Chrysler eist meer politieke correctheid

Redactie Redactie
• Laatste update:

De toeleveranciers moeten bij Chrysler een plan indienen hoe ze het quotum van minderheidstoeleveranciers denken te gaan halen. Bedrijven die niet aan deze voorwaarde voldoen lopen het risico niet meer aan Chrysler te mogen leveren. Een minderheidsleverancier is een bedrijf waarvan het merendeel van de aandelen in handen is van een persoon of groep mensen van Afro-, Latijns- Amerikaanse, of inheems Noord-Amerikaanse afkomst.

Bedrijven die worden gerund door vrouwen hebben bij Chrysler een eigen categorie. Daar moet drie procent van de inkooporders naartoe gaan.

Chrysler wil zelf het goede voorbeeld geven, maar geeft toe zelf ook achter te lopen op haar target. Dit jaar schat de fabrikant 8,4% van haar budget aan minderheidsbedrijven te hebben gegund in plaats van de gewenste 10%.

Detroit 3
De andere Detroit 2 hebben een vergelijkbaar inkoopbeleid. Bij Ford ging vorig jaar ruim 10% van de opdrachten naar minderheidstoeleveranciers, inclusief bedrijven die door vrouwen worden gerund. Hoeveel procent van het inkoopbudget Fords tier-1 leveranciers aan minderheidsbedrijven gunden, is niet bekend. Wel dat het in totaal om 1,3 miljard dollar gaat.

Bij GM ging 9% van het budget naar minderheidstoeleveranciers. Van GM`s tier-1 leveranciers wordt gevraagd dat zij 8% aan dit soort bedrijven toekent.