Podium | Pas op voor handel van in beslag genomen auto’s

Podium • Het is sinds 1 april 2021 mogelijk om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen. Daardoor kunnen autobedrijven voor vreemde verrassingen komen te staan, weet advocaat Ahmad Qurishi van advocatenkantoor TRC Advocaten.
Ahmad Qurishi Ahmad Qurishi
• Laatste update:
Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten (foto: TRC Advocaten).

Voor 1 april dit jaar moest de gerechtsdeurwaarder een auto zien om er beslag op te kunnen leggen. Dat maakte het proces vaak tijdrovend. Denk bijvoorbeeld aan een auto die onvindbaar is, of die zich in het buitenland bevindt. Op 1 oktober 2020 is het beslag- en executierecht gewijzigd. De wet biedt sinds 1 april 2021 de mogelijkheid om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen (zoals auto’s, motoren en aanhangwagens). Dat houdt in dat de deurwaarder het motorrijtuig niet daadwerkelijk hoeft te zien om beslag te kunnen leggen: hij hoeft alleen in het kentekenregister te kijken. Daarna kan de deurwaarder een proces-verbaal opmaken en dit onverwijld in het kentekenregister inschrijven. Ook de gerechtsdeurwaarder hoeft de auto niet meer te zien, maar kan zich voor het leggen van beslag baseren op het kentekenregister van de RDW met de naam van de kentekenhouder. De inschrijving zorgt ervoor dat het kenteken wordt geblokkeerd, zodat het motorrijtuig niet langer op naam van een derde kan worden gezet.

Zichtbaarheid beslag

Deze blokkade is voor derden zichtbaar in het openbare register. Op de site van de RDW (‘OVI’) is voor een ieder zichtbaar dat het voertuig niet overgeschreven kan worden. Het is daarom verstandig om voordat het motorrijtuig wordt gekocht, te controleren of tenaamstelling mogelijk is.

JURIDISCH SPREEKUUR

Ahmad Qurishi houdt speciaal voor bezoekers van Automotive-online elke vrijdag een gratis online adviesspreekuur, van 14.00-15.00 Voor contact: a.qurishi@trc-advocaten.nl, 0618413449.

Het kentekenregister is geen register dat bepaalt wie eigenaar is van de auto. De eigenaar is namelijk niet altijd dezelfde als de kentekenhouder. Bij het leggen van beslag moet met die mogelijkheid rekening worden gehouden. De eerste beslaglegger heeft het voordeel dat hij als eerste tot verkoop kan overgaan. Elke individuele schuldeiser die in het bezit is van een executoriale titel heeft belang bij beslag op het motorrijtuig. Ik verwacht dat door deze wijziging het aantal beslagen op voertuigen behoorlijk zal toenemen.

Neem onder geen beding een auto aan waar administratief beslag op ligt

Als u wordt geconfronteerd met een tenaamstellingsblokkade, is het zaak de eigenaar daar op te wijzen en het voertuig onder geen beding aan te nemen. Normaal gesproken is de eigenaar van het beslag op de hoogte, omdat een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming niet later dan drie dagen aan degene ten laste van wie het beslag is gelegd is betekend. Als de koper uit het register had kunnen afleiden dat er een beslag was gelegd, is het de vraag of iemand te goeder trouw het motorrijtuig heeft ingekocht.

Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten in Veldhoven. Hij is gespecialiseerd in automotive gerelateerde zaken. Op Automotive-online deelt hij zijn kennis over en ervaringen op dit terrein. Lees hier zijn andere bijdragen.

PODIUM

In de online rubriek Podium krijgen deskundigen de kans om hun kennis te delen met de bezoekers van Automotive-online. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden: zo mag de bijdrage niet commercieel van aard zijn. Ook een Podium-bijdrage schrijven? Mail uw verzoek naar Luberto@mobilitymedia.nl.

