Diagnose: C-Max is er gloeiend bij

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nadat we de regeleenheden hebben uitgelezen, ontdekken we de storing ‘U1900 CAN-databus functioneringsstoring’. De andere regeleenheden bevatten geen storingsmeldingen. Omdat deze foutmelding ons enige aanknopingspunt is, starten we met het meten van het CAN-busnetwerk vanaf de motorregeleenheid in combinatie met het CAN-busnetwerk ter hoogte van het instrumentenpaneel. Daaruit blijkt dat er tijdens het optreden van de storing geen afwijkingen in het bereffende netwerk optreden en de CAN-boodschappen ter hoogte van beide ‘meetpunten’ gelijk zijn. Omdat de melding ‘U1900’ na de storing niet terugkeert, negeren we deze in relatie tot de storing. Tijdens het onderzoek valt ook op dat de motor niet hoeft te draaien en het voertuig niet hoeft te rijden om de storing te laten optreden. Als de auto enige tijd op contact staat, treedt de storing al op. Dit betekent dat de oorzaak van de storing gezocht moet worden in de controles die de motorregeleenheid uitvoert op het moment dat het contact aan staat. We beginnen daarom met het aansturen van de actuatoren om te zien of we zo de storing kunnen triggeren. Tijdens het aansturen van het gloeirelais valt op dat het voertuig geen extra stroom verlangt van de voeding. Nader onderzoek wijst uit dat de gloeibougies allemaal defect zijn. Onderzoek van het schema laat zien dat de motorregeleenheid via zekering 28 een controlecircuit heeft om de zowel de aansturing van de gloeibougies als de gloeibougies zelf te controleren. Op pen A4 van de motorregeleenheid staat een signaalspanning. Als het gloeirelais de gloeibougies niet aanstuurt en minimaal 1 gloeibougie in orde is, dan zal deze signaalspanning naar 0 Volt zakken. Zijn alle gloeibougies defect en wordt het gloeirelais niet aangestuurd, zakt de signaalspanning niet naar 0 Volt. De motorregeleenheid concludeert vervolgens dat de gloeibougies allemaal defect zijn en zal aan het instrumentenpaneel melden dat er sprake is van een storing. Waarom de motorregeleenheid, ondanks de melding aan het instrumentenpaneel dat er sprake is van een storing, geen storingsmelding opslaat in zijn eigen foutgeheugen blijft een raadsel.

p05 diagnose2

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Diagnose: C-Max is er gloeiend bij | Automotive Online

Diagnose: C-Max is er gloeiend bij

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nadat we de regeleenheden hebben uitgelezen, ontdekken we de storing ‘U1900 CAN-databus functioneringsstoring’. De andere regeleenheden bevatten geen storingsmeldingen. Omdat deze foutmelding ons enige aanknopingspunt is, starten we met het meten van het CAN-busnetwerk vanaf de motorregeleenheid in combinatie met het CAN-busnetwerk ter hoogte van het instrumentenpaneel. Daaruit blijkt dat er tijdens het optreden van de storing geen afwijkingen in het bereffende netwerk optreden en de CAN-boodschappen ter hoogte van beide ‘meetpunten’ gelijk zijn. Omdat de melding ‘U1900’ na de storing niet terugkeert, negeren we deze in relatie tot de storing. Tijdens het onderzoek valt ook op dat de motor niet hoeft te draaien en het voertuig niet hoeft te rijden om de storing te laten optreden. Als de auto enige tijd op contact staat, treedt de storing al op. Dit betekent dat de oorzaak van de storing gezocht moet worden in de controles die de motorregeleenheid uitvoert op het moment dat het contact aan staat. We beginnen daarom met het aansturen van de actuatoren om te zien of we zo de storing kunnen triggeren. Tijdens het aansturen van het gloeirelais valt op dat het voertuig geen extra stroom verlangt van de voeding. Nader onderzoek wijst uit dat de gloeibougies allemaal defect zijn. Onderzoek van het schema laat zien dat de motorregeleenheid via zekering 28 een controlecircuit heeft om de zowel de aansturing van de gloeibougies als de gloeibougies zelf te controleren. Op pen A4 van de motorregeleenheid staat een signaalspanning. Als het gloeirelais de gloeibougies niet aanstuurt en minimaal 1 gloeibougie in orde is, dan zal deze signaalspanning naar 0 Volt zakken. Zijn alle gloeibougies defect en wordt het gloeirelais niet aangestuurd, zakt de signaalspanning niet naar 0 Volt. De motorregeleenheid concludeert vervolgens dat de gloeibougies allemaal defect zijn en zal aan het instrumentenpaneel melden dat er sprake is van een storing. Waarom de motorregeleenheid, ondanks de melding aan het instrumentenpaneel dat er sprake is van een storing, geen storingsmelding opslaat in zijn eigen foutgeheugen blijft een raadsel.

p05 diagnose2

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.