Renault-dealers sluiten de rijen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Het bestuur kwam wel tegemoet aan een aantal bezwaren van de opstandige dealers.
Tijdens de massaal bezochte algemene ledenvergadering in Bunnik stemden 137 van de dealers voor het aanblijven van het bestuur, terwijl zestig voor aftreden stemden. Ondanks de mineurstemming die het begin van de vergadering kenmerkte, sprak een van de dealers die zich aanvankelijk tegen het bestuur kantten zich vanmorgen positief uit over de bijeenkomst: “Ik vond het een prachtdag. We hebben zeer constructief vergaderd en er is dan ook veel zinnigs uit gekomen. Er is de laatste tijd een hoop gedonder over en weer geweest, maar ik geloof dat we nu positief met z’n allen verder kunnen.”

Nee tegen margeregeling
De vergadering besloot gisteren onder meer dat de statuten worden gewijzigd om voor de toekomst de mogelijkheid te scheppen een onafhankelijke voorzitter aan te stellen. Verder heeft het bestuur toegezegd zich te zullen verzetten tegen de variabele margeregeling die Renault Nederland heeft aangekondigd. De nieuwe regeling kenmerkt zich door een verlaging van de basismarge, waarbij een compensatie wordt gegeven in de vorm van een variabele marge die verdiend kan worden als de dealer voldoet aan een aantal door de importeur geformuleerde eisen. De dealers vinden unaniem dat de criteria die Renault Nederland heeft opgesteld echter onvoldoende objectief meetbaar zijn en stellen bovendien dat bovenmatige inspanningen navenant beloond moeten worden. “In het huidige voorstel van de importeur kunnen dealers hooguit hun huidige marge terugverdienen. Een sigaar uit eigen doos dus.” Het bestuur verwacht dat de importeur haar beleid zal moeten bijstellen.
De dealers die de discussie over het functioneren van de RDV hebben aangezwengeld, zijn voorlopig tevreden met de bereikte resultaten, aldus een van hen. “Er zijn door het bestuur beloftes neergelegd en we gaan nauwlettend in de gaten houden of ze worden nagekomen. Maar ik geloof niet dat ze gaat terugvallen in de oude situatie. Je moet je realiseren dat, hoewel ze in stemmen hebben gewonnen, zestig stemmen tegen niet mis is.”

*****
TOPCONGRES, 20 november, Nijkerk
Schrijf in via button ‘Crisis? Hoezo crisis?’ rechtsboven

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.