Schoonhovens blik | Ombudsman

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

Nederland is weer een nieuw initiatief rijker. Het meldpunt pakt naar eigen zeggen misleiding, ontmoediging, manipulatie, traineren, fraude, en andere vormen van machtsmisbruik, danwel overtredingen door verzekeraars en expertisebureaus aan. Ferme taal en voer voor juristen als de publiek gemaakte cases moeten worden uitgevochten. De initiatiefnemer, Schadeherstelbranche.nl, kent een zelfbenoemd ombudsvrouw, die op de stoel lijkt te gaan zitten van de Financiële Ombudsman van Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waarbij alle grote financieel dienstverleners zijn aangesloten.

De leden zijn typische local heroes, reeds vele jaren actief.

Vanwege de banden met de keten/het samenwerkingsverband Jijbepaalt – beide zijn geregistreerd door hetzelfde bedrijf, de Absic Group – kan de ombudsvrouw van Schadeherstelbranche.nl niet onafhankelijk en onpartijdig optreden. Jijbepaalt is immers fel gekant tegen schadesturing door verzekeraars en adviseert consumenten dan ook om te kiezen voor een sturingsvrije polis; ook claimt het dat met deze polis én herstel bij een schadeherstelbedrijf dat bij Jijbepaalt is aangesloten, klanten zijn verzekerd van schadeafwikkeling zonder ellende en concessies aan de kwaliteit van schadeherstel.

Één blik op de websites van enkele Jijbepaalt-leden leert dat het nette bedrijven zijn, type local heroes die reeds vele jaren actief zijn in schadeherstel. Focwa- of Bovag-lid en werkend voor (of deel uitmakend van netwerken van) verzekeraars. Sommige vermelden zelfs de logo’s van verzekeraars of de daaraan gelieerde schadeherstelnetwerken op hun website, waarschijnlijk om uit te stralen dat verzekeraars vertrouwen in deze bedrijven hebben en dat de verzekerde klant dat dus ook kan hebben. De dienstverlening bestaat uit alle vormen van herstel, inclusief merkerkend herstel en zaken als spotrepair, bumperreparaties, herstel met gebruikte of matching quality onderdelen, gratis haal-/brengservice en vergoeding van het eigen risico. Opvallend, want Jijbepaalt zegt op zijn site juist te strijden voor gebruik van OEM-delen.

Het echte onderscheid met autoschadeherstelbedrijven/-ketens die niet bij Jijbepaalt zijn aangesloten, zit in de marktbenadering door de overdreven focus op hoe slecht verzekeraars en de voor hen werkende autoschadebedrijven met hun klanten en schade-auto’s omgaan. Ik ken geen enkel langdurig succesvol bedrijfsmodel dat gestoeld is op zoveel negativisme. Opvallend dat herstellers dus enerzijds dit adagium huldigen, maar anderzijds wel kiezen voor aansluiting bij ‘de vijand’.

Ik ken geen enkel langdurig succesvol bedrijfsmodel dat gestoeld is op zoveel negativisme.

Scepsis is op zijn plaats, maar Jijbepaalt kan natuurlijk eenvoudig zijn gelijk bewijzen. Met de introductie van een eigen Jijbepaalt-hieperdepiephoerapolis: met volledige casco-dekking, 0 euro eigen risico, reparatie met OEM-delen, volledig vrij van sturing en toch met de scherpste premie. Verkoop via het onafhankelijk verzekeringsintermediair, banken, gevolmachtigd agenten en alle Jijbepaalt-leden. Alleen nog een risicodrager/herverzekeraar vinden en niets staat het succes van deze polis in de weg. Let wel: de reparateur moet dan wel het uurtarief zelf kunnen blijven bepalen.

Ik adviseer wel om aan te sluiten bij Kifid, want mocht er in het zeer onwaarschijnlijke geval een conflict ontstaan met een verzekerde, dan kan de Financiële Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep van Kifid bemiddelen of een uitspraak doen.

Johan Schoonhoven is voormalig directeur van Schadegarant en tegenwoordig dga van Zilverstad Consultancy.

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.

