Focwa opent steunpunt merkerkenning

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Wat te doen: wel of geen merkerkenning? (foto: Shutterstock)

Volgens de branchevereniging heerst onder herstellers steeds meer onduidelijkheid en onrust over merkerkend herstel en is er grote behoefte aan helderheid. Bijvoorbeeld over de toewijzing van merkerkenningen, onafhankelijke criteria, het nut en de noodzaak van een merkerkenning. Om leden wegwijs te maken rondom al deze vraagstukken komt de branchevereniging met een website (www.focwa.nl/steunpunt-merkerkenningen) die duidelijkheid moet gaan bieden. 

Via de site kunnen leden ook anoniem laten weten waar ze tegenaan lopen. Focwa bundelt de reacties en ervaringen om ze in haar belangenbehartiging te gebruiken.

“Er bestaan nu zoveel verschillende meningen en visies naast elkaar over dit onderwerp. Voor veel herstellers is het absoluut niet duidelijk wat merkerkend herstel nu eigenlijk precies inhoudt. Wij signaleren dat het onderwerp veel mensen in de branche bezighoudt, maar dat lang niet iedere ondernemer weet wat het nu concreet betekent en wat hij ermee aan moet”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling.

Onafhankelijke eisen

Voor Focwa was de groeiende onduidelijkheid rondom merkerkenningen aanleiding om raadplegingen met de achterban en het bestuur te organiseren. Hieruit volgde een zogenaamd position paper met een aantal speerpunten: meer transparantie over de richtlijnen, onafhankelijke toewijzingscriteria, maar vooral ook een gelijk speelveld met gelijke kansen voor iedereen. “Het wel of niet behalen van merkerkenningen heeft hoe dan ook gevolgen voor schadeherstellers. Als gids wijzen wij hen op de mogelijkheden, maar ook op de risico’s.”

Merkerkenning roept verdeelde reacties op in de markt.

Volgens Teeling waakt Focwa over de positie van schadeherstellers. Of dat nu universele, ketengebonden of dealergelieerde herstellers zijn. “Merkerkenning kan herstellers in een onzekere situatie brengen, omdat er individuele afspraken met de dealer worden gemaakt. Als er iets met de positie van de dealer gebeurt, dan loopt de schadehersteller ook risico. Daarover zijn we in gesprek met alle partijen”, aldus Teeling. “Wij zijn niet voor of tegen merkerkenningen, maar het moet wel transparant en eerlijk georganiseerd zijn. En herstellers moeten op gedegen gronden kunnen beslissen of ze er wel of niet voor kiezen. De vrije markt moet zijn werk kunnen doen. Wij waken ervoor dat merkerkenning voor iedereen in de markt vrij toegankelijk is. Nu lijkt merkerkenning te staan of vallen met het individuele contact tussen hersteller en dealer. Daar is teveel onduidelijkheid over.”

Merkerkenning kan volgens Focwa zeker een toegevoegde waarde zijn, maar hoeft niet per se in de vorm van een contract tussen hersteller en dealer. De brancheorganisatie benadrukt dat universele herstellers mét de Focwa Standaard ook veilig en vakkundig herstel afleveren. Ook hamert de brancheorganisatie erop dat aanvullende merktrainingen/opleidingen vrij toegankelijk moeten zijn voor alle herstellers. 

Antwoorden

Bedenk goed wat je wel of niet ondertekent in een contract, zijn de investeringen terug te verdienen en past merkerkenning bij je bedrijfsvoering? Het zijn, volgens Focwa, allemaal vragen die herstellers zichzelf moeten stellen.

Steeds meer herstellers kiezen voor merkerkenning.

