Minister pleit voor verplichte registratie van autohuurders

Michael van Wijngaarden Michael van Wijngaarden
• Laatste update:
(Foto: Rijksoverheid)

Minister van Justitie en Verkeersveiligheid Dilan Yeşilgöz wil het gebruik van huurauto’s door criminelen aanpakken. Yeşilgöz pleit daarom voor een verplichte registratie van huurders. Verhuurders moeten dan alle huurtransacties en bestuurders registreren bij de RDW. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van kamervragen van PVV-kamerlid Lilian Helder over dit onderwerp.

Anonimiteit

Op dit moment staat alleen de verhuurmaatschappij als tenaamgestelde in het kentekenregister wanneer een motorvoertuig is verhuurd. Uit signalen van (onder meer) de politie blijkt echter dat auto’s voor criminele activiteiten worden gebruikt vanwege de anonimiteit van het gebruik. De wens van politie en opsporingsdiensten is om die anonimiteit in te perken. Ook vanuit het lokaal bestuur wordt aangedrongen op het realiseren van een landelijk instrument om criminaliteit in de autoverhuurbranche tegen te gaan, schrijft Yeşilgöz. De afgelopen tijd zijn over de aanpak van de problematiek gesprekken gevoerd met onder andere de Bovag, die in dit kader ook al stelde dat een landelijke aanpak met vergunningsregels voor autoverhuurbedrijven nodig is.

Erkenning RDW

De voorganger van Yeşilgöz, minister Grapperhaus, liet de RDW eerder al onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verplicht registreren van huurders en bestuurders van motorvoertuigen. Hiervoor is een zogenaamde erkenning nodig voor verhuurbedrijven van de RDW. Die organisatie werkte drie scenario’s uit voor deze nieuwe erkenning. De zwaarste variant, verplichte deelname aan de erkenning waarbij verhuurders alle huurtransacties en bijhorende bestuurders moeten registreren bij de RDW, ongeacht de lengte van de huurperiode, ‘is naar mijn inzicht het meest effectief,’ schrijft de minister.

Kanttekeningen

Zij plaatst daarbij wel een aantal kanttekeningen. Namelijk of er niet een minder zware maatregel is die ook hetzelfde doel bereikt, of wordt voldaan aan de privacyregels en of de zuiverheid van de registratie altijd gewaarborgd kan worden. Ook is het de vraag of bijvoorbeeld particuliere deelnemers aan deelauto-platformen hieraan gehouden kunnen worden. Verder moet worden voorkomen dat er grote administratieve lasten bij de autoverhuurbedrijven komen te liggen of dat de financiële gevolgen onevenredig uitvallen. 

Yeşilgöz heeft toegezegd alle openstaande vragen te onderzoeken. In november komt zij met een voortgangsbrief over de verdere uitwerking van het voorstel.

Geplaatst in rubriek:
Michael van Wijngaarden
Michael van Wijngaarden

Was jarenlang werkzaam als freelancer voor Automobiel Management en kwam in 2019 in dienst bij ProMedia als vaste redacteur. Sinds 2022 schrijft hij onder meer voor de titels Automotive en Fleet & Mobility. Bijt zich nu vast in de dossiers aftermarket en bedrijfsauto's.