Op bezoek | Schadecongres Akzo Nobel: Autonome auto wordt duur betaald

Op bezoek • “Blijf vooral niet zo stil zitten als de kikker die in langzaam opwarmend water wordt gekookt. Die kikker springt er namelijk niet uit, maar blijft stilzitten en gaat tenslotte dood.” Die metafoor legde Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel, de zaal vol schadeherstellers voor tijdens het Acoat Selected-congres.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"We moeten het werkplezier verbeteren van onze medewerkers", denkt intensivist Diederik Gommers. (Foto: Akzo Nobel)

“De schadeherstelsector is een verplaatsingsmarkt geworden waarin je als bedrijf alleen kunt overleven als je het echt beter of anders doet dan de rest. Wacht de veranderingen dus vooral niet af.” Dat was de boodschap van de hoogste baas van lakconcern AkzoNobel, Thierry Vanlancker, op het congres voor schadeherstelklanten verenigd in Acoat Selected. Hoe klein of langzaam sommige ontwikkelingen ook lijken te gaan, zorg dat je schadeondernemer alert blijft inspelen op veranderingen om je heen, riep hij op. De ceo was speciaal voor het 45-jarig jubileum van het herstelnetwerk Acoat Selected naar het Limburgse Vaals afgereisd waar circa 120 deelnemers bijeenkwamen voor het congres.

Behalve de toestand in de schadewereld stond Vanlancker ook stil bij de situatie in de lakbranche. “We zijn als concern afhankelijk van zo’n 15 duizend verschillende grondstoffen. De grootste uitdaging voor ons nu zijn de schaarste aan grondstoffen, leveringsproblemen, prijsstijgingen en logistiek. Hierdoor zijn onze kosten met zo’n 40 procent gestegen. Om dat enigszins te compenseren, hebben we gedurende de coronacrisis de prijzen van al onze producten met 17 tot 20 procent moeten verhogen.”

We zijn met de autonome auto in de ontnuchterende fase terecht gekomen 

Ondertussen waarschuwde Vanlancker de branche ook nog om voorzichtig om te gaan met de voorspelingen van consultants en brancheprofessionals. Ja, ook met die van de vermaarde Boston Consultancy Groep, aldus Vanlancker. “Volgens hen zou een kwart van het wagenpark nu hoog autonoom of zelfsturend zijn. Zo’n vaart is het allemaal niet gelopen.”

Dat voorspellingen met de nodige scepsis moeten worden bekeken, vindt ook Dariu Gavrilla, die als professor is verbonden aan de sectie intelligente voertuigen van de TU Delft. “Google Car, maar ook Tesla bliezen in 2015 hoog van de toren over de zelfrijdende auto. Het gaat allemaal niet zo snel als toen werd gedacht”, aldus Gavrilla. 

“Wat dat betreft zijn we nu in de ontnuchterende fase terecht gekomen. In 2015 leek het er nog op dat het snel ging met die ontwikkeling, maar inmiddels is er niet veel meer over van veel start-ups van destijds en lijkt alles langer te duren dan we dachten. In de praktijk lopen we tegen een aantal belangrijke grenzen aan van autonoom rijden die de voortgang belemmeren. Zo blijken sensoren problemen te hebben met rijden in een tunnel en raken camera’s in verwarring in het donker. Als er puin op de weg ligt, kan de autonome auto dat nog moeilijk detecteren.”

Als het dan fout gaat en er autoschade wordt veroorzaakt, dan gaat het om vervanging of reparatie van dure elektronica, sensoren, camera’s en systemen, die na herstel opnieuw moeten worden gekalibreerd. “Bent u daar als schadebedrijf op voorbereid en fit genoeg voor, is de belangrijkste vraag. Dit vereist namelijk hoger opgeleid personeel”, aldus Gavrilla.

Verzekeraars willen de zorg zo goedkoop mogelijk inkopen

Personeel, maar dan vooral het grote gebrek aan goed gekwalificeerd personeel was ook één van de gespreksonderwerpen bij Diederik Gommers, intensivist bij het Erasmus MC. Natuurlijk nam Gommers de zaal ook nog even mee naar het begin van de coronacrisis. Hoe hij op zondag urenlang vergaderde op het Catshuis -“het was puur overleg, er werden geen besluiten genomen”-, en hoe de zorg zijn ‘behandelplafond’ heeft bereikt vanwege de stijgende zorgvraag. Bijna terloops meldde Gommers dat verzekeraars de zorg zo goedkoop mogelijk willen inkopen, wat her en der op instemmend knikkende schadeherstellers kon rekenen.

