Coalitieakkoord: Rekeningrijden vanaf 2030

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wordt er vanaf 2030 betaald voor gebruik in plaats van bezit. (Foto: Shutterstock)

De overheid treft in de huidige kabinetsperiode voorbereidingen om in 2030 een systeem van betalen naar gebruik in te kunnen. Dat staat in het coalitieakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Het gaat onder andere om wetgeving die het betalen op basis van gebruik mogelijk maakt.

Basis voor het systeem van rekeningrijden is de motorijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat zowel brandstof- als elektrische auto’s gaan meebetalen aan het weggebruik. De kilometertarieven zijn verder nog niet gespecificeerd, maar de voordelen voor nieuwe elektrische auto’s lijken daarmee volledig te vervallen (vanaf 2026 geldt op EV’s dezelfde bijtelling als brandstofauto’s). Het streven van de overheid is ook dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 emissieloos zijn.

In het akkoord geven de partijen aan wel te blijven investeren in de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. “Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt.” Overstimulering moet daarbij worden voorkomen. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning en de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd, aldus het akkoord. 

Bovag content

Branchevereniging Bovag meldt in een eerste reactie tevreden te zijn dat in het coalitieakkoord een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. “Het is goed dat het taboe er af is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van Bovag.

Bovag pleit daarbij overigens voor een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van de auto. “Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop, zodat er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist vloeit.”

Dat het taboe op rekeningrijden nu definitief is doorbroken, is geen verrassing. Zelfs bij de VVD, jarenlang fel tegenstander van zo’n systeem, stond het steeds vaker als optie op de agenda. D66 sprak de ambitie uit om een dergelijk systeem al in 2025 in te voeren. 

Zorgpunten

Bovag heeft wel enkele punten van zorg. Ten Broeke: “Wij vinden het voor ondernemers verontrustend dat het akkoord voorsorteert op afbouw van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens. Dat zou een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekenen, en dat is zeer onwenselijk. Daarnaast lijkt het erop dat er geen geld beschikbaar is vanuit het Klimaatfonds voor het stimuleren van nulemissie mobiliteit na 2025. Het verduurzamen van mobiliteit geheel betaald moet worden door burger en ondernemer.”

Kansen

Volgens VNA-voorzitter Renate Hemerik heeft de coalitie een belangrijke stap genomen door een aanzet te geven in de richting van betalen naar gebruik. “Het is hierbij noodzakelijk dat er een voorspelbaar, helder lange termijnbeleid komt dat de mobiliteitsmarkt, de zakelijke én particuliere automobilist voor de komende jaren duidelijkheid geeft.”

Volgens Hemerik kan het kabinet de komende jaren stappen zetten naar een bereikbaar, duurzaam en verkeersveilig Nederland. “Het is echter wel een coalitieakkoord op hoofdlijnen, aankomende tijd zal bij de uitwerking moeten blijken of het kabinet daadwerkelijk de kansen pakt die voorliggen.”

Stimulering deelvervoer

Verder wordt in het akkoord gesproken over de ontwikkeling van hubs waar reizigers kunnen wisselen van vervoermiddel, op basis van een multimodaal reisadvies op maat. Hierin zijn onder andere (deel-) auto en fiets, trein en metro opgenomen. Ook worden de 14 verstedelijkingsgebieden ontsloten en bereikbaar gemaakt per OV, fiets en auto. Hiervoor wordt in de komende tien naar 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

Daarnaast wordt er 1,25 miljard euro geïnvesteerd in het verbeteren van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan.Het coalitieakkoord is terug te vinden in de Automotive Kennisbank.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Reacties

  • j muijen

    Het vervreemd mij dat ondernemers voor bedrijfswagens vanaf 2024 gedeeltelijk en vanaf 2026 volledig BPM (behalve EV bestelwagens) moeten gaan betalen. En dat vervolgens in 2030 er geen BPM meer bestaat vanwege het invoeren van het rekeningrijden. Waarom niet tot 2030 gelijk houden aan huidige situatie? Moeten de ondernemers in Nederland de rekening betalen van de kosten voor het realiseren van het rekeningrijden? Tevens denk ik dat dit een doodsteek kan zijn van een aantal merken in Nederland die nu vooral op luxe grijskenteken auto’s zijn gericht (Dodge ,Jeep ,enz).

