Staat in beroep tegen uitspraak aanpak luchtvervuiling

Bart Kuijpers Bart Kuijpers

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer laten weten. De zaak was aangespannen door Milieudefensie. De kortgedingrechter oordeelde dat de Nederlandse overheid direct maatregelen moet treffen om luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar de normen worden overtreden.

“Het kabinet heeft zwaarwegende bezwaren tegen deze afwijking van de wettelijk voorgeschreven beoordelingsmethode. Dit onderdeel van het vonnis is op meerdere manieren uit te leggen. Daarom zijn de consequenties moeilijk te overzien”, aldus Dijksma. Dijksma meldt ook de meeste punten van het vonnis te respecteren en de plannen te versnellen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Ze heeft hierover inmiddels overleg gehad met gemeenten en provincies. Ook heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een actualisatie gemaakt van de locaties waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Teleurstellend

Milieudefensie noemt het teleurstellend dat de Staat in hoger beroep gaat. “Het lijkt of ze naar mogelijkheden kijken om in de toekomst toch vervuilende maatregelen te kunnen blijven nemen, ook als dat mogelijk tot nieuwe knelpunten leidt”, aldus Anne Knol van Milieudefensie. “We zijn wel blij dat de staatssecretaris aangeeft zo snel mogelijk aan de slag te gaan om bestaande knelpunten op te lossen. Dat gaan we de komende tijd nauwlettend in de gaten houden.”

Dat Dijksma contact opneemt met de gemeenten en provincies, stemt Milieudefensie nog niet gerust. “Een aantal gemeenten hebben al aangegeven dat zij willen dat het Rijk de maatregelen neemt die nodig zijn om aan de wet te voldoen, terwijl het Rijk traditiegetrouw meestal de verantwoordelijkheid bij de gemeenten legt”, aldus Knol. “In plaats van aan de slag te gaan, wijzen de verschillende overheden liever naar elkaar is onze ervaring tot nu toe. Die tijd hebben we niet meer; iedereen moet zorgen voor gezondere lucht en verdere vertragingstechnieken zijn uit den boze.”

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.

Staat in beroep tegen uitspraak aanpak luchtvervuiling | Automotive Online

Staat in beroep tegen uitspraak aanpak luchtvervuiling

Bart Kuijpers Bart Kuijpers

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer laten weten. De zaak was aangespannen door Milieudefensie. De kortgedingrechter oordeelde dat de Nederlandse overheid direct maatregelen moet treffen om luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar de normen worden overtreden.

“Het kabinet heeft zwaarwegende bezwaren tegen deze afwijking van de wettelijk voorgeschreven beoordelingsmethode. Dit onderdeel van het vonnis is op meerdere manieren uit te leggen. Daarom zijn de consequenties moeilijk te overzien”, aldus Dijksma. Dijksma meldt ook de meeste punten van het vonnis te respecteren en de plannen te versnellen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Ze heeft hierover inmiddels overleg gehad met gemeenten en provincies. Ook heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een actualisatie gemaakt van de locaties waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Teleurstellend

Milieudefensie noemt het teleurstellend dat de Staat in hoger beroep gaat. “Het lijkt of ze naar mogelijkheden kijken om in de toekomst toch vervuilende maatregelen te kunnen blijven nemen, ook als dat mogelijk tot nieuwe knelpunten leidt”, aldus Anne Knol van Milieudefensie. “We zijn wel blij dat de staatssecretaris aangeeft zo snel mogelijk aan de slag te gaan om bestaande knelpunten op te lossen. Dat gaan we de komende tijd nauwlettend in de gaten houden.”

Dat Dijksma contact opneemt met de gemeenten en provincies, stemt Milieudefensie nog niet gerust. “Een aantal gemeenten hebben al aangegeven dat zij willen dat het Rijk de maatregelen neemt die nodig zijn om aan de wet te voldoen, terwijl het Rijk traditiegetrouw meestal de verantwoordelijkheid bij de gemeenten legt”, aldus Knol. “In plaats van aan de slag te gaan, wijzen de verschillende overheden liever naar elkaar is onze ervaring tot nu toe. Die tijd hebben we niet meer; iedereen moet zorgen voor gezondere lucht en verdere vertragingstechnieken zijn uit den boze.”

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.