Dealer terug in schadenetwerk Achmea

Redactie Redactie
• Laatste update:

Achmea is momenteel in gesprek met diverse importeurs en grote dealerholdings om de voorwaarden voor de dealerservicepunten te bespreken. Voor het schadeherstelnetwerk betekent de stap van Achmea dat de leden vooral een business-to-business-functie krijgen, in plaats van dat ze het contact met de `eindklant` voor hun rekening nemen.

Nieuw sturingsmodel
Tot nu toe werkt de schadesturing bij Achmea als volgt: een consument belt het servicenummer en krijgt op basis van zijn locatie een hersteller toegewezen uit het netwerk van Achmea. Dit kan een hersteller zijn uit de eerste ring (vertegenwoordigd door de ketenleden van ABS, Care, Schadenet en AAS), of uit de tweede ring (waarbinnen geen ketenafspraken maar individuele afspraken met de herstellers zijn gemaakt).

In de nieuwe situatie krijgt de consument als eerste optie om de auto te brengen naar de dichtstbijzijnde dealer van het hetzelfde merk. De dealer krijgt een bericht van welke schade bij hem binnenkomt. Achmea regelt via de schadehersteller het halen en brengen van de auto. De dealer krijgt dus geen inzage in het schadedossier zelf.

“We zien dat consumenten bij schade graag naar de dealer gaan. Ook wordt de vraag om one-stop-shopping groter”, vertelt Woudstra. “Daarnaast worden auto’s technisch steeds complexer. Wil je de kwaliteit van herstel kunnen borgen, dan is ondersteuning van het merkkanaal onontbeerlijk.”

Geen extra kosten
De stap is opvallend: de dealer is juist uit veel verzekeraarsnetwerken verdwenen, omdat deze tussenstap kostenverhogend zou werken. “Deze extra stap in de keten mag bij geen van de partijen in de keten zorgen voor meer kosten of het verlies van opbrengsten”, zegt Woudstra. “De meerwaarde voor de dealer is dat hij nu weer een extra contactmoment heeft met zijn klant.”

Abonnees van Automotive kunnen het interview hier online lezen.

Dealer terug in schadenetwerk Achmea | Automotive Online

Dealer terug in schadenetwerk Achmea

Redactie Redactie
• Laatste update:

Achmea is momenteel in gesprek met diverse importeurs en grote dealerholdings om de voorwaarden voor de dealerservicepunten te bespreken. Voor het schadeherstelnetwerk betekent de stap van Achmea dat de leden vooral een business-to-business-functie krijgen, in plaats van dat ze het contact met de `eindklant` voor hun rekening nemen.

Nieuw sturingsmodel
Tot nu toe werkt de schadesturing bij Achmea als volgt: een consument belt het servicenummer en krijgt op basis van zijn locatie een hersteller toegewezen uit het netwerk van Achmea. Dit kan een hersteller zijn uit de eerste ring (vertegenwoordigd door de ketenleden van ABS, Care, Schadenet en AAS), of uit de tweede ring (waarbinnen geen ketenafspraken maar individuele afspraken met de herstellers zijn gemaakt).

In de nieuwe situatie krijgt de consument als eerste optie om de auto te brengen naar de dichtstbijzijnde dealer van het hetzelfde merk. De dealer krijgt een bericht van welke schade bij hem binnenkomt. Achmea regelt via de schadehersteller het halen en brengen van de auto. De dealer krijgt dus geen inzage in het schadedossier zelf.

“We zien dat consumenten bij schade graag naar de dealer gaan. Ook wordt de vraag om one-stop-shopping groter”, vertelt Woudstra. “Daarnaast worden auto’s technisch steeds complexer. Wil je de kwaliteit van herstel kunnen borgen, dan is ondersteuning van het merkkanaal onontbeerlijk.”

Geen extra kosten
De stap is opvallend: de dealer is juist uit veel verzekeraarsnetwerken verdwenen, omdat deze tussenstap kostenverhogend zou werken. “Deze extra stap in de keten mag bij geen van de partijen in de keten zorgen voor meer kosten of het verlies van opbrengsten”, zegt Woudstra. “De meerwaarde voor de dealer is dat hij nu weer een extra contactmoment heeft met zijn klant.”

Abonnees van Automotive kunnen het interview hier online lezen.