Column Adriani | Brek-Shit

Hans Adriani Hans Adriani
• Laatste update:

Marketing Peter heeft een idee. “Waarom geven we de Brexit niet de schuld?” De andere vier staren hem aan. “Wat hebben wij nou met de Brexit te maken?” vraagt operatie Annemarie. “Niets”, antwoordt Peter. “Maar dat snapt toch geen mens. Ik had de tekst al klaarliggen: ‘Het voorlopig resultaat over 2018 van Carglaas heeft onder druk gestaan vanwege negatieve effecten van de Brexit.

Zelden was er zo’n heerlijk universele schuldige

Het bedrijf is zich aan het heroriënteren op de markt vanwege de gewijzigde omstandigheden’.” De aanwezigen knikken enthousiast. Na de vergadering bladert Peter door zijn teksten. ‘De ongewisse uitwerkingen van de Brexit veroorzaken een druk op de resultaten’. ‘De lagere omzet is voor het overgrote deel te wijten aan de effecten van de Brexit’. ‘Vanwege de Brexit moeten er maatregelen genomen worden in de personeelsstructuur. Afvloeiingen worden niet uitgesloten’. ‘De markt voor frisdrank staat onder druk vanwege de Brexit’. ‘Transportbedrijven voorzien een afname in het resultaat vanwege de Brexit.’

‘Stern Automotive Holding boekt een fors lager resultaat. Het management wijt dit aan de gevolgen van de Brexit’. ‘Hoewel de keuze van Elon Musk de juiste was om voor autonoom rijden vol in te zetten op Vision computing en niet op Lidar, is het niet gelukt om het systeem veiliger te krijgen dan de mens. Men wijt dit aan de gevolgen van de Brexit’. Zelden was er zo’n heerlijk universele schuldige. Niet ik, maar: It’s the Brek-shit, stupid!

Geplaatst in rubriek:
Hans Adriani
Hans Adriani

Adriani is Toyota-dealer buiten bedrijf en zit tegenwoordig in de IT. Deze langstzittende columnist van Automotive geeft elk nummer van Automotive Management zijn bijzondere kijk op de branche.

Column Adriani | Brek-Shit | Automotive Online

Column Adriani | Brek-Shit

Hans Adriani Hans Adriani
• Laatste update:

Marketing Peter heeft een idee. “Waarom geven we de Brexit niet de schuld?” De andere vier staren hem aan. “Wat hebben wij nou met de Brexit te maken?” vraagt operatie Annemarie. “Niets”, antwoordt Peter. “Maar dat snapt toch geen mens. Ik had de tekst al klaarliggen: ‘Het voorlopig resultaat over 2018 van Carglaas heeft onder druk gestaan vanwege negatieve effecten van de Brexit.

Zelden was er zo’n heerlijk universele schuldige

Het bedrijf is zich aan het heroriënteren op de markt vanwege de gewijzigde omstandigheden’.” De aanwezigen knikken enthousiast. Na de vergadering bladert Peter door zijn teksten. ‘De ongewisse uitwerkingen van de Brexit veroorzaken een druk op de resultaten’. ‘De lagere omzet is voor het overgrote deel te wijten aan de effecten van de Brexit’. ‘Vanwege de Brexit moeten er maatregelen genomen worden in de personeelsstructuur. Afvloeiingen worden niet uitgesloten’. ‘De markt voor frisdrank staat onder druk vanwege de Brexit’. ‘Transportbedrijven voorzien een afname in het resultaat vanwege de Brexit.’

‘Stern Automotive Holding boekt een fors lager resultaat. Het management wijt dit aan de gevolgen van de Brexit’. ‘Hoewel de keuze van Elon Musk de juiste was om voor autonoom rijden vol in te zetten op Vision computing en niet op Lidar, is het niet gelukt om het systeem veiliger te krijgen dan de mens. Men wijt dit aan de gevolgen van de Brexit’. Zelden was er zo’n heerlijk universele schuldige. Niet ik, maar: It’s the Brek-shit, stupid!

Geplaatst in rubriek:
Hans Adriani
Hans Adriani

Adriani is Toyota-dealer buiten bedrijf en zit tegenwoordig in de IT. Deze langstzittende columnist van Automotive geeft elk nummer van Automotive Management zijn bijzondere kijk op de branche.