Reconstructie van de reorganisatie bij Apollo Vredestein

Reconstructie | Band Apollo en Enschede onder druk

Jeroen Vos Jeroen Vos
• Laatste update:
Beelden: Apollo Vredestein

Het nieuws van 5 maart 2020 van het management van Apollo Vredestein over een reorganisatie slaat in als een bom in de fabriek in Enschede. Er dreigen 750 ontslagen te vallen. Wat bij de werknemers vooral steekt is dat een deel van de productie in 2017 naar Hongarije werd verhuisd. Zo werden er drie jaar geleden 6 miljoen banden geproduceerd in Enschede, waarbij 5 miljoen banden het gewenste productieniveau voor de fabriek in de regio Gyöngyöshalász moest worden. Hierbij was de gedachte toentertijd dat deze fabriek de productie in Enschede zou versterken, wat een gezamenlijk bandenproductie van 11 miljoen op jaarbasis zou opleveren. De bouw van een fabriek in het land werd mogelijk nadat de Hongaarse regering een subsidie verstrekte van 6 miljoen euro.

We werden door sommigen op Facebook bedreigd

Verslechterd

Volgens Apollo Vredestein zijn de marktcondities de afgelopen paar jaar sterk verslechterd en hebben zij een grote impact op de bandenindustrie en de bredere automotive industrie. “Onze groeiprognose waar de bouw van de fabriek in Hongarije op was gestoeld, was gebaseerd op een sterke groei in 2009-2014. Dit werd verder versterkt door goede prognoses in de verkoop aan autofabrikanten”, zegt woordvoerder Tamara Oostveen van Apollo Vredestein “Momenteel ervaren deze klanten een sterke daling in hun verkopen. De bandenindustrie concurreert met goedkope banden die in Azië worden geproduceerd en om als merk Vredestein aan de top te blijven presteren moeten wij blijven investeren in nieuwe technologieën. Dat vraagt om grote investeringen. Tegelijkertijd zijn onze productiekosten in Enschede heel hoog. Een verschuiving van productie naar andere locaties en specialisering van onze fabriek in Enschede is onvermijdelijk en noodzakelijk voor een gezonde toekomst van de fabriek in Enschede en het bedrijf in Europa”, geeft zij als verklaring voor het verplaatsen van de productie naar Hongarije.

Gelaten

Martin Schulte, vicevoorzitter van de ondernemingsraad, herinnert zich vooral dat de sfeer in eerste instantie gelaten was tijdens de bijeenkomst op 5 maart voor personeel en stakeholders. “We lieten het over ons heen komen”, aldus Schulte. De reorganisatie zou 24 maanden in beslag gaan nemen, waarbij van de 1.500 werknemers 1.100 moeten vrezen voor hun baan.

De gelatenheid verandert in verbazing als het management als reden voor de reorganisatie noemt dat de fabriek in Enschede verlieslatend is, omdat 80 procent van de personenwagenbanden met verlies worden geproduceerd. De ondernemingsraad plaatst daar vraagtekens bij, omdat zij stellen dat er juist winstgevende banden worden geproduceerd in Enschede, maar het management blijft vasthouden aan dit standpunt. De ondernemingsraad plaatst daar vraagtekens bij. Volgens Apollo Vredestein is een reorganisatie noodzakelijk om de Nederlandse fabriek toekomstbestendig te maken. Dat betekent de focus verleggen naar de productie van landbouwbanden en personenwagenbanden in nichesegmenten. Topman Benoit Rivallant, president van Apollo Vredestein Europa, stelt dat de marktomstandigheden in Europa veranderd zijn. Eerdere kostenreductieprogramma’s zijn hierdoor onvoldoende effectief geweest.

Alternatief

De ondernemingsraad laat een alternatief plan opstellen door adviesbureau Berenschot. Dit plan schetst een ander perspectief. In plaats van maximaal 500 duizend personenwagenbanden op jaarbasis, zoals het management voor ogen heeft, stelt het plan een jaarlijkse productie voor van 1 tot 2 miljoen personenwagenbanden (er werden in 2019 nog 4,2 miljoen banden gemaakt in Enschede), het schrappen van 550 banen en 200 medewerkers die middels een vroegpensioen zouden kunnen afvloeien in plaats van 750 arbeidsplaatsen. Het alternatief wordt begin juni echter afgewezen door het bedrijf, omdat het “niet bijdraagt aan een gezonde toekomst van de fabriek”.