“Het is onze taak om de branche te wijzen op de verschillende (commerciële) belangen van importeurs, dealers en herstellers rondom dit onderwerp. En, natuurlijk moet je je ook afvragen of de routing van merkerkenning in het belang is van de eindklant. Dat zijn allemaal vragen waar we discussie over voeren met betrokken partijen in de markt.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Focwa opent steunpunt merkerkenning | Automotive Online

Focwa opent steunpunt merkerkenning

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Wat te doen: wel of geen merkerkenning? (foto: Shutterstock)

Volgens de branchevereniging heerst onder herstellers steeds meer onduidelijkheid en onrust over merkerkend herstel en is er grote behoefte aan helderheid. Bijvoorbeeld over de toewijzing van merkerkenningen, onafhankelijke criteria, het nut en de noodzaak van een merkerkenning. Om leden wegwijs te maken rondom al deze vraagstukken komt de branchevereniging met een website (www.focwa.nl/steunpunt-merkerkenningen) die duidelijkheid moet gaan bieden. 

Via de site kunnen leden ook anoniem laten weten waar ze tegenaan lopen. Focwa bundelt de reacties en ervaringen om ze in haar belangenbehartiging te gebruiken.

“Er bestaan nu zoveel verschillende meningen en visies naast elkaar over dit onderwerp. Voor veel herstellers is het absoluut niet duidelijk wat merkerkend herstel nu eigenlijk precies inhoudt. Wij signaleren dat het onderwerp veel mensen in de branche bezighoudt, maar dat lang niet iedere ondernemer weet wat het nu concreet betekent en wat hij ermee aan moet”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling.

Onafhankelijke eisen

Voor Focwa was de groeiende onduidelijkheid rondom merkerkenningen aanleiding om raadplegingen met de achterban en het bestuur te organiseren. Hieruit volgde een zogenaamd position paper met een aantal speerpunten: meer transparantie over de richtlijnen, onafhankelijke toewijzingscriteria, maar vooral ook een gelijk speelveld met gelijke kansen voor iedereen. “Het wel of niet behalen van merkerkenningen heeft hoe dan ook gevolgen voor schadeherstellers. Als gids wijzen wij hen op de mogelijkheden, maar ook op de risico’s.”

Merkerkenning roept verdeelde reacties op in de markt.

Volgens Teeling waakt Focwa over de positie van schadeherstellers. Of dat nu universele, ketengebonden of dealergelieerde herstellers zijn. “Merkerkenning kan herstellers in een onzekere situatie brengen, omdat er individuele afspraken met de dealer worden gemaakt. Als er iets met de positie van de dealer gebeurt, dan loopt de schadehersteller ook risico. Daarover zijn we in gesprek met alle partijen”, aldus Teeling. “Wij zijn niet voor of tegen merkerkenningen, maar het moet wel transparant en eerlijk georganiseerd zijn. En herstellers moeten op gedegen gronden kunnen beslissen of ze er wel of niet voor kiezen. De vrije markt moet zijn werk kunnen doen. Wij waken ervoor dat merkerkenning voor iedereen in de markt vrij toegankelijk is. Nu lijkt merkerkenning te staan of vallen met het individuele contact tussen hersteller en dealer. Daar is teveel onduidelijkheid over.”

Merkerkenning kan volgens Focwa zeker een toegevoegde waarde zijn, maar hoeft niet per se in de vorm van een contract tussen hersteller en dealer. De brancheorganisatie benadrukt dat universele herstellers mét de Focwa Standaard ook veilig en vakkundig herstel afleveren. Ook hamert de brancheorganisatie erop dat aanvullende merktrainingen/opleidingen vrij toegankelijk moeten zijn voor alle herstellers. 

Antwoorden

Bedenk goed wat je wel of niet ondertekent in een contract, zijn de investeringen terug te verdienen en past merkerkenning bij je bedrijfsvoering? Het zijn, volgens Focwa, allemaal vragen die herstellers zichzelf moeten stellen.

Steeds meer herstellers kiezen voor merkerkenning.

“Het is onze taak om de branche te wijzen op de verschillende (commerciële) belangen van importeurs, dealers en herstellers rondom dit onderwerp. En, natuurlijk moet je je ook afvragen of de routing van merkerkenning in het belang is van de eindklant. Dat zijn allemaal vragen waar we discussie over voeren met betrokken partijen in de markt.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.