VOC rehabiliteert vertrekkende directeur Van Doornspeek

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Yolande van Doornspeek vertrekt definitief bij VOC (foto: VOC).

Yolande van Doornspeek, sinds 1 januari 2018 statutair directeur bij VOC, verlaat het opleidingsinstituut. “Hiermee komt een einde aan een lastige en onrustige periode voor VOC en Yolande van Doornspeek“, schrijft VOC. Het opleidingsbedrijf en Van Doornspeek waren in een rechtszaak verwikkeld over haar ontslag. Van Doornspeek werd vorig jaar ontslagen door de toenmalige Raad van Toezicht en vocht dit ontslag met succes aan in de rechtbank.

Van Doornspeek in het gelijk gesteld

VOC en Van Doornspeek kwamen in de clinch te liggen nadat de directeur melding maakte van belangenverstrengeling door leden van de toenmalige Raad van Toezicht bij het College van Bestuur. Vervolgens werd ze ontslagen. In een zaak die ze hierover aanspande, eiste ze dat de contractbeëindiging ongedaan gemaakt zou worden, of een schadevergoeding van 200 duizend euro. VOC wenste in geen van beide mee te gaan. De rechtbank stelde Van Doornspeek in het gelijk en achtte het ontslag onrechtmatig.

Het opvallende aan de zaak was dat de RvT met wie Van Doornspeek in de clinch lag, al was vervangen. Sinds september is voormalig Carglass-directeur Douwe Bekius voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij weigerde echter met Van Doornspeek over een terugkeer te praten, zo bleek tijdens de zitting over haar ontslag. In die zitting stelde VOC ook dat er onder de vorige RvT geen onregelmatigheden waren geconstateerd en dat Van Doornspeek het vertrouwen van de onderneming zou hebben geschaad. De rechter ging hier niet in mee, maar stelde dat het logischer was geweest indien de nieuwe RvT “nader onderzoek had gepleegd en overleg had gevoerd met Van Doornspeek over de mogelijkheid de arbeidsverhouding voort te zetten”. Ook wees VOC de door Van Doornspeek voorgestelde mediation af.

Daar komt VOC nu klaarblijkelijk van terug: het opleidingsinstituut meldt in het bericht over het vertrek van Van Doornspeek dat “mevrouw Van Doornspeek correct en te goeder trouw heeft gehandeld. De Raad van Toezicht wil haar bedanken voor haar inspanningen om VOC in moeilijke tijden op koers te houden”. In april benoemde VOC Elise Gerritsen al als directeur.

VOC ziet stelselmatig af van een inhoudelijke reactie op dit dossier en wil ook nu geen commentaar geven.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

VOC rehabiliteert vertrekkende directeur Van Doornspeek | Automotive Online

VOC rehabiliteert vertrekkende directeur Van Doornspeek

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Yolande van Doornspeek vertrekt definitief bij VOC (foto: VOC).

Yolande van Doornspeek, sinds 1 januari 2018 statutair directeur bij VOC, verlaat het opleidingsinstituut. “Hiermee komt een einde aan een lastige en onrustige periode voor VOC en Yolande van Doornspeek“, schrijft VOC. Het opleidingsbedrijf en Van Doornspeek waren in een rechtszaak verwikkeld over haar ontslag. Van Doornspeek werd vorig jaar ontslagen door de toenmalige Raad van Toezicht en vocht dit ontslag met succes aan in de rechtbank.

Van Doornspeek in het gelijk gesteld

VOC en Van Doornspeek kwamen in de clinch te liggen nadat de directeur melding maakte van belangenverstrengeling door leden van de toenmalige Raad van Toezicht bij het College van Bestuur. Vervolgens werd ze ontslagen. In een zaak die ze hierover aanspande, eiste ze dat de contractbeëindiging ongedaan gemaakt zou worden, of een schadevergoeding van 200 duizend euro. VOC wenste in geen van beide mee te gaan. De rechtbank stelde Van Doornspeek in het gelijk en achtte het ontslag onrechtmatig.

Het opvallende aan de zaak was dat de RvT met wie Van Doornspeek in de clinch lag, al was vervangen. Sinds september is voormalig Carglass-directeur Douwe Bekius voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij weigerde echter met Van Doornspeek over een terugkeer te praten, zo bleek tijdens de zitting over haar ontslag. In die zitting stelde VOC ook dat er onder de vorige RvT geen onregelmatigheden waren geconstateerd en dat Van Doornspeek het vertrouwen van de onderneming zou hebben geschaad. De rechter ging hier niet in mee, maar stelde dat het logischer was geweest indien de nieuwe RvT “nader onderzoek had gepleegd en overleg had gevoerd met Van Doornspeek over de mogelijkheid de arbeidsverhouding voort te zetten”. Ook wees VOC de door Van Doornspeek voorgestelde mediation af.

Daar komt VOC nu klaarblijkelijk van terug: het opleidingsinstituut meldt in het bericht over het vertrek van Van Doornspeek dat “mevrouw Van Doornspeek correct en te goeder trouw heeft gehandeld. De Raad van Toezicht wil haar bedanken voor haar inspanningen om VOC in moeilijke tijden op koers te houden”. In april benoemde VOC Elise Gerritsen al als directeur.

VOC ziet stelselmatig af van een inhoudelijke reactie op dit dossier en wil ook nu geen commentaar geven.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.