Focwa wil het 'eerlijke verhaal' vertellen

Op bezoek | Focwa komt sterker uit de strijd

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Personeelsgebrek is probleem nummer één, aldus Focwa-directeur Femke Teeling. (foto: Focwa)

Focwa is in een nieuwe fase terecht gekomen: de opbouwfase welteverstaan. De branchevereniging kreeg vorig jaar een gevoelige klap te verduren toen twee ketens (ABS en ASN) overstapten naar Bovag, maar nu, een jaar later, kan gerust gesteld worden dat Focwa zelfbewuster en sterker uit die strijd is gekomen. De huidige achterban heeft heel bewust voor Focwa gekozen en niet voor Bovag en is er vast van overtuigd om zich in te zetten voor de brancheorganisatie en actuele thema’s waar de sector mee te maken heeft. Daarnaast is Focwa druk bezig geweest om weer één ‘herstelfamilie’ van de vereniging te maken: de fusie met de andere hersteldisciplines (glas-, caravan- en camperherstel) was afgelopen jaar een feit. En aan de opkomst was af te lezen dat ook deze leden zich betrokken voelen bij het wel en wee binnen de branchevereniging. Focwa-voorzitter Peter Brussel stelde dan ook verheugd vast dat ‘alles weer onder één dak zit en de fusie heeft gezorgd voor een groter gemeenschappelijk besef dat je dingen echt beter samen kunt aanpakken.’

Gevoelige punten

“We willen het eerlijke verhaal vertellen en niet meedoen aan hypes of spookverhalen”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling voor een zaal van bijna driehonderd herstelprofessionals. “Merkerkend herstel houdt iedereen bezig, maar wat betekent dit nu concreet voor de branche? Gaat het alleen over aansprakelijkheid of spelen onderdelen daar ook nog een rol in? Wij blijven het kritisch volgen en waken ook over de positie van universele, onafhankelijke herstellers hierin. Het is immers van groot belang dat technische informatie en onderdelen voor iedereen in de branche beschikbaar blijven, want er bereiken ons soms onrustbarende verhalen van leden hierover. We voeren over dit onderwerp een open dialoog met alle betrokken partijen: van importeurs tot de RAI Vereniging.”

In het verlengde hiervan refereerde Teeling ook aan het onderzoek waar Focwa mee bezig is naar de steeds verder stijgende prijs van onderdelen en de invloed hiervan op het verdienmodel van herstellers. “Niet alleen hogere prijzen van de onderdelen, maar ook het grotere aandeel nieuwe onderdelen binnen een reparatie zorgt voor een spanningsveld, omdat er veel vaker vervanging dan reparatie wordt voorgeschreven.” Teeling riep de leden in ieder geval op kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering (en de rol van margerijke onderdelen hierin) en de kortingsafspraken. Focwa hoopt het onderzoek volgende maand af te ronden en zich op basis van de onderzoeksresultaten sterker te kunnen maken voor de positie van herstellers. Lees ook: Schadelast stijgt rap door duurdere onderdelen en ADAS-systemen.

Onbewust onbekwaam

Grote zorgen heeft Teeling vooral ook over het grote gebrek aan personeel en het toenemend aantal openstaande vacatures. “Dit is écht onderwerp nummer één bij al onze ondernemers. Wij blijven bij de overheid dan ook doorknokken voor het voortbestaan van de BBL-subsidie voor de praktijkleerplaatsen. Daarnaast voeren we binnenkort overleg met alle ROC’s om gezamenlijk te bekijken welke acties we kunnen ondernemen”, zegt ze. “Overigens gaat het niet alleen om de aanwas van nieuwe, jonge mensen, maar ook om het behoud van de huidige medewerkers. Daarom zijn we ook een project gestart waarbij ondernemers een beroep kunnen doen op het advies van HR-specialisten.”

Vooral met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen van de auto en daarmee zijn herstel wees Teeling nog op het dreigende gevaar van ‘onbewust onbekwaam personeel’. “Als je niet meer precies weet wat er allemaal op en aan een auto zit, wordt goed en veilig herstel een risico”, aldus Teeling, die meteen onder de aandacht bracht dat de helpdesk van Focwa altijd geraadpleegd kan worden met allerlei vragen. Volgens Matthew Wright, head of commercial development bij Thatcham, zal het gemiddelde schadebedrag de komende jaren alleen maar stijgen als gevolg van steeds complexer wordende hersteltechnieken en hogere onderdelenprijzen. “Er staat ons de komende jaren een reductie van het aantal ongevallen te wachten, maar daar staat tegenover dat de kosten van herstelwerk alleen maar zullen toenemen”, aldus Wright.

