Louwman, Zekhuis, Snoeks, Geraets en Smalbraak in RAI-hoofdbestuur

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Paul Zekhuis.

Dat meldt de RAI Vereniging vandaag.

Intern is de structuur van RAI Vereniging aangepast om beter in te kunnen spelen op huidige mobiliteitsthema’s als big data, betalen naar gebruik, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Voorzitter Van Eijck meent dat de veranderingen noodzakelijk zijn om ook in de toekomst invloed te kunnen hebben voor de leden. “Dat vereist een eigen geluid en visie. Daarvoor is het van belang om een onafhankelijk bestuur te hebben met gezaghebbende autoriteiten uit de mobiliteitsindustrie die kunnen meebeslissen en het verschil maken.”

Paul Zekhuis (foto) vindt dat het extern erom gaat dat RAI Vereniging “relevant blijft in deze veranderende wereld. De verschillende secties moeten nog dichter bij de markt komen te staan en leren van elkaar. Deze interne structuurverandering moet nu tot leven komen en ik zie het als een uitdaging om daaraan bij te dragen.”

Eric Louwman onderstreept het belang van de lobby voor de branche. “We moeten niet onderschatten wat een ongelofelijk grote rol de overheid en maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren hebben gehad in het sturen van de markt.”

Louwman, Zekhuis, Snoeks, Geraets en Smalbraak in RAI-hoofdbestuur | Automotive Online

Louwman, Zekhuis, Snoeks, Geraets en Smalbraak in RAI-hoofdbestuur

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Paul Zekhuis.

Dat meldt de RAI Vereniging vandaag.

Intern is de structuur van RAI Vereniging aangepast om beter in te kunnen spelen op huidige mobiliteitsthema’s als big data, betalen naar gebruik, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Voorzitter Van Eijck meent dat de veranderingen noodzakelijk zijn om ook in de toekomst invloed te kunnen hebben voor de leden. “Dat vereist een eigen geluid en visie. Daarvoor is het van belang om een onafhankelijk bestuur te hebben met gezaghebbende autoriteiten uit de mobiliteitsindustrie die kunnen meebeslissen en het verschil maken.”

Paul Zekhuis (foto) vindt dat het extern erom gaat dat RAI Vereniging “relevant blijft in deze veranderende wereld. De verschillende secties moeten nog dichter bij de markt komen te staan en leren van elkaar. Deze interne structuurverandering moet nu tot leven komen en ik zie het als een uitdaging om daaraan bij te dragen.”

Eric Louwman onderstreept het belang van de lobby voor de branche. “We moeten niet onderschatten wat een ongelofelijk grote rol de overheid en maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren hebben gehad in het sturen van de markt.”