Waar op te letten bij de apk na 20 mei

Redactie Redactie
• Laatste update:
Foto: Garage Sven

Bij auto’s die volgens het raadpleegscherm van de RDW een roetfilter aan boord zouden moeten hebben, moet vanaf 20 mei bij apk worden gecontroleerd of dit roetfilter er nog wel op zit en of het niet te veel beschadigd is. Het is een van de meest in het oog springende aanpassingen in een lange lijst die op 20 mei van kracht wordt.

Zo moeten er naast het antiblokkeersysteem (ABS) en het airbag- en gordelspansysteem, nu ook een aantal andere veiligheidssystemen worden gecontroleerd tijdens de apk. Bij een brandend controlelampje van een van de veiligheidssystemen volgt afkeur bij auto’s met een datum eerste toelating (DET) na 31 december 2017. Bij auto’s met een DET van voor 1 januari 2018 is het een adviespunt. Het aantal reparatie-adviespunten en afkeurpunten is daardoor aangepast en uitgebreid. De veiligheidssystemen die zijn toegevoegd aan de keuringseisen zijn het ESP, TPMS, ABS, elektronische stuurbekrachtiging, elektronisch remsysteem en het eCall-boordsysteem.Lees hier meer over TPMS.

Verlichting

Ook aan de eisen die de RDW stelt aan de verlichting is een aantal zaken aangepast. Zo hoeft bij auto’s met moderne LED-systemen het aantal lichten niet meer te worden vastgesteld. Als de lichten van fabriekswege zijn gemonteerd, dan hoeft het aantal lichten niet te bepaald te worden. Ook de maximale onderlinge afstand van 75 millimeter of de zogeheten 60 procent-regel is op deze lichten dan niet meer van toepassing. Verder mogen de glazen van lichtarmaturen mogen niet meer zijn verwijderd. Het maakt niet uit of het ontbrekende glas wel of geen invloed heeft op de lichtopbrengst, lichtbeeld of de functie. Bij werkende mistlichten aan de voorzijde van een voertuigen, moet de afstelling van het licht gecontroleerd worden. Het lichtste vlak mag niet boven de 0 mm/m-lijn uitkomen. Voor het lichtbeeld zelf gelden geen eisen.

Apparatuur

Nieuw is de verplichting van een apparaat waarmee een LPG-, CNG of LNG-gaslekkages zijn op te sporen. Hiervoor kunnen keurstations een losse gaslektester gebruiken, maar ook de viergastester. Het is dus niet meer toegestaan om te controleren met bijvoorbeeld een gaslekspray of zeepsop om lekkages zichtbaar te maken. Verder gaat de geldigheid van een keuringscertificaat voor de manometer, pedaalkrachtmeter en rollentestbank naar twee jaar, als dit vanuit de typegoedkeuring van het apparaat mogelijk is. Als er een kortere geldigheidsduur is bepaald in de typegoedkeuring, dan wordt deze aangehouden.

Milieu-eisen

Voor enkele milieu-aspecten gelden andere apk-eisen. Het gaat om roetuitstoot, vloeistoflekkage en het beoordelen van roetfilters. Bij de roetmeting van alle dieselvoertuigen met een DET na 31 december 2017 geldt voortaan dat de absorptiecoëfficient (K-waarde) niet meer mag zijn dan 0,7 m-1.

De apk-eis voor olielekkage wordt aangescherpt: geen enkele vloeistof mag nog in het milieu terechtkomen, met uitzondering van vloeistoffen die tijdens normaal gebruik van het voertuig toch al in het milieu komen, zoals water (van de airco) of ruitenspoeiervloeistof. Afhankelijk van de datum eerste toelating is het een reparatieadviespunt of een afkeurpunt. Lekkage van het remsysteem, brandstofsysteem en de stuurbekrachtiging resulteert altijd in een afkeur ongeacht de datum eerste toelating.

Roetfilter

Sinds vorig jaar is het verwijderen van een roetfilter weer verboden, vanaf 20 mei wordt ook tijdens de apk gecontroleerd of het er echt nog onder zit. Tot grote teleurstelling van de branche blijft het voorlopig bij een visuele controle. Het is volgens de RDW een eerste stap in de richting van echte handhaving van de regels. Als uit het raadpleegscherm van de RDW blijkt dat een voertuig is uitgerust met een roetfilter, dan moet de keurmeester beoordelen of het roetfilter aanwezig is en niet defect. Alleen de buitenzijde van het roetfilter hoeft gecontroleerd te worden.Lees hier meer over de haken en ogen van deze controle.

Wanneer het roetfilter geheel is weggehaald is er sprake van een gebrek. Dit betekent een afkeur. Is het roetfilter zodanig beschadigd dat deze zijn functie niet meer kan vervullen (bijvoorbeeld een geheel ingedeukt roetfilter) Dan moet het voertuig afgekeurd worden. Slijp- en lassporen zijn geen reden tot afkeur. Een milieumeting aan de hand van het uitlezen van het EOBD of de roetmeting blijft van kracht. Een extra meting om de werking van het roetfilter te controleren blijft voorlopig achterwege.Bekijk het volledige overzicht van alle wijzigingen in de Automotive Kennisbank.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Waar op te letten bij de apk na 20 mei | Automotive Online

Waar op te letten bij de apk na 20 mei

Redactie Redactie
• Laatste update:
Foto: Garage Sven

Bij auto’s die volgens het raadpleegscherm van de RDW een roetfilter aan boord zouden moeten hebben, moet vanaf 20 mei bij apk worden gecontroleerd of dit roetfilter er nog wel op zit en of het niet te veel beschadigd is. Het is een van de meest in het oog springende aanpassingen in een lange lijst die op 20 mei van kracht wordt.

