Rechtbank wijst ontslagaanvraag VOC-directeur Van Doornspeek af

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De kantonrechtbank Utrecht heeft het verzoek van VOC om het contract van directeur Yolande van Doornspeek te ontbinden, afgewezen. Dat blijkt uit het rechtbankverslag. Van Doornspeek meldde zich op 28 mei van dit jaar ziek en diezelfde dag ontving ze een brief van de advocaat van VOC dat de ziekmelding wordt gerespecteerd en dat ze “vanwege een onhoudbare situatie” is vrijgesteld van werk.

VOC verwijt Van Doornspeek dat ze niet in staat is gebleken een ordelijke financiële administratie te voeren en de financiële positie te verbeteren. Ook wist ze een conflict rond de opleiding Autotech, dat door VOC werd overgneomen, niet te beheersen. Dit conflict zou zo hoog zijn opgelopen dat Anton Cornelissen, van wie de opleiding werd overgenomen, het faillissement wilde aanvragen van Concepts, de dochteronderneming van VOC waar Autotech onder valt. Ook dat zij een klacht indiende bij het College van Bestuur over de handel en wandel van de RvT werd haar kwalijk genomen.Lees ook: Van Doornspeek eist terugkeer of twee ton vergoeding.

Verder zou er onder Van Doornspeek een angstcultuur zijn ontstaan, maar hiervoor heeft VOC volgens de rechtbank te weinig concrete voorbeelden aangedragen. De rechter gaat wel mee in het verweer van de advocaat van Van Doornspeek, dat de “onhoudbare situatie” vooral betrekking had op haar samenwerking met de toenmalige Raad van Toezicht. “Zij handelden volgens verweerster mede uit zakelijk eigenbelang en liepen haar daarbij voor de voeten bij het uitoefenen van haar functie.”

De leden van de RvT werden om onduidelijke redenen in september dit jaar vervangen, maar desondanks zette de VOC de ontslagprocedure door. De kantonrechter stelt dat VOC onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er nog steeds sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, en vindt dat de nieuwe RvT eerst met Van Doornspeek had moeten bespreken of en hoe de arbeidsrelatie mogelijk kon worden voortgezet. Ook dat er geen functionerings- en beoordelingsgesprekken met Van Doornspeek zijn gevoerd, terwijl ze al twee jaar in dienst is bij VOC en de verwijten teruggaan tot december 2018, draagt bij aan het oordeel van de Rechtbank.

Van Doornspeek beriep zich in de zitting op de Klokkenluidersregeling. Op 29 april uitte ze bij het College van Bestuur haar zorgen over de tegenstrijdige belangen van de RvT-leden. De rechtbank vindt dat dit onder de klokkenluidersregeling valt. “De brief van [verweerster] van 29 april 2020 aan het college dient als zo’n melding te worden aangemerkt. Die brief betrof immers het handelen van de leden van de RvT. Het valt niet in te zien bij welk ander orgaan verweerster (Van Doornspeek, red) die melding had moeten doen.”

Beoordelingsgesprek

De rechtbank oordeelt wel dat een niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek tot ontbinding van het contract, zoals de advocaat van Van Doornspeek bepleitte, faalt: in de statuten staat dat in een soortgelijke situatie (waarbij de directeur zelf niet aanwezig is, of onderwerp is van de besluitvorming) een besluit mag worden genomen door de RvT. De reden voor de ontslagaanvraag, de verstoorde arbeidsrelatie, wordt dus wel ongegrond verklaard. 

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Rechtbank wijst ontslagaanvraag VOC-directeur Van Doornspeek af | Automotive Online

Rechtbank wijst ontslagaanvraag VOC-directeur Van Doornspeek af

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De kantonrechtbank Utrecht heeft het verzoek van VOC om het contract van directeur Yolande van Doornspeek te ontbinden, afgewezen. Dat blijkt uit het rechtbankverslag. Van Doornspeek meldde zich op 28 mei van dit jaar ziek en diezelfde dag ontving ze een brief van de advocaat van VOC dat de ziekmelding wordt gerespecteerd en dat ze “vanwege een onhoudbare situatie” is vrijgesteld van werk.

VOC verwijt Van Doornspeek dat ze niet in staat is gebleken een ordelijke financiële administratie te voeren en de financiële positie te verbeteren. Ook wist ze een conflict rond de opleiding Autotech, dat door VOC werd overgneomen, niet te beheersen. Dit conflict zou zo hoog zijn opgelopen dat Anton Cornelissen, van wie de opleiding werd overgenomen, het faillissement wilde aanvragen van Concepts, de dochteronderneming van VOC waar Autotech onder valt. Ook dat zij een klacht indiende bij het College van Bestuur over de handel en wandel van de RvT werd haar kwalijk genomen.Lees ook: Van Doornspeek eist terugkeer of twee ton vergoeding.

Verder zou er onder Van Doornspeek een angstcultuur zijn ontstaan, maar hiervoor heeft VOC volgens de rechtbank te weinig concrete voorbeelden aangedragen. De rechter gaat wel mee in het verweer van de advocaat van Van Doornspeek, dat de “onhoudbare situatie” vooral betrekking had op haar samenwerking met de toenmalige Raad van Toezicht. “Zij handelden volgens verweerster mede uit zakelijk eigenbelang en liepen haar daarbij voor de voeten bij het uitoefenen van haar functie.”

De leden van de RvT werden om onduidelijke redenen in september dit jaar vervangen, maar desondanks zette de VOC de ontslagprocedure door. De kantonrechter stelt dat VOC onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er nog steeds sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, en vindt dat de nieuwe RvT eerst met Van Doornspeek had moeten bespreken of en hoe de arbeidsrelatie mogelijk kon worden voortgezet. Ook dat er geen functionerings- en beoordelingsgesprekken met Van Doornspeek zijn gevoerd, terwijl ze al twee jaar in dienst is bij VOC en de verwijten teruggaan tot december 2018, draagt bij aan het oordeel van de Rechtbank.

Van Doornspeek beriep zich in de zitting op de Klokkenluidersregeling. Op 29 april uitte ze bij het College van Bestuur haar zorgen over de tegenstrijdige belangen van de RvT-leden. De rechtbank vindt dat dit onder de klokkenluidersregeling valt. “De brief van [verweerster] van 29 april 2020 aan het college dient als zo’n melding te worden aangemerkt. Die brief betrof immers het handelen van de leden van de RvT. Het valt niet in te zien bij welk ander orgaan verweerster (Van Doornspeek, red) die melding had moeten doen.”

Beoordelingsgesprek

De rechtbank oordeelt wel dat een niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek tot ontbinding van het contract, zoals de advocaat van Van Doornspeek bepleitte, faalt: in de statuten staat dat in een soortgelijke situatie (waarbij de directeur zelf niet aanwezig is, of onderwerp is van de besluitvorming) een besluit mag worden genomen door de RvT. De reden voor de ontslagaanvraag, de verstoorde arbeidsrelatie, wordt dus wel ongegrond verklaard. 

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.