Podium: succesvol veranderen doe je zo

Redactie Redactie
• Laatste update:

Importeurs en dealerholdings investeren veel in het verbeteren van het rendement van hun dealers. Ook individuele dealers werken hard aan het verbeteren van hun financiële resultaten. Ze kunnen hierbij echter veel effectiever te werk gaan dan nu vaak gebeurt. Om antwoord te geven op de vraag op welke manier er effectiever kan worden gewerkt aan verbetering van de resultaten, introduceer ik hier het 7S-model van McKinsey.

Zeven factoren
In dit model worden zeven factoren beschreven die in een organisatie volledig in harmonie met elkaar zouden moeten zijn. Zo wordt in de autobranche nu veel nadruk gelegd op aftersales.

Hierbij is er vooral veel aandacht voor de procedures (de ‘S’ van systems). Als de overige zes factoren niet evenredig mee worden ontwikkeld, raakt het systeem uit balans en zullen de doorgevoerde wijzigingen nooit de beoogde toegevoegde waarde leveren.

Om verbeteringen in de organisatie effectief in te zetten, moet er aandacht zijn voor alle factoren uit het 7S-model en hun onderlinge relatie.

Aandacht voor de strategie
Naast het feit dat veel projecten vooral inzoomen op de processen, zijn ze doorgaans ook operationeel van aard: ze zijn gericht op deelgebieden binnen de huidige organisatie. Hierdoor is er geen aandacht voor strategische thema’s.

Zo kan het op zich waardevol zijn om standaard werkwijzen in de aftersales door te voeren, maar levert dit geen bestendige oplossing als de betreffende onderneming gewoonweg te veel vestigingen heeft voor het verzorgingsgebied.

Daarom moet je er als bedrijf voor zorgen dat er aandacht is voor organisatieaanpassingen op strategisch niveau; deze hebben een grotere impact op het totale organisatieresultaat dan optimalisatie van deelgebieden. Let wel: het is belangrijk aandacht te hebben voor beide perspectieven.

Rotte vis
Een ander kenmerk van projecten die in de autobranche worden uitgevoerd is dat ze gericht zijn op de werknemers. De leiding van het bedrijf heeft geconstateerd dat bepaalde afdelingsresultaten tegenvallen; die wil bijvoorbeeld dat de verkopers een betere prestatie gaan leveren. Hiervoor wordt dan een project opgestart.

Het nadeel van deze manier van werken is dat de leiding geen inzicht krijgt in het effect van de eigen manier van leidinggeven op het resultaat van de verkopers. Zoals een relatie van ons eens heel duidelijk verwoordde: ‘de vis stinkt vanaf zijn kop’. Een botte uitspraak, die echter wel duidelijk maakt dat de leidinggevende onlosmakelijk verbonden is aan de situatie in de organisatie.

Succesvol veranderen
Om succesvol te kunnen veranderen is echte betrokkenheid van de leidinggevende een absolute voorwaarde. De lezers die het 7S model goed bekeken hebben wisten dit natuurlijk al. De leidinggevende is immers in staat een aantal van de ‘S’-en die nodig zijn om de organisatie te veranderen aan te passen.

Klaas-Jan Klatten is partner bij Inter Actus uit Waalwijk

Podium is een rubriek van Automotive waarin branchekenners hun visie op de markt kunnen geven. Ook een bijdrage leveren*? Mail dan de redactie. 

*Het staat iedereen vrij om een bijdrage in te sturen. De redactie behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren of te redigeren. Inzendingen die puur commercieel van aard zijn worden in deze rubriek niet geplaatst. Maximum woordlengte: 600 woorden.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.