NDA schrapt gewestbesturen

Redactie Redactie
• Laatste update:

De voorzitters van de gewestbesturen hebben zitting in het afdelingsbestuur (AB), samen met de voorzitters van de merkdealerverenigingen. Hoewel ooit de oude NDA onder Leo Knijn er geen geheim van maakte de gewestbesturen meer invloed te willen geven, is nu anders besloten. NDA-woordvoerder Raymond de Jong beaamt dat: “Maar de markt is veranderd, de gewestbesturen functioneerden niet meer zoals het moest. Dus worden ze opgeheven.”

‘Omslachtig’
Het DB en het AB gaan op in één NDA-bestuur, dat uit elf leden bestaat, de voorzitter inbegrepen. De leden zijn vertegenwoordigers van de sectoren kleinere, middelgrote en grote dealerbedrijven en merkdealerverenigingen. Elke sector heeft twee zetels en de resterende twee plaatsen zijn voor afgevaardigden van de sales-commissie en after sales-commissie.
De taak van het AB, in feite het parlement van de NDA, wordt overgenomen door het zogenaamde Dealerplatform. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de merkdealerverenigingen en de NDA-afgevaardigden uit de Bovag Bondsraad. Het Dealerplatform beoordeelt het beleidsplan, stelt de begroting van de NDA vast en toetst belangrijke beslissingen. De vier sectoren van het NDA-bestuur kunnen een adviesraad instellen. Deze moeten onderwerpen voorbespreken of opstarten.
De structuurverandering is volgens De Jong nodig omdat de snel veranderende markt dat eist: “De huidige structuur is te omslachtig geworden. Het AB kwam maar een paar keer per jaar bijeen, waardoor besluitvorming te traag verliep.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.