Tegenover een daling van het aantal ongevallen staat een hogere gemiddelde schadelast.

Matthew Wright, head of commercial development Thatcham

Gaat het over de toekomst, dan gaat het onmiskenbaar ook meteen over de toenemende digitalisering, maar volgens psycholoog/trendwachter Herman Konings moet dat allemaal wel in het juiste perspectief worden gezien. “Er is vooral ook veel behoefte aan ontsnapping aan de digitale wereld en teruggrijpen naar analoge materie. Denk maar aan de wederopkomst van de cassettebandjes of vinylplaten; die worden juist weer gekocht door jonge millennials”, denkt Konings, die vooral gelooft in een nieuwe mengvorm van digitaal en analoog. De herstelwereld zou volgens hem vooral ook moeten kijken of er nog verder gedifferentieerd kan worden. “Carsharing is alleen maar goed voor jullie branche, want mensen zijn toch minder voorzichtig met een auto die niet van henzelf is.”

Tegenslag

Het is opvallend hoe vaak de ‘factor mens’ opdoemt in verhalen van trendwatchers. Op het Acoat Selected congres vorig week, benadrukte auteur Steven van Belleghem ook nog eens hoe belangrijk het ‘intermenselijk contact’ is. Ook tijdens het Focwa congres werd betoogd dat menselijke gedrag cruciaal is, hoe digitaal en online ons leven, bedrijfsprocessen én klantrelaties er ook uitzien. Je mag als mens, ondernemer of branche misschien soms in de war raken door alle veranderingen om je heen, maar zoek dan vooral naar ‘houvast’, adviseerde voormalig topschaatser Erben Wennemars. “Het gaat om de diepere betekenis van vallen en opstaan. Laat je vooral niet uit het veld slaan door tegenslag “. Een advies dat Focwa blijkbaar een jaar geleden al ter harte nam.

Op bezoek

De redactie van Automotive bezoekt tal van evenementen. In de online rubriek ‘Op bezoek’ leest u wat ons zoal opviel.

Wat: Jaarcongres Focwa / Waar: 3 oktober, De Fabrique in Maarssen / Aantal bezoekers: +/- 300 / Doelgroep: leden van Focwa en relaties.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Op bezoek | Focwa komt sterker uit de strijd | Automotive Online
Focwa wil het 'eerlijke verhaal' vertellen

Op bezoek | Focwa komt sterker uit de strijd

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Personeelsgebrek is probleem nummer één, aldus Focwa-directeur Femke Teeling. (foto: Focwa)

Focwa is in een nieuwe fase terecht gekomen: de opbouwfase welteverstaan. De branchevereniging kreeg vorig jaar een gevoelige klap te verduren toen twee ketens (ABS en ASN) overstapten naar Bovag, maar nu, een jaar later, kan gerust gesteld worden dat Focwa zelfbewuster en sterker uit die strijd is gekomen. De huidige achterban heeft heel bewust voor Focwa gekozen en niet voor Bovag en is er vast van overtuigd om zich in te zetten voor de brancheorganisatie en actuele thema’s waar de sector mee te maken heeft. Daarnaast is Focwa druk bezig geweest om weer één ‘herstelfamilie’ van de vereniging te maken: de fusie met de andere hersteldisciplines (glas-, caravan- en camperherstel) was afgelopen jaar een feit. En aan de opkomst was af te lezen dat ook deze leden zich betrokken voelen bij het wel en wee binnen de branchevereniging. Focwa-voorzitter Peter Brussel stelde dan ook verheugd vast dat ‘alles weer onder één dak zit en de fusie heeft gezorgd voor een groter gemeenschappelijk besef dat je dingen echt beter samen kunt aanpakken.’

Gevoelige punten

“We willen het eerlijke verhaal vertellen en niet meedoen aan hypes of spookverhalen”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling voor een zaal van bijna driehonderd herstelprofessionals. “Merkerkend herstel houdt iedereen bezig, maar wat betekent dit nu concreet voor de branche? Gaat het alleen over aansprakelijkheid of spelen onderdelen daar ook nog een rol in? Wij blijven het kritisch volgen en waken ook over de positie van universele, onafhankelijke herstellers hierin. Het is immers van groot belang dat technische informatie en onderdelen voor iedereen in de branche beschikbaar blijven, want er bereiken ons soms onrustbarende verhalen van leden hierover. We voeren over dit onderwerp een open dialoog met alle betrokken partijen: van importeurs tot de RAI Vereniging.”

