Branche valt over vervroegde verhoging EV-bijtelling in ‘realistisch’ Klimaatakkoord

Maarten Bokslag Maarten Bokslag
• Laatste update:
Het Klimaatakkoord wordt door RAI en Bovag met instemming verwelkomd (foto: Shutterstock)

Het kabinet presenteert vanmiddag de voorstellen uit het Klimaatakkoord. Zowel Bovag, VNA als RAI Vereniging namen deel aan de Mobiliteitstafel en beide belangenverenigingen reageerden al bij aanvang van de presentatie met een persbericht. Beide zijn tevreden dat de verhogingen van bpm en mrb van de baan zijn en dat de stimulering van EV’s beperkt wordt. “Wat ons positief stemt, is dat er gekozen is voor realisme”, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van de Bovag. “Het kabinet heeft gekeken naar de politieke realiteit en praktische uitvoerbaarheid, en had oog voor onnodige marktverstoring.”

Bekijk het hele Klimaatakkoord in de Automotive Kennisbank.

Bijtelling EV’s omhoog

De meeste aandacht gaat er naar de bijtelling van elektrische auto’s. Die wordt in weerwil van de afspraken in Autobrief II volgend jaar al aangepast (van 4% naar 8%). De brancheorganisaties zijn daar fel op tegen. “Op zich kunnen we begrip opbrengen voor stapsgewijs verhogen van de bijtelling op EV’s, maar dan pas vanaf 2021, als Autobrief III ingaat”, schrijft Bovag. “Dan heeft de branche voldoende tijd zich daar op voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen.” RAI Vereniging noemt een vervroegde aanpassing van de bijtelling ‘onbestaanbaar’ omdat er volgens de vereniging al zo’n tienduizend ev’s zijn besteld die volgend jaar geleverd gaan worden.” RAI Vereniging is wel blij met het feit dat er vol gaat worden ingezet op de stimulering van waterstof. Het kabinet wil dat er tot 2025 zo’n 50 waterstof-tankstations worden gebouwd.

Minder aantrekkelijk 

Ook de branchevereniging van leasemaatschappijen, de VNA, is niet te spreken over de plannen om de bijtelling van EV’s volgend jaar al te verhogen. “Een spaak in het wiel”, schrijft de VNA. “Het feit dat de Nederlandse overheid vastgesteld beleid openbreekt en een forse verhoging van de bijtelling voor de komende jaren inzet, kan verstrekkende gevolgen hebben. Werkgevers, werknemers, maar ook bedrijven die investeren in elektrisch rijden, zullen het vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen en zich richting de toekomst terughoudend opstellen bij eventuele beslissingen c.q. investeringen op dit vlak. Daarnaast is de kans groot dat de autofabrikanten Nederland minder aantrekkelijk vinden voor de afzet van hun toch al schaarse aantallen elektrische auto’s. Al met al is het te verwachten dat dit leidt tot een afname van de inzet van elektrische auto’s in het zakelijk segment, hetgeen de kans van slagen in de consumentenmarkt ook zal verkleinen.”

bijtelling plan

Bron: Klimaatakkoord

VNA-directeur Renate Hemerik: “Overstimulering tegengaan is ook in de ogen van VNA belangrijk, maar het is pijnlijk om te zien dat een en ander zo uitwerkt. Zeker omdat dit voorstel niet is onderbouwd met harde argumenten, maar is ingegeven door politiek sentiment. Discontinuïteit van elektrisch rijden zal het gevolg zijn. Wij hebben dit in de laatste weken in intensieve contacten met de staatssecretaris veelvuldig gedeeld, maar vooralsnog heeft dat niet in een ander voorstel kunnen resulteren.”

Rekeningrijden

Bovag en RAI Vereniging zijn wel blij dat er nu gepraat kan worden over rekeningrijden. “De handreiking om dit samen met de branche vorm te geven, pakken wij en onze partners met beide handen aan”, zegt Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging. “Eerder hebben wij in een onderzoek aangetoond dat op moment dat de huidige bpm en mrb worden omgezet naar een kilometerprijs waarin onderscheid wordt gemaakt naar CO2-uitstoot, dit tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot en autokilometers leidt, de staatskas minder inkomsten verliest en het verkeer veiliger maakt.” Van Eijck breekt nogmaals een lans voor het verlagen van de bpm. “Op korte termijn kan hierdoor veel extra CO2 winst worden geboekt. Wij pleiten er daarom voor om vanaf 2020 te starten met een geleidelijke afbouw van de bpm.”

Onrust

RAI Vereniging vraagt zich of het parlement en de Raad van State akkoord zullen gaan over de vervroegde aanpassing van de bijtelling. VNA benadrukt dat het Klimaatakkoord in de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt en worden besproken met het bedrijfsleven en daarna wordt het behandeld in de Tweede – en de Eerste kamer. “De VNA zal deze tijd gebruiken om onverminderd druk te zetten om het openbreken van de Autobrief II te voorkomen. Gezien het belang van bedrijven zullen we hierbij onder andere optrekken met VNO-NCW en MKB-Nederland.” 

Bovag concludeert dat het kabinet zich de vrijheid toe-eigent elk jaar aan de fiscale autoknoppen te draaien. “Dat zal veel onrust in de markt veroorzaken en het bemoeilijkt een bestendige bedrijfsvoering fors. Dat geldt zowel voor dealers, importeurs als voor leasemaatschappijen. En consumenten weten daardoor te laat waar ze, bijvoorbeeld als het gaat om de prijs, aan toe zijn. De markt is gebaat bij bestendig beleid. Dit leidt anders tot marktverstoring en dat is voor Bovag onacceptabel. Dit moet je niet willen. Op beide punten hebben we staatssecretaris van Veldhoven deze week overigens ook al aangesproken”, aldus Eckhardt.

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.