Curator: beslaglegging Abfin miste grond

Redactie Redactie
• Laatste update:

Onlangs vroegen de dealers aan Abfin – dat namens hen nieuwe auto’s afrekende met hun importeur – om kwijtschelding van een deel van hun schulden. Dit met name omdat zij vinden dat Abfin hen heeft benadeeld door op 15 april, twaalf dagen voor het faillissement van de importeur, beslag te laten leggen bij MG Rover Nederland. Door de beslaglegging zou de importeur zijn belofte aan de dealers om een deel van de achterstallige bonussen uit te betalen niet hebben kunnen nakomen.

Abfin-directeur Ton de Wit voelt niets voor het voorstel tot schuldsanering. Hij zegt dat zijn bedrijf indertijd heeft aangeboden de beslaglegging tijdelijk op te heffen om zo de betaling aan de dealers mogelijk te maken.

De curator zegt in zijn eerste verslag aan de rechtbank ervan overtuigd te zijn “dat – vriendelijk uitgedrukt – de vordering waarvoor Abfin B.V. beslag deed leggen geen enkele basis had in feit en/of recht”. In een mondelinge toelichting zegt Van Daal dat Abfin nog geen vordering bij hem heeft ingediend.

In een reactie op de opmerkingen van Van Daal zegt De Wit dat Abfin wel degelijk een vordering heeft ingediend bij de curator. “Op 15 juni.” De Wit verklaarde eerder ook een behoorlijke vordering op MG Rover Nederland te hebben.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.