Ook zou het een negatieve Ebit (resultaat voor belastingen en rente) en cashflow opleveren. De OR is met stomheid geslagen. “Er werd niet naar ons geluisterd. De boodschap van het management bleef hetzelfde: er moesten heel veel mensen uit voor het voortbestaan van de fabriek”, zegt Schulte. Na het afwijzen van het alternatieve plan zegt de OR het vertrouwen in de directie op. Daarnaast overweegt zij een nieuwe eigenaar te zoeken voor de fabriek, of de Ondernemingskamer in te schakelen.

Tweede adviesaanvraag

Om de OR tegemoet te komen stelt het management een week later een tweede adviesaanvraag op voor de reorganisatie, waarin 686 banen verdwijnen en de Space Master productie deels behouden blijft. Daarnaast garandeert de bandenfabrikant de jaarlijkse productie van 500 duizend personenwagenbanden in Enschede voor de komende 5 jaar. De OR heeft tot 7 juli om te reageren op het voorstel, maar laat op 23 juni al weten geen vertrouwen meer te hebben in het management. “Wij vinden dat ze onbehoorlijk bestuur uitoefenen”, aldus Schulte.

De communicatie tussen het moederbedrijf en de Nederlandse fabriek laat, vanuit Nederlands perspectief, heel wat te wensen over, vindt Schulte. “In India zijn ze gewend dat als er gezegd wordt dat men linksaf gaat, dat iedereen volgt. Hier werkt dat anders. Twee weken voor de gestelde deadline over ons advies voor de reorganisatie werd er intern een bekendmaking verstuurd over een nieuwe autobandenfabriek in India. Zoiets valt natuurlijk niet goed in Enschede.”

Een faillissement was ook een optie

Dreigement

Op 10 juli, vlak voor de vakantie, is de OR nog steeds niet akkoord gegaan met de reorganisatie. De tijd begint te dringen, omdat de fabriek in Enschede drie weken dicht gaat. “Vanuit het hoofdkantoor ontvingen wij een dreigement dat we akkoord konden gaan of dat de reorganisatie evengoed zonder ons uitgevoerd ging worden”, vertelt Schulte. “Toen zijn we naar het hoofdkantoor in Amsterdam gegaan en hebben we de best mogelijke overeenkomst gesloten. Hierbij moesten we nog een slag om de arm houden, omdat de voltallige OR de volgende dag eerst nog haar goedkeuring moest geven.”

De ondernemingsraad stemt – niet unaniem – in met de reorganisatie en dat leidt tot wrevel, vooral bij het deel van de achterban dat het nieuws tijdens de vakantie hoort. “Er werd ons verweten dat we geen mandaat hadden, maar er is gestemd en de meerderheid stemde in met het akkoord. Wij wilden niet gokken met andermans brood. Een faillissement was wel degelijk een mogelijkheid; daarbij zou iedereen zijn baan verliezen en daarom hebben we ja gezegd tegen het voorstel”, verduidelijkt Schulte. “In de emotie zijn er toen op Facebook bepaalde uitingen gedaan door collega’s, die te ver gingen, tot bedreigingen aan toe. Daar lusten de honden geen brood van.”

vredestein tyres hungary plant apollovredestein

Lamgeslagen

Na de vakantie is de fut er uit in Enschede, stelt de vicevoorzitter van de OR. “Mensen zijn lamgeslagen. Wij hebben tot het laatst geprobeerd om de ontslagen tegen te houden, maar dat bleek onmogelijk. Het was waardeloos om onze collega’s zo op vakantie te sturen, vooral omdat we het verhaal niet konden uitleggen. Dat moeten we nu alsnog doen, terwijl we de boel in rustig vaarwater proberen te houden. Of dat gaat lukken is nog de vraag.”

De fabriek in Enschede produceert vanaf 1 januari 2021 alleen hoogwaardige landbouwbanden en personenwagenbanden in nichesegmenten en korte productieseries. In het aankomende jaar worden er tussen de 350 en 400 medewerkers ontslagen en gaan 120 tot 150 medewerkers met vervroegd pensioen.

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.

