Eurlings: druk opvoeren voor behoud BER

Redactie Redactie
• Laatste update:

Terugroep
Verder deed Eurlings op het congres de toezegging dat dat de RDW zogenoemde recall-informatie (informatie over terugroepacties van autofabrikanten) beschikbaar zal stellen aan de gehele branche.
Tot nu toe informeert de auto-importeur automobilisten over een op handen zijnde terugroepactie. Ook kan de importeur kiezen voor een zogenoemde stille recall, waarbij een voertuig wordt aangepast als deze aangeboden wordt bij een autobedrijf die bij het betreffende merk is aangesloten. Er bestaat nog geen centrale lijst of database van terugroepacties en noodzakelijke technische aanpassingen aan automodellen. Vanuit EU-wetgeving is een voertuigfabrikant verplicht om technische informatie, waaronder ook recalls, beschikbaar te stellen aan belanghebbenden, waaronder onafhankelijke autobedrijven.