Voorjaarsnota: overgangsregeling geen privé gebruik

Redactie Redactie
• Laatste update:

Toch betalen
Met ingang van 1 januari 2013 worden woon-werkkilomters in een auto van de zaak aangemerkt als privékilometers. Daardoor wordt het in veel gevallen praktisch onmogelijk jaarlijks minder dan 500 kilometer privé te rijden.

Voor leasecontracten die voor 25 mei 2012 zijn aangegaan waarbij een beroep is gedaan op de vrijstelling van bijtelling vanwege geen privé gebruik, is een overgangsregeling getroffen. Zij mogen hun woon-werk-kilometers nog als zakelijk zien. Deze regeling geldt voor de looptijd van het leasecontract maar eindigt uiterlijk 1 januari 2017.

Deze berijders worden echter niet geheel ontzien: ze gaan 25% van de verschuldigde bijtelling betalen. Dat wil zeggen 25% van 25%, 25% van 20% of 25% van 14%, afhankelijk van de zuinigheidscategorie van de auto.

De opbrengst van deze overgangsregeling wordt gebruikt voor een oplossing voor de bestelautoproblematiek. Verder zal nog worden gekeken naar de problematiek van werknemers in de ambulante sector, zoals de thuiszorg en de bouw. Uitwerking daarvan zal waarschijnlijk worden opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Reiskostenvergoeding
Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt, omdat die als privé worden gezien. Dit geldt ongeacht de wijze van vervoer: dus zowel voor auto, openbaar vervoer als fiets. 

De vergoeding voor de zakelijke reizen, eveneens voor alle vervoerswijzen, kan in 2013 nog wel onbelast worden vergoed, de huidige regeling van 19 eurocent per kilometer blijft voor die maatregelen gehandhaafd.

OV-abonnementen (trein, tram, bus, metro) die voor 25 mei 2012 zijn ingegaan worden gerespecteerd voor hun gehele resterende looptijd. Hierdoor blijven de woon-werkkilometers die met dat abonnement worden afgelegd, onbelast.