Grote slagen met minder data

Dossier Jaar in Beeld | Hersteller staat voor complex dilemma

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De eerste klap van 2017 was misschien wel de grootste: begin januari ging Care Schadeservice, het grootste schadebedrijf van Nederland, failliet. De koper van de failliete boedel, een consortium van Schadenetbedrijven, wilde de helft verdelen en de andere helft van de vestigingen sluiten – voorgoed. Uiteindelijk werd ook een deel van deze leegstaande panden opnieuw als schadebedrijf verhuurd, maar de stap tekent de honger in de branche naar een sanering. De heersende gedachte: Care was log als een olietanker en onvoldoende in staat om in te spelen op de veranderende markt. En lenig en flexibel meebewegen met de veranderingen in de markt, dat is ook volgens Frank van Donk, directeur van schadenetwerk Schadegarant, het nieuwe adagium. “Ondernemers moeten weten waar ze goed in zijn en zich daar op focussen, want het is onmogelijk om alles zelf te blijven repareren. Zoek de samenwerking met andere bedrijven zodat je kennis en werk kunt uitwisselen, ook op het gebied van merkerkend schadeherstel.” Van ketendirecties tot individuele bedrijven, verzekeraars en brancheorganisaties: iedereen zoekt naar het ultieme toekomstmodel en worstelt met de schuivende machtsverhoudingen, waarbij de invloed van autofabrikanten op deherstelbranche onomkeerbaar lijkt.

Eerlijk zijn

Dat herkent ook universeel ondernemer Gerda Lauwers (dga van Autoschade Theo Lauwers en Focwa bestuurslid onafhankelijk opererende bedrijven). “Specialisatie is belangrijk. Zeker met merkerkend schadeherstel moeten ondernemers uitkijken dat ze de boot niet missen. Er wordt steeds meer via de dealer gestuurd; daar moet je dus goede contacten mee hebben.” Volgens Lauwers moeten herstellers kiezen voor een beperkt aantal merkerkenningen. “Als onafhankelijk bedrijf heb je wel een bepaalde omvang nodig om voldoende capaciteit te kunnen bieden en te kunnen investeren. Individuele herstellers hebben zeker toekomst, mits ze actief zijn en zorgen dat de dealer zich hard voor ze maakt. Het is niet alleen een kwestie van hard werken, maar vooral van netwerken. Niet alleen met dealers, maar ook met schadeherstellers. Wees eerlijk over je bedrijf zodat je werk kunt uitwisselen.”

Schademarkt krijgt een 7,4

“Volume zat, marge blijft uit”, zegt een van de zestien schadeherstellers die we via een enquête vroegen om – anoniem – hun mening te geven over het afgelopen jaar. De meeste van hen verwachten dat volgend jaar gelijk of beter wordt dan dit jaar, omdat de volumes naar verwachting stijgen – maar de margedruk blijft er voorlopig. Eén iemand waarschuwt zijn collega’s: “Het spanningsveld is enorm. Innovatie zonder investeringsruimte is niet mogelijk. De spagaat wordt steeds groter, wij scheuren binnenkort uit ons kruis. Een sterrendiner eten voor een happy meal-tarief kan niet.”

Iedereen doet mee

Het waarborgen van een gelijk speelveld voor ketengebonden en onafhankelijke bedrijven in merkerkend schadeherstel is het belangrijkste speerpunt voor branchevereniging Focwa. “Iedereen moet mee kunnen doen”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling, die er ook al op hamert dat ondernemers keuzes moeten maken. “Gestuurde schade, ongestuurde schade, merkerkend herstel: onder­nemers moeten zich goed afvragen waar ze actief in willen meedoen. Door de invoering van de Standaard hebben veel bedrijven het afgelopen jaar een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt en hun toekomststrategie bekeken.” Er zijn inmiddels 700 bedrijven Focwa-gecertificeerd. Pas eind december kan Focwa definitief de balans opmaken en exacte aantallen geven, omdat bedrijven tot eind 2017 de tijd hebben om het Keurmerk te bemachtigen. Als gevolg van de complex wordende auto’s en duurdere onderdelen, neemt het gemiddelde schadebedrag toe. Ondertussen lijkt de aloude discussie over tarieven wat geluwd. “We hebben de bodem bereikt in de tariefstelling”, denkt Lauwers. “Ik geloof in tariefdifferentiatie waarbij de tarieven zijn afgestemd op de moeilijkheidsgraad van het werk. Het gaat niet alleen om tarieven. We kijken samen met herstellers wat anders of beter kan”, zegt Van Donk. “Met onze sturing in cosmetische en niet-cosmetische schades geven we ondernemers juist de ruimte om keuzes te maken.”