Podium | Pas op voor handel van in beslag genomen auto’s | Automotive Online

Podium | Pas op voor handel van in beslag genomen auto’s

Podium • Het is sinds 1 april 2021 mogelijk om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen. Daardoor kunnen autobedrijven voor vreemde verrassingen komen te staan, weet advocaat Ahmad Qurishi van advocatenkantoor TRC Advocaten.
Ahmad Qurishi Ahmad Qurishi
• Laatste update:
Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten (foto: TRC Advocaten).

Voor 1 april dit jaar moest de gerechtsdeurwaarder een auto zien om er beslag op te kunnen leggen. Dat maakte het proces vaak tijdrovend. Denk bijvoorbeeld aan een auto die onvindbaar is, of die zich in het buitenland bevindt. Op 1 oktober 2020 is het beslag- en executierecht gewijzigd. De wet biedt sinds 1 april 2021 de mogelijkheid om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen (zoals auto’s, motoren en aanhangwagens). Dat houdt in dat de deurwaarder het motorrijtuig niet daadwerkelijk hoeft te zien om beslag te kunnen leggen: hij hoeft alleen in het kentekenregister te kijken. Daarna kan de deurwaarder een proces-verbaal opmaken en dit onverwijld in het kentekenregister inschrijven. Ook de gerechtsdeurwaarder hoeft de auto niet meer te zien, maar kan zich voor het leggen van beslag baseren op het kentekenregister van de RDW met de naam van de kentekenhouder. De inschrijving zorgt ervoor dat het kenteken wordt geblokkeerd, zodat het motorrijtuig niet langer op naam van een derde kan worden gezet.

Zichtbaarheid beslag

Deze blokkade is voor derden zichtbaar in het openbare register. Op de site van de RDW (‘OVI’) is voor een ieder zichtbaar dat het voertuig niet overgeschreven kan worden. Het is daarom verstandig om voordat het motorrijtuig wordt gekocht, te controleren of tenaamstelling mogelijk is.

JURIDISCH SPREEKUUR

Ahmad Qurishi houdt speciaal voor bezoekers van Automotive-online elke vrijdag een gratis online adviesspreekuur, van 14.00-15.00 Voor contact: a.qurishi@trc-advocaten.nl, 0618413449.

Het kentekenregister is geen register dat bepaalt wie eigenaar is van de auto. De eigenaar is namelijk niet altijd dezelfde als de kentekenhouder. Bij het leggen van beslag moet met die mogelijkheid rekening worden gehouden. De eerste beslaglegger heeft het voordeel dat hij als eerste tot verkoop kan overgaan. Elke individuele schuldeiser die in het bezit is van een executoriale titel heeft belang bij beslag op het motorrijtuig. Ik verwacht dat door deze wijziging het aantal beslagen op voertuigen behoorlijk zal toenemen.

Neem onder geen beding een auto aan waar administratief beslag op ligt

Als u wordt geconfronteerd met een tenaamstellingsblokkade, is het zaak de eigenaar daar op te wijzen en het voertuig onder geen beding aan te nemen. Normaal gesproken is de eigenaar van het beslag op de hoogte, omdat een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming niet later dan drie dagen aan degene ten laste van wie het beslag is gelegd is betekend. Als de koper uit het register had kunnen afleiden dat er een beslag was gelegd, is het de vraag of iemand te goeder trouw het motorrijtuig heeft ingekocht.

Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten in Veldhoven. Hij is gespecialiseerd in automotive gerelateerde zaken. Op Automotive-online deelt hij zijn kennis over en ervaringen op dit terrein. Lees hier zijn andere bijdragen.

PODIUM

In de online rubriek Podium krijgen deskundigen de kans om hun kennis te delen met de bezoekers van Automotive-online. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden: zo mag de bijdrage niet commercieel van aard zijn. Ook een Podium-bijdrage schrijven? Mail uw verzoek naar Luberto@mobilitymedia.nl.