In het verlengde hiervan refereerde Teeling ook aan het onderzoek waar Focwa mee bezig is naar de steeds verder stijgende prijs van onderdelen en de invloed hiervan op het verdienmodel van herstellers. “Niet alleen hogere prijzen van de onderdelen, maar ook het grotere aandeel nieuwe onderdelen binnen een reparatie zorgt voor een spanningsveld, omdat er veel vaker vervanging dan reparatie wordt voorgeschreven.” Teeling riep de leden in ieder geval op kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering (en de rol van margerijke onderdelen hierin) en de kortingsafspraken. Focwa hoopt het onderzoek volgende maand af te ronden en zich op basis van de onderzoeksresultaten sterker te kunnen maken voor de positie van herstellers. Lees ook: Schadelast stijgt rap door duurdere onderdelen en ADAS-systemen.

Onbewust onbekwaam

Grote zorgen heeft Teeling vooral ook over het grote gebrek aan personeel en het toenemend aantal openstaande vacatures. “Dit is écht onderwerp nummer één bij al onze ondernemers. Wij blijven bij de overheid dan ook doorknokken voor het voortbestaan van de BBL-subsidie voor de praktijkleerplaatsen. Daarnaast voeren we binnenkort overleg met alle ROC’s om gezamenlijk te bekijken welke acties we kunnen ondernemen”, zegt ze. “Overigens gaat het niet alleen om de aanwas van nieuwe, jonge mensen, maar ook om het behoud van de huidige medewerkers. Daarom zijn we ook een project gestart waarbij ondernemers een beroep kunnen doen op het advies van HR-specialisten.”

Vooral met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen van de auto en daarmee zijn herstel wees Teeling nog op het dreigende gevaar van ‘onbewust onbekwaam personeel’. “Als je niet meer precies weet wat er allemaal op en aan een auto zit, wordt goed en veilig herstel een risico”, aldus Teeling, die meteen onder de aandacht bracht dat de helpdesk van Focwa altijd geraadpleegd kan worden met allerlei vragen. Volgens Matthew Wright, head of commercial development bij Thatcham, zal het gemiddelde schadebedrag de komende jaren alleen maar stijgen als gevolg van steeds complexer wordende hersteltechnieken en hogere onderdelenprijzen. “Er staat ons de komende jaren een reductie van het aantal ongevallen te wachten, maar daar staat tegenover dat de kosten van herstelwerk alleen maar zullen toenemen”, aldus Wright.

Tegenover een daling van het aantal ongevallen staat een hogere gemiddelde schadelast.

Matthew Wright, head of commercial development Thatcham

Gaat het over de toekomst, dan gaat het onmiskenbaar ook meteen over de toenemende digitalisering, maar volgens psycholoog/trendwachter Herman Konings moet dat allemaal wel in het juiste perspectief worden gezien. “Er is vooral ook veel behoefte aan ontsnapping aan de digitale wereld en teruggrijpen naar analoge materie. Denk maar aan de wederopkomst van de cassettebandjes of vinylplaten; die worden juist weer gekocht door jonge millennials”, denkt Konings, die vooral gelooft in een nieuwe mengvorm van digitaal en analoog. De herstelwereld zou volgens hem vooral ook moeten kijken of er nog verder gedifferentieerd kan worden. “Carsharing is alleen maar goed voor jullie branche, want mensen zijn toch minder voorzichtig met een auto die niet van henzelf is.”

Tegenslag

Het is opvallend hoe vaak de ‘factor mens’ opdoemt in verhalen van trendwatchers. Op het Acoat Selected congres vorig week, benadrukte auteur Steven van Belleghem ook nog eens hoe belangrijk het ‘intermenselijk contact’ is. Ook tijdens het Focwa congres werd betoogd dat menselijke gedrag cruciaal is, hoe digitaal en online ons leven, bedrijfsprocessen én klantrelaties er ook uitzien. Je mag als mens, ondernemer of branche misschien soms in de war raken door alle veranderingen om je heen, maar zoek dan vooral naar ‘houvast’, adviseerde voormalig topschaatser Erben Wennemars. “Het gaat om de diepere betekenis van vallen en opstaan. Laat je vooral niet uit het veld slaan door tegenslag “. Een advies dat Focwa blijkbaar een jaar geleden al ter harte nam.

Op bezoek

De redactie van Automotive bezoekt tal van evenementen. In de online rubriek ‘Op bezoek’ leest u wat ons zoal opviel.

Wat: Jaarcongres Focwa / Waar: 3 oktober, De Fabrique in Maarssen / Aantal bezoekers: +/- 300 / Doelgroep: leden van Focwa en relaties.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.