We moeten het werkplezier van de medewerkers verbeteren

Uiteraard stond Gommers ook stil bij het chronische gebrek aan mensen in de zorg. “De uitstroom van mensen is op dit moment groter dan de instroom. De grote vraag is dan ook: hoe verbeteren we het werkplezier en behouden we onze verpleegkundigen? Om daar beter op te kunnen inspelen, hebben we onderzocht waar medewerkers de meeste stress door ervaren. Toen bleek dat veel medewerkers de indruk hadden dat er voor hen onvoldoende loopbaanperspectief was waardoor het beeld ontstond dat je je hele leven hetzelfde werk moet doen. Dat willen we graag veranderen.”

Volgens Gommers zijn er trouwens ook zeker positieve leermomenten te halen uit de coronacrisis, hoe beroerd de situatie ook was. “Door corona moesten we als concurrerende ziekenhuizen meer elkaar gaan samenwerken, terwijl we dat voor die tijd echt niet gewend waren. Maar de nood was zo hoog dat we wel moesten overleggen, bijvoorbeeld over patiëntenspreiding.”

Niet huiverig 

En zo waren er verschillende parallellen te leggen tussen de sprekers op het congres en de huidige stand van zaken in de schadebranche: van het terugbrengen van het werkplezier tot samenwerking met concurrerende bedrijven en de juiste waarde van voorspellingen. Maar vooral ook dat de schadebranche soepel moet meebewegen met de ontwikkelingen en ondernemers steeds de beste moeten willen zijn in datgene wat ze doen. Duidelijk is ook dat de branche vooralsnog niet zo huiverig hoeft te zijn voor de komst van de zelfrijdende auto. Die gaat er zeker komen, maar de weg ernaartoe gaat nog even duren, levert voorlopig nog de nodige schade op én geeft de branche nog tijd om goed voor te sorteren.

OP BEZOEK

De redactie van Automotive bezoekt tal van evenementen. In de online rubriek ‘Op bezoek’ leest u wat ons zoal opviel.
Wat: Acoat Selected congres Akzo Nobel / Waar: 19 mei, Kasteel Vaalsbroek Vaals / Aantal bezoekers: +/- 120 / Doelgroep: Acoat Selected netwerk van schadeherstellers

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Op bezoek | Schadecongres Akzo Nobel: Autonome auto wordt duur betaald | Automotive Online

Op bezoek | Schadecongres Akzo Nobel: Autonome auto wordt duur betaald

Op bezoek • “Blijf vooral niet zo stil zitten als de kikker die in langzaam opwarmend water wordt gekookt. Die kikker springt er namelijk niet uit, maar blijft stilzitten en gaat tenslotte dood.” Die metafoor legde Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel, de zaal vol schadeherstellers voor tijdens het Acoat Selected-congres.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"We moeten het werkplezier verbeteren van onze medewerkers", denkt intensivist Diederik Gommers. (Foto: Akzo Nobel)

“De schadeherstelsector is een verplaatsingsmarkt geworden waarin je als bedrijf alleen kunt overleven als je het echt beter of anders doet dan de rest. Wacht de veranderingen dus vooral niet af.” Dat was de boodschap van de hoogste baas van lakconcern AkzoNobel, Thierry Vanlancker, op het congres voor schadeherstelklanten verenigd in Acoat Selected. Hoe klein of langzaam sommige ontwikkelingen ook lijken te gaan, zorg dat je schadeondernemer alert blijft inspelen op veranderingen om je heen, riep hij op. De ceo was speciaal voor het 45-jarig jubileum van het herstelnetwerk Acoat Selected naar het Limburgse Vaals afgereisd waar circa 120 deelnemers bijeenkwamen voor het congres.

Behalve de toestand in de schadewereld stond Vanlancker ook stil bij de situatie in de lakbranche. “We zijn als concern afhankelijk van zo’n 15 duizend verschillende grondstoffen. De grootste uitdaging voor ons nu zijn de schaarste aan grondstoffen, leveringsproblemen, prijsstijgingen en logistiek. Hierdoor zijn onze kosten met zo’n 40 procent gestegen. Om dat enigszins te compenseren, hebben we gedurende de coronacrisis de prijzen van al onze producten met 17 tot 20 procent moeten verhogen.”

We zijn met de autonome auto in de ontnuchterende fase terecht gekomen 

Ondertussen waarschuwde Vanlancker de branche ook nog om voorzichtig om te gaan met de voorspelingen van consultants en brancheprofessionals. Ja, ook met die van de vermaarde Boston Consultancy Groep, aldus Vanlancker. “Volgens hen zou een kwart van het wagenpark nu hoog autonoom of zelfsturend zijn. Zo’n vaart is het allemaal niet gelopen.”

