Bereid je voor op de nieuwe Arbowet.

Romy Wielinga Romy Wielinga
• Laatste update:

Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. De bedrijfsarts krijgt een steviger rol en de preventiemedewerker wordt belangrijker. De werkgever en de arbodienstverlener hebben een jaar de tijd om contracten en dienstverlening aan te passen. Maar waar moet je op letten? En hoe gebruik je het basiscontract van het ministerie? 

Wat verandert er allemaal?

  • Open spreekuur: iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
  • Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken.
  • Second Opinion: een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid:  de OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en zijn/haar rol binnen de organisatie.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: de preventiemedewerker werkt echt samen met de arbodienstverlener en de OR.
  • Basiscontract arbodienstverlening. Er is een basiscontract van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin afspraken tussen bedrijf en arbodienst worden vastgelegd. 
  • Handhaving Inspectie SZW:  de nieuwe regels worden gehandhaafd.

Wat kost dat allemaal en wat moet ik doen?

We hebben tips en adviezen voor de werkgever en (preventie)medewerker op een rijtje gezet. Kijk voor meer informatie op www.arbomobiel.nl