Schoonhovens blik | Komen en gaan

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

TVM, marktleider in transport en transportmiddelenverzekeringen beet het spits af met de mededeling dat het uit de markt van standaard autoverzekeringen stapt. TVM is met zijn personenautoportefeuille geen grote verzekeraar, maar toch groot genoeg om er met AAS en Schadenet een eigen schadeherstelnetwerk op na te houden. Voor ruitherstel maakt men gebruik van de diensten van Glasgarant en zowel het eigen schadenetwerk als de deelname aan Glasgarant zal waarschijnlijk stoppen, want op gebied van personenauto’s houdt TVM alleen de oldtimerportefeuille aan. 

Zwitserleven, Vivat-dochter en zusje van Reaal kondigde juist aan om in te stappen. Vivat heeft de ambitie om eind 2017 de meest innovatieve verzekeraar van Nederland te zijn, wil derhalve nog verder digitaliseren en overweegt het sterke merk ‘Zwitserleven’ ook te gebruiken bij auto. Zwitserleven is voor mij Kees Brusse, zekerheid en relaxen en dat zie ik nou niet direct samengaan met digitalisering, innovatie, auto en schade en ik zou als Vivat nog een nachtje slapen voordat het Zwitserleven-merk voor autoverzekeringen wordt ingezet. 

De lopende polissen worden ondergebracht bij moeder Aegon. Onduidelijk is of dit ook de handtasverzekering betreft.

De volgende is weer een uitstapper; Onna-onna. Het label dat eigendom is van Aegon en in de markt werd gezet als verzekeraar voor vrouwen en waarbij je handtas was meeverzekerd, houdt op te bestaan. Kwik-Fit en A.A.S. zijn volgens de website van Onna-onna de vaste partners voor ruit- en carrosserieherstel, maar het huidige netwerk lijkt verdacht veel op het netwerk van Aegon Schade Service. Onna-Onna was destijds een leuk initiatief en had met ‘Serious Assist’ en de witte Onna-onna vervangwagens enkele noviteiten. Met ‘Serious Assist’ was het de bedoeling dat de netwerkhersteller van Onna-onna bij een schademelding van een verzekerde in de hulpauto zou springen en de verzekerde binnen 30 minuten ter plaatse ging helpen met het invullen van het Schade Aangifte Formulier, foto’s van de ongevalssituatie ging maken en verzekerde naar huis bracht. Als vervangend vervoer moest een witte ‘Onna-onna’ bestickerde auto worden ingezet. Het was niet zozeer de mooie service waar ik destijds van onder de indruk was, maar meer het feit dat een start-up met een gering aantal polissen dit bij haar netwerk voor elkaar kreeg. Het label houdt nu op te bestaan om bedrijfseconomische redenen en een te sterke afhankelijkheid van het verloop van autopolissen als argument. De lopende polissen worden ondergebracht bij moeder Aegon. Onduidelijk is of dit ook de handtasverzekering betreft. 

De komende tijd gaat er ongetwijfeld nog flink geschoven worden door de verzekeraars.

Ik blijf even bij Aegon, want de kans dat zij haar dochter Unirobe Meeùs Groep (UMG) van de hand doen, groeit met de dag. UMG is als groep wellicht minder bekend in de autoschademarkt, maar haar labels Meeùs, Kröller en IAK waren voorlopers als het gaat om schadesturingsnetwerken van gevolmachtigd agenten en sloten in het pré Bedrijfsregeling 18-tijdperk zeer lucratieve contracten met onder andere ASN-schadeherstellers. Het Meeùs-netwerk concurreerde daarmee met de schadesturingsinitiatieven van de risicodragers. Bedrijfsregeling 18, hierin is vastgelegd dat cascoverzekeraars in de branche motorrijtuigen nooit méér op aansprakelijke partijen verhalen dan zij uiteindelijk zelf voor de schade betalen, maakte een eigen sturingsnetwerk voor gevolmachtigd agenten minder interessant, maar desondanks houdt UMG haar eigen netwerk van ± 100 schadeherstellers.

Er was lange tijd sprake dat UMG gebruik zou maken van het netwerk van moeder Aegon, maar tot op heden opereren de twee los van elkaar. Met het geschatte volume van de UMG-merken en het sturingsapparaat zijn zij voor de aangesloten herstellers een partij die toch een aanzienlijk deel van het totaalvolume kan brengen. Mocht UMG geheel of gedeeltelijk overgaan in andere handen, dan is het maar de vraag of het netwerk stand houdt.
Herstellers doen er verstandig aan om de zuilen en uithangborden met de namen en beeldmerken van sturende klanten in ieder geval een beetje flexibel in te richten, want de komende tijd gaat er ongetwijfeld flink geschoven worden.

Johan Schoonhoven, directeur Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.