketens hun eigen systemen, zoals AAS Schadeherstel met Aantoonbaar Veilig Herstel, terwijl ABS Autoherstel in 2018 ook een filter lanceerde dat veiligheidskritisch delen herkent.

Voor veel herstellers is de invoering van Plusnorm spannend

Beide brancheverenigingen benadrukken dat behalve herstellers, ook opdrachtgevers en organisaties zoals onder andere het Verbond van Verzekeraars, de VNA en RAI Vereniging zich in de nieuwe Plusnorm kunnen vinden, zodat de norm straks breed wordt gedragen. Hoe de achterban reageert op de invoering, is nogal verschillend, aldus Teeling en Ruygrok. “Voor veel herstellers is het spannend, ook omdat ze voor zichzelf duidelijk moeten kiezen welke richting ze op willen en op welke specialisaties ze zich willen focussen. Die specialisaties worden binnen de ketens of door ondernemers met meerdere vestigingen, al verspreid. Onafhankelijk herstelbedrijven moeten daar ook over nadenken en welllicht meer met elkaar gaan samenwerken. Ook verwachten we dat maar een deel van de bedrijven voor de Plusnorm gaat, omdat de investeringen wel rendabel moeten zijn voor bedrijf”, denkt Teeling.

Kijk hier de Automotive Schade Talkshow terug, met vanaf 39.00 de discussie over de Plusnorm:

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.