Reconstructie | Band Apollo en Enschede onder druk | Automotive Online
Reconstructie van de reorganisatie bij Apollo Vredestein

Reconstructie | Band Apollo en Enschede onder druk

Jeroen Vos Jeroen Vos
• Laatste update:
Beelden: Apollo Vredestein

Het nieuws van 5 maart 2020 van het management van Apollo Vredestein over een reorganisatie slaat in als een bom in de fabriek in Enschede. Er dreigen 750 ontslagen te vallen. Wat bij de werknemers vooral steekt is dat een deel van de productie in 2017 naar Hongarije werd verhuisd. Zo werden er drie jaar geleden 6 miljoen banden geproduceerd in Enschede, waarbij 5 miljoen banden het gewenste productieniveau voor de fabriek in de regio Gyöngyöshalász moest worden. Hierbij was de gedachte toentertijd dat deze fabriek de productie in Enschede zou versterken, wat een gezamenlijk bandenproductie van 11 miljoen op jaarbasis zou opleveren. De bouw van een fabriek in het land werd mogelijk nadat de Hongaarse regering een subsidie verstrekte van 6 miljoen euro.

We werden door sommigen op Facebook bedreigd

Verslechterd

Volgens Apollo Vredestein zijn de marktcondities de afgelopen paar jaar sterk verslechterd en hebben zij een grote impact op de bandenindustrie en de bredere automotive industrie. “Onze groeiprognose waar de bouw van de fabriek in Hongarije op was gestoeld, was gebaseerd op een sterke groei in 2009-2014. Dit werd verder versterkt door goede prognoses in de verkoop aan autofabrikanten”, zegt woordvoerder Tamara Oostveen van Apollo Vredestein “Momenteel ervaren deze klanten een sterke daling in hun verkopen. De bandenindustrie concurreert met goedkope banden die in Azië worden geproduceerd en om als merk Vredestein aan de top te blijven presteren moeten wij blijven investeren in nieuwe technologieën. Dat vraagt om grote investeringen. Tegelijkertijd zijn onze productiekosten in Enschede heel hoog. Een verschuiving van productie naar andere locaties en specialisering van onze fabriek in Enschede is onvermijdelijk en noodzakelijk voor een gezonde toekomst van de fabriek in Enschede en het bedrijf in Europa”, geeft zij als verklaring voor het verplaatsen van de productie naar Hongarije.

Gelaten

Martin Schulte, vicevoorzitter van de ondernemingsraad, herinnert zich vooral dat de sfeer in eerste instantie gelaten was tijdens de bijeenkomst op 5 maart voor personeel en stakeholders. “We lieten het over ons heen komen”, aldus Schulte. De reorganisatie zou 24 maanden in beslag gaan nemen, waarbij van de 1.500 werknemers 1.100 moeten vrezen voor hun baan.

De gelatenheid verandert in verbazing als het management als reden voor de reorganisatie noemt dat de fabriek in Enschede verlieslatend is, omdat 80 procent van de personenwagenbanden met verlies worden geproduceerd. De ondernemingsraad plaatst daar vraagtekens bij, omdat zij stellen dat er juist winstgevende banden worden geproduceerd in Enschede, maar het management blijft vasthouden aan dit standpunt. De ondernemingsraad plaatst daar vraagtekens bij. Volgens Apollo Vredestein is een reorganisatie noodzakelijk om de Nederlandse fabriek toekomstbestendig te maken. Dat betekent de focus verleggen naar de productie van landbouwbanden en personenwagenbanden in nichesegmenten. Topman Benoit Rivallant, president van Apollo Vredestein Europa, stelt dat de marktomstandigheden in Europa veranderd zijn. Eerdere kostenreductieprogramma’s zijn hierdoor onvoldoende effectief geweest.

Alternatief

De ondernemingsraad laat een alternatief plan opstellen door adviesbureau Berenschot. Dit plan schetst een ander perspectief. In plaats van maximaal 500 duizend personenwagenbanden op jaarbasis, zoals het management voor ogen heeft, stelt het plan een jaarlijkse productie voor van 1 tot 2 miljoen personenwagenbanden (er werden in 2019 nog 4,2 miljoen banden gemaakt in Enschede), het schrappen van 550 banen en 200 medewerkers die middels een vroegpensioen zouden kunnen afvloeien in plaats van 750 arbeidsplaatsen. Het alternatief wordt begin juni echter afgewezen door het bedrijf, omdat het “niet bijdraagt aan een gezonde toekomst van de fabriek”.

