Boete onjuiste km-administratie kan lager uitvallen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Voorheen bedroeg de boete bij privégebruik auto van de zaak minstens 40%, nu kan dat ook 25% zijn. Dit percentage neemt de Belastingdienst als uitgangspunt bij algemene belastingnaheffingen door grove schuld.

Geen afgewogen straftoemeting
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde eerder dat het “te willekeurig” is om de boete te verhogen alleen maar omdat het de bijtelling betreft. “Dit is geen basis voor de afgewogen straftoemeting.”

Het Gerechtshof bepaalde in een zaak waarbij de werkgever op de hoogte was van het feit dat de kilometerregistratie van de werknemer niet klopte, dat de werknemer een lagere boete dan gebruikelijk moet betalen, namelijk 25% van de naheffing. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft zijn cassatieberoep tegen deze uitspraak ingetrokken.

Listigheid en valsheid in geschrifte
Dit betekent echter niet dat de verhoging van de boete bij privégebruik auto voor alle gevallen geldt, benadrukt Wiebes in een schriftelijke reactie.

“Ik wijs erop dat bij onjuiste en onvolledige kilometeradministraties vaak sprake kan zijn van manipulatie, een bepaalde vorm van listigheid dan wel valsheid in geschrifte. Om die reden ben ik van mening dat de boetes voor dergelijke vergrijpen in beginsel hoger kunnen en mogen zijn dan boetes voor andere correcties. Het is een ernstige zaak als de inspecteur door de onjuistheid of onvolledigheid van een overgelegde kilometeradministratie wordt misleid, en daardoor ten onrechte accepteert dat geen sprake is van (belastbaar) privégebruik. Ik acht dit zeer verwijtbaar en daarom houd ik dan ook vast aan de paragrafen 28.6 en 28.7 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.”

De staatssecretaris vindt wel dat per geval beoordeeld moet worden of die zaak ook voldoende ernstig is om zo’n hogere boete op te leggen. 

Bron: AMD Automotive Fiscalisten 

Boete onjuiste km-administratie kan lager uitvallen | Automotive Online

Boete onjuiste km-administratie kan lager uitvallen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Voorheen bedroeg de boete bij privégebruik auto van de zaak minstens 40%, nu kan dat ook 25% zijn. Dit percentage neemt de Belastingdienst als uitgangspunt bij algemene belastingnaheffingen door grove schuld.

Geen afgewogen straftoemeting
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde eerder dat het “te willekeurig” is om de boete te verhogen alleen maar omdat het de bijtelling betreft. “Dit is geen basis voor de afgewogen straftoemeting.”

Het Gerechtshof bepaalde in een zaak waarbij de werkgever op de hoogte was van het feit dat de kilometerregistratie van de werknemer niet klopte, dat de werknemer een lagere boete dan gebruikelijk moet betalen, namelijk 25% van de naheffing. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft zijn cassatieberoep tegen deze uitspraak ingetrokken.

Listigheid en valsheid in geschrifte
Dit betekent echter niet dat de verhoging van de boete bij privégebruik auto voor alle gevallen geldt, benadrukt Wiebes in een schriftelijke reactie.

“Ik wijs erop dat bij onjuiste en onvolledige kilometeradministraties vaak sprake kan zijn van manipulatie, een bepaalde vorm van listigheid dan wel valsheid in geschrifte. Om die reden ben ik van mening dat de boetes voor dergelijke vergrijpen in beginsel hoger kunnen en mogen zijn dan boetes voor andere correcties. Het is een ernstige zaak als de inspecteur door de onjuistheid of onvolledigheid van een overgelegde kilometeradministratie wordt misleid, en daardoor ten onrechte accepteert dat geen sprake is van (belastbaar) privégebruik. Ik acht dit zeer verwijtbaar en daarom houd ik dan ook vast aan de paragrafen 28.6 en 28.7 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.”

De staatssecretaris vindt wel dat per geval beoordeeld moet worden of die zaak ook voldoende ernstig is om zo’n hogere boete op te leggen. 

Bron: AMD Automotive Fiscalisten