Omvangrijke fraude bij schadeherstel

Redactie Redactie
• Laatste update:

Uit het onderzoek blijkt dat bij de fraudegevallen de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim achttien procent lager uitvallen dan de calculatie op basis waarvan is vergoed – met uitschieters tot boven de vijftig procent. De fraude betekent een gemiddelde afwijking van 3,9% (ofwel 75,80 euro) per factuur gerekend over alle ingediende facturen. “Volstrekt onacceptabel”, aldus Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. De bond roept de schadeherstelbranche op om maatregelen te nemen.

Focwa: rotte appels eruit
Focwa-voorzitter Frits Huffnagel zegt blij te zijn met het onderzoek. “Het is ook in ons belang dat de rotte appels worden verwijderd. “Wel vind ik het jammer dat het Verbond ons niet de namen wil geven van de frauderende bedrijven. Die bedrijven zou ik graag hoogstpersoonlijk uit de Focwa zetten.”

Wel merkt Huffnagel op dat het bij 2/3 van de fraudegevallen gaat om bedrijven die niet zijn aangesloten bij de branchevereniging. “Dat is dus de overgrote meerderheid. Ik trek dus de conclusie dat als je als consument of verzekeraar in zee gaat met een bedrijf dat niet bij ons is aangesloten, de kans heel groot is dat je belazerd wordt.”

Niet uitgevoerd werk factureren
In de fraudegevallen worden onder andere niet-gebruikte onderdelen wel in rekening gebracht, of zijn er werkzaamheden niet of beperkt uitgevoerd; bijvoorbeeld door plaatwerk niet te vervangen maar uit te deuken. Ook bleek gecalculeerd spuitwerk regelmatig niet of nauwelijks te hebben plaatsgevonden.

Het Verbond zegt dat er naar aanleiding van het onderzoek extra maatregelen genomen worden om fraude te bestrijden, onder meer door uitgevoerde reparaties strenger te controles. “Ook overwegen we om standaard een kopie van de oorspronkelijke calculatie naar de voertuigeigenaar te sturen, zodat autobezitters misstanden ook zelf signaleren en bij hun verzekeraar aan de bel kunnen trekken over dubieuze herstellers”, zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

`Wij werken mee`
Huffnagel zegt dat de Focwa graag meewerkt aan het uitbannen van fraude. “Uiteindelijk is het streven natuurlijk om op 0 procent uit te komen. Met het nieuwe certificaat Hiqure zetten we in op een betere controle van de kwaliteit, en doordat daarin alle stappen in het proces zijn vastgelegd wordt het proces ook minder fraudegevoelig. Als de verzekeraars Hiqure omarmen zouden we een grote stap zetten.”

Rudi Buis: “Het is niet zo dat we tegen Hiqure zijn, maar een normering is geen directe oplossing voor fraude. Het gaat uiteindelijk om integriteit. We hebben bemoedigende gesprekken met de Focwa gevoerd om fraude uit te bannen.”

Automotive-abonnees kunnen het onderzoek Blik op Schadeherstel hier vinden. 

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Omvangrijke fraude bij schadeherstel | Automotive Online

Omvangrijke fraude bij schadeherstel

Redactie Redactie
• Laatste update:

Uit het onderzoek blijkt dat bij de fraudegevallen de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim achttien procent lager uitvallen dan de calculatie op basis waarvan is vergoed – met uitschieters tot boven de vijftig procent. De fraude betekent een gemiddelde afwijking van 3,9% (ofwel 75,80 euro) per factuur gerekend over alle ingediende facturen. “Volstrekt onacceptabel”, aldus Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. De bond roept de schadeherstelbranche op om maatregelen te nemen.

Focwa: rotte appels eruit
Focwa-voorzitter Frits Huffnagel zegt blij te zijn met het onderzoek. “Het is ook in ons belang dat de rotte appels worden verwijderd. “Wel vind ik het jammer dat het Verbond ons niet de namen wil geven van de frauderende bedrijven. Die bedrijven zou ik graag hoogstpersoonlijk uit de Focwa zetten.”

Wel merkt Huffnagel op dat het bij 2/3 van de fraudegevallen gaat om bedrijven die niet zijn aangesloten bij de branchevereniging. “Dat is dus de overgrote meerderheid. Ik trek dus de conclusie dat als je als consument of verzekeraar in zee gaat met een bedrijf dat niet bij ons is aangesloten, de kans heel groot is dat je belazerd wordt.”

Niet uitgevoerd werk factureren
In de fraudegevallen worden onder andere niet-gebruikte onderdelen wel in rekening gebracht, of zijn er werkzaamheden niet of beperkt uitgevoerd; bijvoorbeeld door plaatwerk niet te vervangen maar uit te deuken. Ook bleek gecalculeerd spuitwerk regelmatig niet of nauwelijks te hebben plaatsgevonden.

Het Verbond zegt dat er naar aanleiding van het onderzoek extra maatregelen genomen worden om fraude te bestrijden, onder meer door uitgevoerde reparaties strenger te controles. “Ook overwegen we om standaard een kopie van de oorspronkelijke calculatie naar de voertuigeigenaar te sturen, zodat autobezitters misstanden ook zelf signaleren en bij hun verzekeraar aan de bel kunnen trekken over dubieuze herstellers”, zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

`Wij werken mee`
Huffnagel zegt dat de Focwa graag meewerkt aan het uitbannen van fraude. “Uiteindelijk is het streven natuurlijk om op 0 procent uit te komen. Met het nieuwe certificaat Hiqure zetten we in op een betere controle van de kwaliteit, en doordat daarin alle stappen in het proces zijn vastgelegd wordt het proces ook minder fraudegevoelig. Als de verzekeraars Hiqure omarmen zouden we een grote stap zetten.”

Rudi Buis: “Het is niet zo dat we tegen Hiqure zijn, maar een normering is geen directe oplossing voor fraude. Het gaat uiteindelijk om integriteit. We hebben bemoedigende gesprekken met de Focwa gevoerd om fraude uit te bannen.”

Automotive-abonnees kunnen het onderzoek Blik op Schadeherstel hier vinden. 

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.