Roetdeeltjesteller vanaf 2021 onderdeel apk-keuring

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven heeft de apk-regelgeving aangepast waardoor bij apk-keuringen van dieselauto’s deeltjestellers kunnen worden ingezet voor een roetfiltertest. Deze controle wordt uitgevoerd door meting van het aantal roetdeeltjes in de uitlaat van een dieselauto met stationair draaiende motor. Dat blijkt uit een op 21 november gepubliceerde wijziging van de regelgeving in de Staatscourant.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere problemen geweest met roetfilters. Mede daarom wordt sinds mei 2018 bij dieselauto’s met een door de fabrikant gemonteerd roetfilter visueel gecontroleerd of het filter aanwezig is en niet duidelijk defect. Als vervolg hierop wordt door middel van deze regeling een controle van de werking van roetfilters met een deeltjesteller mogelijk gemaakt. Hiermee komt deze test beschikbaar voor keuringsstations van de RDW en wegkant-inspecties door de politie.

De deeltjesteller is duur, maar kan door het autobedrijf snel worden terugverdiend.

Monsternameslang

Invoering van een roetfiltertest maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak controle roetfilters. In de afgelopen jaren is er  gewerkt aan de ontwikkeling van een test met een deeltjesteller waarmee verwijderde en defecte roetfilters beter kunnen worden opgespoord. Als eerste stap komt de deze test beschikbaar bij keuringsstations van de RDW. Vervolgens krijgt de politie de mogelijkheid om bij wegkant-controles roetfilters te controleren met een deeltjesteller. Als sluitstuk zal de deeltjestellertest worden ingevoerd voor controle van roetfilters in de apk. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de RDW en autobranche wordt hiervoor als streefdatum 2021 aangehouden. De deeltjesteller is duurder dan de huidige apparatuur, bleek vorig jaar bij een proef in België.

Een goed werkend roetfilter is in staat om vrijwel alle roetdeeltjes af te vangen. Het aantal deeltjes neemt dan af van circa 5.000.000 per kubieke centimeter direct uit de motor tot minder dan 5.000 per kubieke centimeter na het filter. Bij meer dan 250.000 deeltjes per kubieke centimeter is sprake van een defect of verwijderd roetfilter. De meting met een deeltjesteller wordt bij stationair toerental uitgevoerd. De monsternameslang van de deeltjesteller wordt gedurende korte tijd in de uitlaat van de auto gehouden. Controle van roetfilters met een deeltjesteller is hierdoor snel en eenvoudig uitvoerbaar.

Internationaal

De methode voor meting van het aantal deeltjes in de uitlaat van een auto is de afgelopen jaren ontwikkeld door een internationale werkgroep, waaraan voor Nederland wordt deelgenomen door de RDW, het Nederlands Meetinstituut (NMi), TNO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naast Nederland waren Zwitserland, Duitsland, België, de Europese Commissie en diverse fabrikanten van deeltjestellers in de werkgroep vertegenwoordigd. 

Proces-verbaal

Bij wegkantinspecties zal bij dieselauto’s met een door de fabrikant gemonteerd filter worden gecontroleerd of sprake is van een aanzienlijk hogere fijnstofuitstoot dan bij goede werking van het filter mag worden verwacht. Aan voertuigen met een te hoge fijnstofuitstoot zal in eerste instantie een waarschuwing worden gegeven om onderhoud aan het filter te doen of om, bij oudere voertuigen, het filter door middel van een melding als verwijderd te registreren in het kentekenregister. In een latere fase kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De RDW beschikt reeds over de TSI NPET deeltjesteller, waarmee direct in de uitlaatgassen van een dieselauto kan worden gemeten. De precieze opzet voor de wegkantinspecties moet nog in detail worden uitgewerkt, meldt de minister.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.

Roetdeeltjesteller vanaf 2021 onderdeel apk-keuring | Automotive Online

Roetdeeltjesteller vanaf 2021 onderdeel apk-keuring

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven heeft de apk-regelgeving aangepast waardoor bij apk-keuringen van dieselauto’s deeltjestellers kunnen worden ingezet voor een roetfiltertest. Deze controle wordt uitgevoerd door meting van het aantal roetdeeltjes in de uitlaat van een dieselauto met stationair draaiende motor. Dat blijkt uit een op 21 november gepubliceerde wijziging van de regelgeving in de Staatscourant.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere problemen geweest met roetfilters. Mede daarom wordt sinds mei 2018 bij dieselauto’s met een door de fabrikant gemonteerd roetfilter visueel gecontroleerd of het filter aanwezig is en niet duidelijk defect. Als vervolg hierop wordt door middel van deze regeling een controle van de werking van roetfilters met een deeltjesteller mogelijk gemaakt. Hiermee komt deze test beschikbaar voor keuringsstations van de RDW en wegkant-inspecties door de politie.

De deeltjesteller is duur, maar kan door het autobedrijf snel worden terugverdiend.

Monsternameslang

Invoering van een roetfiltertest maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak controle roetfilters. In de afgelopen jaren is er  gewerkt aan de ontwikkeling van een test met een deeltjesteller waarmee verwijderde en defecte roetfilters beter kunnen worden opgespoord. Als eerste stap komt de deze test beschikbaar bij keuringsstations van de RDW. Vervolgens krijgt de politie de mogelijkheid om bij wegkant-controles roetfilters te controleren met een deeltjesteller. Als sluitstuk zal de deeltjestellertest worden ingevoerd voor controle van roetfilters in de apk. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de RDW en autobranche wordt hiervoor als streefdatum 2021 aangehouden. De deeltjesteller is duurder dan de huidige apparatuur, bleek vorig jaar bij een proef in België.

Een goed werkend roetfilter is in staat om vrijwel alle roetdeeltjes af te vangen. Het aantal deeltjes neemt dan af van circa 5.000.000 per kubieke centimeter direct uit de motor tot minder dan 5.000 per kubieke centimeter na het filter. Bij meer dan 250.000 deeltjes per kubieke centimeter is sprake van een defect of verwijderd roetfilter. De meting met een deeltjesteller wordt bij stationair toerental uitgevoerd. De monsternameslang van de deeltjesteller wordt gedurende korte tijd in de uitlaat van de auto gehouden. Controle van roetfilters met een deeltjesteller is hierdoor snel en eenvoudig uitvoerbaar.

Internationaal

De methode voor meting van het aantal deeltjes in de uitlaat van een auto is de afgelopen jaren ontwikkeld door een internationale werkgroep, waaraan voor Nederland wordt deelgenomen door de RDW, het Nederlands Meetinstituut (NMi), TNO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naast Nederland waren Zwitserland, Duitsland, België, de Europese Commissie en diverse fabrikanten van deeltjestellers in de werkgroep vertegenwoordigd. 

Proces-verbaal

Bij wegkantinspecties zal bij dieselauto’s met een door de fabrikant gemonteerd filter worden gecontroleerd of sprake is van een aanzienlijk hogere fijnstofuitstoot dan bij goede werking van het filter mag worden verwacht. Aan voertuigen met een te hoge fijnstofuitstoot zal in eerste instantie een waarschuwing worden gegeven om onderhoud aan het filter te doen of om, bij oudere voertuigen, het filter door middel van een melding als verwijderd te registreren in het kentekenregister. In een latere fase kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De RDW beschikt reeds over de TSI NPET deeltjesteller, waarmee direct in de uitlaatgassen van een dieselauto kan worden gemeten. De precieze opzet voor de wegkantinspecties moet nog in detail worden uitgewerkt, meldt de minister.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.