Zo moeten er naast het antiblokkeersysteem (ABS) en het airbag- en gordelspansysteem, nu ook een aantal andere veiligheidssystemen worden gecontroleerd tijdens de apk. Bij een brandend controlelampje van een van de veiligheidssystemen volgt afkeur bij auto’s met een datum eerste toelating (DET) na 31 december 2017. Bij auto’s met een DET van voor 1 januari 2018 is het een adviespunt. Het aantal reparatie-adviespunten en afkeurpunten is daardoor aangepast en uitgebreid. De veiligheidssystemen die zijn toegevoegd aan de keuringseisen zijn het ESP, TPMS, ABS, elektronische stuurbekrachtiging, elektronisch remsysteem en het eCall-boordsysteem.Lees hier meer over TPMS.

Verlichting

Ook aan de eisen die de RDW stelt aan de verlichting is een aantal zaken aangepast. Zo hoeft bij auto’s met moderne LED-systemen het aantal lichten niet meer te worden vastgesteld. Als de lichten van fabriekswege zijn gemonteerd, dan hoeft het aantal lichten niet te bepaald te worden. Ook de maximale onderlinge afstand van 75 millimeter of de zogeheten 60 procent-regel is op deze lichten dan niet meer van toepassing. Verder mogen de glazen van lichtarmaturen mogen niet meer zijn verwijderd. Het maakt niet uit of het ontbrekende glas wel of geen invloed heeft op de lichtopbrengst, lichtbeeld of de functie. Bij werkende mistlichten aan de voorzijde van een voertuigen, moet de afstelling van het licht gecontroleerd worden. Het lichtste vlak mag niet boven de 0 mm/m-lijn uitkomen. Voor het lichtbeeld zelf gelden geen eisen.

Apparatuur

Nieuw is de verplichting van een apparaat waarmee een LPG-, CNG of LNG-gaslekkages zijn op te sporen. Hiervoor kunnen keurstations een losse gaslektester gebruiken, maar ook de viergastester. Het is dus niet meer toegestaan om te controleren met bijvoorbeeld een gaslekspray of zeepsop om lekkages zichtbaar te maken. Verder gaat de geldigheid van een keuringscertificaat voor de manometer, pedaalkrachtmeter en rollentestbank naar twee jaar, als dit vanuit de typegoedkeuring van het apparaat mogelijk is. Als er een kortere geldigheidsduur is bepaald in de typegoedkeuring, dan wordt deze aangehouden.

Milieu-eisen

Voor enkele milieu-aspecten gelden andere apk-eisen. Het gaat om roetuitstoot, vloeistoflekkage en het beoordelen van roetfilters. Bij de roetmeting van alle dieselvoertuigen met een DET na 31 december 2017 geldt voortaan dat de absorptiecoëfficient (K-waarde) niet meer mag zijn dan 0,7 m-1.

De apk-eis voor olielekkage wordt aangescherpt: geen enkele vloeistof mag nog in het milieu terechtkomen, met uitzondering van vloeistoffen die tijdens normaal gebruik van het voertuig toch al in het milieu komen, zoals water (van de airco) of ruitenspoeiervloeistof. Afhankelijk van de datum eerste toelating is het een reparatieadviespunt of een afkeurpunt. Lekkage van het remsysteem, brandstofsysteem en de stuurbekrachtiging resulteert altijd in een afkeur ongeacht de datum eerste toelating.

Roetfilter

Sinds vorig jaar is het verwijderen van een roetfilter weer verboden, vanaf 20 mei wordt ook tijdens de apk gecontroleerd of het er echt nog onder zit. Tot grote teleurstelling van de branche blijft het voorlopig bij een visuele controle. Het is volgens de RDW een eerste stap in de richting van echte handhaving van de regels. Als uit het raadpleegscherm van de RDW blijkt dat een voertuig is uitgerust met een roetfilter, dan moet de keurmeester beoordelen of het roetfilter aanwezig is en niet defect. Alleen de buitenzijde van het roetfilter hoeft gecontroleerd te worden.Lees hier meer over de haken en ogen van deze controle.

Wanneer het roetfilter geheel is weggehaald is er sprake van een gebrek. Dit betekent een afkeur. Is het roetfilter zodanig beschadigd dat deze zijn functie niet meer kan vervullen (bijvoorbeeld een geheel ingedeukt roetfilter) Dan moet het voertuig afgekeurd worden. Slijp- en lassporen zijn geen reden tot afkeur. Een milieumeting aan de hand van het uitlezen van het EOBD of de roetmeting blijft van kracht. Een extra meting om de werking van het roetfilter te controleren blijft voorlopig achterwege.Bekijk het volledige overzicht van alle wijzigingen in de Automotive Kennisbank.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.