Ook zou het een negatieve Ebit (resultaat voor belastingen en rente) en cashflow opleveren. De OR is met stomheid geslagen. “Er werd niet naar ons geluisterd. De boodschap van het management bleef hetzelfde: er moesten heel veel mensen uit voor het voortbestaan van de fabriek”, zegt Schulte. Na het afwijzen van het alternatieve plan zegt de OR het vertrouwen in de directie op. Daarnaast overweegt zij een nieuwe eigenaar te zoeken voor de fabriek, of de Ondernemingskamer in te schakelen.

Tweede adviesaanvraag

Om de OR tegemoet te komen stelt het management een week later een tweede adviesaanvraag op voor de reorganisatie, waarin 686 banen verdwijnen en de Space Master productie deels behouden blijft. Daarnaast garandeert de bandenfabrikant de jaarlijkse productie van 500 duizend personenwagenbanden in Enschede voor de komende 5 jaar. De OR heeft tot 7 juli om te reageren op het voorstel, maar laat op 23 juni al weten geen vertrouwen meer te hebben in het management. “Wij vinden dat ze onbehoorlijk bestuur uitoefenen”, aldus Schulte.

De communicatie tussen het moederbedrijf en de Nederlandse fabriek laat, vanuit Nederlands perspectief, heel wat te wensen over, vindt Schulte. “In India zijn ze gewend dat als er gezegd wordt dat men linksaf gaat, dat iedereen volgt. Hier werkt dat anders. Twee weken voor de gestelde deadline over ons advies voor de reorganisatie werd er intern een bekendmaking verstuurd over een nieuwe autobandenfabriek in India. Zoiets valt natuurlijk niet goed in Enschede.”

Een faillissement was ook een optie

Dreigement

Op 10 juli, vlak voor de vakantie, is de OR nog steeds niet akkoord gegaan met de reorganisatie. De tijd begint te dringen, omdat de fabriek in Enschede drie weken dicht gaat. “Vanuit het hoofdkantoor ontvingen wij een dreigement dat we akkoord konden gaan of dat de reorganisatie evengoed zonder ons uitgevoerd ging worden”, vertelt Schulte. “Toen zijn we naar het hoofdkantoor in Amsterdam gegaan en hebben we de best mogelijke overeenkomst gesloten. Hierbij moesten we nog een slag om de arm houden, omdat de voltallige OR de volgende dag eerst nog haar goedkeuring moest geven.”

De ondernemingsraad stemt – niet unaniem – in met de reorganisatie en dat leidt tot wrevel, vooral bij het deel van de achterban dat het nieuws tijdens de vakantie hoort. “Er werd ons verweten dat we geen mandaat hadden, maar er is gestemd en de meerderheid stemde in met het akkoord. Wij wilden niet gokken met andermans brood. Een faillissement was wel degelijk een mogelijkheid; daarbij zou iedereen zijn baan verliezen en daarom hebben we ja gezegd tegen het voorstel”, verduidelijkt Schulte. “In de emotie zijn er toen op Facebook bepaalde uitingen gedaan door collega’s, die te ver gingen, tot bedreigingen aan toe. Daar lusten de honden geen brood van.”

vredestein tyres hungary plant apollovredestein

Lamgeslagen

Na de vakantie is de fut er uit in Enschede, stelt de vicevoorzitter van de OR. “Mensen zijn lamgeslagen. Wij hebben tot het laatst geprobeerd om de ontslagen tegen te houden, maar dat bleek onmogelijk. Het was waardeloos om onze collega’s zo op vakantie te sturen, vooral omdat we het verhaal niet konden uitleggen. Dat moeten we nu alsnog doen, terwijl we de boel in rustig vaarwater proberen te houden. Of dat gaat lukken is nog de vraag.”

De fabriek in Enschede produceert vanaf 1 januari 2021 alleen hoogwaardige landbouwbanden en personenwagenbanden in nichesegmenten en korte productieseries. In het aankomende jaar worden er tussen de 350 en 400 medewerkers ontslagen en gaan 120 tot 150 medewerkers met vervroegd pensioen.

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.