Schoonhovens blik | Ombudsman | Automotive Online

Schoonhovens blik | Ombudsman

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

Nederland is weer een nieuw initiatief rijker. Het meldpunt pakt naar eigen zeggen misleiding, ontmoediging, manipulatie, traineren, fraude, en andere vormen van machtsmisbruik, danwel overtredingen door verzekeraars en expertisebureaus aan. Ferme taal en voer voor juristen als de publiek gemaakte cases moeten worden uitgevochten. De initiatiefnemer, Schadeherstelbranche.nl, kent een zelfbenoemd ombudsvrouw, die op de stoel lijkt te gaan zitten van de Financiële Ombudsman van Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waarbij alle grote financieel dienstverleners zijn aangesloten.

De leden zijn typische local heroes, reeds vele jaren actief.

Vanwege de banden met de keten/het samenwerkingsverband Jijbepaalt – beide zijn geregistreerd door hetzelfde bedrijf, de Absic Group – kan de ombudsvrouw van Schadeherstelbranche.nl niet onafhankelijk en onpartijdig optreden. Jijbepaalt is immers fel gekant tegen schadesturing door verzekeraars en adviseert consumenten dan ook om te kiezen voor een sturingsvrije polis; ook claimt het dat met deze polis én herstel bij een schadeherstelbedrijf dat bij Jijbepaalt is aangesloten, klanten zijn verzekerd van schadeafwikkeling zonder ellende en concessies aan de kwaliteit van schadeherstel.

Één blik op de websites van enkele Jijbepaalt-leden leert dat het nette bedrijven zijn, type local heroes die reeds vele jaren actief zijn in schadeherstel. Focwa- of Bovag-lid en werkend voor (of deel uitmakend van netwerken van) verzekeraars. Sommige vermelden zelfs de logo’s van verzekeraars of de daaraan gelieerde schadeherstelnetwerken op hun website, waarschijnlijk om uit te stralen dat verzekeraars vertrouwen in deze bedrijven hebben en dat de verzekerde klant dat dus ook kan hebben. De dienstverlening bestaat uit alle vormen van herstel, inclusief merkerkend herstel en zaken als spotrepair, bumperreparaties, herstel met gebruikte of matching quality onderdelen, gratis haal-/brengservice en vergoeding van het eigen risico. Opvallend, want Jijbepaalt zegt op zijn site juist te strijden voor gebruik van OEM-delen.

Het echte onderscheid met autoschadeherstelbedrijven/-ketens die niet bij Jijbepaalt zijn aangesloten, zit in de marktbenadering door de overdreven focus op hoe slecht verzekeraars en de voor hen werkende autoschadebedrijven met hun klanten en schade-auto’s omgaan. Ik ken geen enkel langdurig succesvol bedrijfsmodel dat gestoeld is op zoveel negativisme. Opvallend dat herstellers dus enerzijds dit adagium huldigen, maar anderzijds wel kiezen voor aansluiting bij ‘de vijand’.

Ik ken geen enkel langdurig succesvol bedrijfsmodel dat gestoeld is op zoveel negativisme.

Scepsis is op zijn plaats, maar Jijbepaalt kan natuurlijk eenvoudig zijn gelijk bewijzen. Met de introductie van een eigen Jijbepaalt-hieperdepiephoerapolis: met volledige casco-dekking, 0 euro eigen risico, reparatie met OEM-delen, volledig vrij van sturing en toch met de scherpste premie. Verkoop via het onafhankelijk verzekeringsintermediair, banken, gevolmachtigd agenten en alle Jijbepaalt-leden. Alleen nog een risicodrager/herverzekeraar vinden en niets staat het succes van deze polis in de weg. Let wel: de reparateur moet dan wel het uurtarief zelf kunnen blijven bepalen.

Ik adviseer wel om aan te sluiten bij Kifid, want mocht er in het zeer onwaarschijnlijke geval een conflict ontstaan met een verzekerde, dan kan de Financiële Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep van Kifid bemiddelen of een uitspraak doen.

Johan Schoonhoven is voormalig directeur van Schadegarant en tegenwoordig dga van Zilverstad Consultancy.

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.