Coalitieakkoord: Rekeningrijden vanaf 2030 | Automotive Online

Coalitieakkoord: Rekeningrijden vanaf 2030

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wordt er vanaf 2030 betaald voor gebruik in plaats van bezit. (Foto: Shutterstock)

De overheid treft in de huidige kabinetsperiode voorbereidingen om in 2030 een systeem van betalen naar gebruik in te kunnen. Dat staat in het coalitieakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Het gaat onder andere om wetgeving die het betalen op basis van gebruik mogelijk maakt.

Basis voor het systeem van rekeningrijden is de motorijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat zowel brandstof- als elektrische auto’s gaan meebetalen aan het weggebruik. De kilometertarieven zijn verder nog niet gespecificeerd, maar de voordelen voor nieuwe elektrische auto’s lijken daarmee volledig te vervallen (vanaf 2026 geldt op EV’s dezelfde bijtelling als brandstofauto’s). Het streven van de overheid is ook dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 emissieloos zijn.

In het akkoord geven de partijen aan wel te blijven investeren in de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. “Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt.” Overstimulering moet daarbij worden voorkomen. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning en de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd, aldus het akkoord. 

Bovag content

Branchevereniging Bovag meldt in een eerste reactie tevreden te zijn dat in het coalitieakkoord een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. “Het is goed dat het taboe er af is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van Bovag.

Bovag pleit daarbij overigens voor een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van de auto. “Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop, zodat er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist vloeit.”

Dat het taboe op rekeningrijden nu definitief is doorbroken, is geen verrassing. Zelfs bij de VVD, jarenlang fel tegenstander van zo’n systeem, stond het steeds vaker als optie op de agenda. D66 sprak de ambitie uit om een dergelijk systeem al in 2025 in te voeren. 

Zorgpunten

Bovag heeft wel enkele punten van zorg. Ten Broeke: “Wij vinden het voor ondernemers verontrustend dat het akkoord voorsorteert op afbouw van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens. Dat zou een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekenen, en dat is zeer onwenselijk. Daarnaast lijkt het erop dat er geen geld beschikbaar is vanuit het Klimaatfonds voor het stimuleren van nulemissie mobiliteit na 2025. Het verduurzamen van mobiliteit geheel betaald moet worden door burger en ondernemer.”

Kansen

Volgens VNA-voorzitter Renate Hemerik heeft de coalitie een belangrijke stap genomen door een aanzet te geven in de richting van betalen naar gebruik. “Het is hierbij noodzakelijk dat er een voorspelbaar, helder lange termijnbeleid komt dat de mobiliteitsmarkt, de zakelijke én particuliere automobilist voor de komende jaren duidelijkheid geeft.”

Volgens Hemerik kan het kabinet de komende jaren stappen zetten naar een bereikbaar, duurzaam en verkeersveilig Nederland. “Het is echter wel een coalitieakkoord op hoofdlijnen, aankomende tijd zal bij de uitwerking moeten blijken of het kabinet daadwerkelijk de kansen pakt die voorliggen.”

Stimulering deelvervoer

Verder wordt in het akkoord gesproken over de ontwikkeling van hubs waar reizigers kunnen wisselen van vervoermiddel, op basis van een multimodaal reisadvies op maat. Hierin zijn onder andere (deel-) auto en fiets, trein en metro opgenomen. Ook worden de 14 verstedelijkingsgebieden ontsloten en bereikbaar gemaakt per OV, fiets en auto. Hiervoor wordt in de komende tien naar 7,5 miljard euro toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

Daarnaast wordt er 1,25 miljard euro geïnvesteerd in het verbeteren van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan.Het coalitieakkoord is terug te vinden in de Automotive Kennisbank.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Reacties

  • j muijen

    Het vervreemd mij dat ondernemers voor bedrijfswagens vanaf 2024 gedeeltelijk en vanaf 2026 volledig BPM (behalve EV bestelwagens) moeten gaan betalen. En dat vervolgens in 2030 er geen BPM meer bestaat vanwege het invoeren van het rekeningrijden. Waarom niet tot 2030 gelijk houden aan huidige situatie? Moeten de ondernemers in Nederland de rekening betalen van de kosten voor het realiseren van het rekeningrijden? Tevens denk ik dat dit een doodsteek kan zijn van een aantal merken in Nederland die nu vooral op luxe grijskenteken auto’s zijn gericht (Dodge ,Jeep ,enz).