Dat voorspellingen met de nodige scepsis moeten worden bekeken, vindt ook Dariu Gavrilla, die als professor is verbonden aan de sectie intelligente voertuigen van de TU Delft. “Google Car, maar ook Tesla bliezen in 2015 hoog van de toren over de zelfrijdende auto. Het gaat allemaal niet zo snel als toen werd gedacht”, aldus Gavrilla. 

“Wat dat betreft zijn we nu in de ontnuchterende fase terecht gekomen. In 2015 leek het er nog op dat het snel ging met die ontwikkeling, maar inmiddels is er niet veel meer over van veel start-ups van destijds en lijkt alles langer te duren dan we dachten. In de praktijk lopen we tegen een aantal belangrijke grenzen aan van autonoom rijden die de voortgang belemmeren. Zo blijken sensoren problemen te hebben met rijden in een tunnel en raken camera’s in verwarring in het donker. Als er puin op de weg ligt, kan de autonome auto dat nog moeilijk detecteren.”

Als het dan fout gaat en er autoschade wordt veroorzaakt, dan gaat het om vervanging of reparatie van dure elektronica, sensoren, camera’s en systemen, die na herstel opnieuw moeten worden gekalibreerd. “Bent u daar als schadebedrijf op voorbereid en fit genoeg voor, is de belangrijkste vraag. Dit vereist namelijk hoger opgeleid personeel”, aldus Gavrilla.

Verzekeraars willen de zorg zo goedkoop mogelijk inkopen

Personeel, maar dan vooral het grote gebrek aan goed gekwalificeerd personeel was ook één van de gespreksonderwerpen bij Diederik Gommers, intensivist bij het Erasmus MC. Natuurlijk nam Gommers de zaal ook nog even mee naar het begin van de coronacrisis. Hoe hij op zondag urenlang vergaderde op het Catshuis -“het was puur overleg, er werden geen besluiten genomen”-, en hoe de zorg zijn ‘behandelplafond’ heeft bereikt vanwege de stijgende zorgvraag. Bijna terloops meldde Gommers dat verzekeraars de zorg zo goedkoop mogelijk willen inkopen, wat her en der op instemmend knikkende schadeherstellers kon rekenen.

We moeten het werkplezier van de medewerkers verbeteren

Uiteraard stond Gommers ook stil bij het chronische gebrek aan mensen in de zorg. “De uitstroom van mensen is op dit moment groter dan de instroom. De grote vraag is dan ook: hoe verbeteren we het werkplezier en behouden we onze verpleegkundigen? Om daar beter op te kunnen inspelen, hebben we onderzocht waar medewerkers de meeste stress door ervaren. Toen bleek dat veel medewerkers de indruk hadden dat er voor hen onvoldoende loopbaanperspectief was waardoor het beeld ontstond dat je je hele leven hetzelfde werk moet doen. Dat willen we graag veranderen.”

Volgens Gommers zijn er trouwens ook zeker positieve leermomenten te halen uit de coronacrisis, hoe beroerd de situatie ook was. “Door corona moesten we als concurrerende ziekenhuizen meer elkaar gaan samenwerken, terwijl we dat voor die tijd echt niet gewend waren. Maar de nood was zo hoog dat we wel moesten overleggen, bijvoorbeeld over patiëntenspreiding.”

Niet huiverig 

En zo waren er verschillende parallellen te leggen tussen de sprekers op het congres en de huidige stand van zaken in de schadebranche: van het terugbrengen van het werkplezier tot samenwerking met concurrerende bedrijven en de juiste waarde van voorspellingen. Maar vooral ook dat de schadebranche soepel moet meebewegen met de ontwikkelingen en ondernemers steeds de beste moeten willen zijn in datgene wat ze doen. Duidelijk is ook dat de branche vooralsnog niet zo huiverig hoeft te zijn voor de komst van de zelfrijdende auto. Die gaat er zeker komen, maar de weg ernaartoe gaat nog even duren, levert voorlopig nog de nodige schade op én geeft de branche nog tijd om goed voor te sorteren.

OP BEZOEK

De redactie van Automotive bezoekt tal van evenementen. In de online rubriek ‘Op bezoek’ leest u wat ons zoal opviel.
Wat: Acoat Selected congres Akzo Nobel / Waar: 19 mei, Kasteel Vaalsbroek Vaals / Aantal bezoekers: +/- 120 / Doelgroep: Acoat Selected netwerk van schadeherstellers

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.