Bovag versus Focwa

De breed gekoesterde hoop op een harmonieuze samenwerking tussen Focwa en Bovag lijkt de laatste maanden verder weg dan ooit. De overstap van de schadeketens ABS en ASN naar Bovag doet zeker geen goed aan de onderlinge verstandhouding; het zorgt eerder voor een splitsing in de achterban. Beide organisaties strijden vooralsnog om een leidende rol in de schadewereld, waarbij vooral dealergelieerde schadebedrijven zich aangetrokken voelen tot Bovag. Op sterk aandringen van verzekeraars zijn Focwa en Bovag ondertussen wel in gesprek over een gezamenlijk norm. Die gesprekken worden gevoerd onder regie van RDW, maar verkeren nog in een te pril stadium. Niet alleen in schadeherstel, maar sinds dit najaar ook in glasherstel gaat Bovag de concurrentie aan met Focwa. Inmiddels zijn 46 onafhankelijke glasherstelbedrijven van Woerden naar Bunnik overgestapt. In het verlengde daarvan vertrekken ook autorestauratie-, poets- en vrijwel alle bekleedbedrijven met ingang van 1 januari 2018 naar Bovag. Van de zestien deelnemers aan onze enquête vinden de meesten dat beide organisaties samen moeten gaan, hoewel samenwerking meer voor de hand ligt. Zo zegt een van hen, anoniem: “Merkherstel en universeel herstel zijn moeilijk te verenigen binnen een branchevereniging. Bovag en Focwa moeten ieder een uniek en onderscheidend profiel kiezen. Op gemeenschappelijke thema’s kan prima worden samengewerkt.”

p22 aum12 pag22 jib schade 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Dossier Jaar in Beeld | Hersteller staat voor complex dilemma | Automotive Online
Grote slagen met minder data

Dossier Jaar in Beeld | Hersteller staat voor complex dilemma

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De eerste klap van 2017 was misschien wel de grootste: begin januari ging Care Schadeservice, het grootste schadebedrijf van Nederland, failliet. De koper van de failliete boedel, een consortium van Schadenetbedrijven, wilde de helft verdelen en de andere helft van de vestigingen sluiten – voorgoed. Uiteindelijk werd ook een deel van deze leegstaande panden opnieuw als schadebedrijf verhuurd, maar de stap tekent de honger in de branche naar een sanering. De heersende gedachte: Care was log als een olietanker en onvoldoende in staat om in te spelen op de veranderende markt. En lenig en flexibel meebewegen met de veranderingen in de markt, dat is ook volgens Frank van Donk, directeur van schadenetwerk Schadegarant, het nieuwe adagium. “Ondernemers moeten weten waar ze goed in zijn en zich daar op focussen, want het is onmogelijk om alles zelf te blijven repareren. Zoek de samenwerking met andere bedrijven zodat je kennis en werk kunt uitwisselen, ook op het gebied van merkerkend schadeherstel.” Van ketendirecties tot individuele bedrijven, verzekeraars en brancheorganisaties: iedereen zoekt naar het ultieme toekomstmodel en worstelt met de schuivende machtsverhoudingen, waarbij de invloed van autofabrikanten op deherstelbranche onomkeerbaar lijkt.

Eerlijk zijn

Dat herkent ook universeel ondernemer Gerda Lauwers (dga van Autoschade Theo Lauwers en Focwa bestuurslid onafhankelijk opererende bedrijven). “Specialisatie is belangrijk. Zeker met merkerkend schadeherstel moeten ondernemers uitkijken dat ze de boot niet missen. Er wordt steeds meer via de dealer gestuurd; daar moet je dus goede contacten mee hebben.” Volgens Lauwers moeten herstellers kiezen voor een beperkt aantal merkerkenningen. “Als onafhankelijk bedrijf heb je wel een bepaalde omvang nodig om voldoende capaciteit te kunnen bieden en te kunnen investeren. Individuele herstellers hebben zeker toekomst, mits ze actief zijn en zorgen dat de dealer zich hard voor ze maakt. Het is niet alleen een kwestie van hard werken, maar vooral van netwerken. Niet alleen met dealers, maar ook met schadeherstellers. Wees eerlijk over je bedrijf zodat je werk kunt uitwisselen.”

Schademarkt krijgt een 7,4

“Volume zat, marge blijft uit”, zegt een van de zestien schadeherstellers die we via een enquête vroegen om – anoniem – hun mening te geven over het afgelopen jaar. De meeste van hen verwachten dat volgend jaar gelijk of beter wordt dan dit jaar, omdat de volumes naar verwachting stijgen – maar de margedruk blijft er voorlopig. Eén iemand waarschuwt zijn collega’s: “Het spanningsveld is enorm. Innovatie zonder investeringsruimte is niet mogelijk. De spagaat wordt steeds groter, wij scheuren binnenkort uit ons kruis. Een sterrendiner eten voor een happy meal-tarief kan niet.”

Iedereen doet mee

Het waarborgen van een gelijk speelveld voor ketengebonden en onafhankelijke bedrijven in merkerkend schadeherstel is het belangrijkste speerpunt voor branchevereniging Focwa. “Iedereen moet mee kunnen doen”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling, die er ook al op hamert dat ondernemers keuzes moeten maken. “Gestuurde schade, ongestuurde schade, merkerkend herstel: onder­nemers moeten zich goed afvragen waar ze actief in willen meedoen. Door de invoering van de Standaard hebben veel bedrijven het afgelopen jaar een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt en hun toekomststrategie bekeken.” Er zijn inmiddels 700 bedrijven Focwa-gecertificeerd. Pas eind december kan Focwa definitief de balans opmaken en exacte aantallen geven, omdat bedrijven tot eind 2017 de tijd hebben om het Keurmerk te bemachtigen. Als gevolg van de complex wordende auto’s en duurdere onderdelen, neemt het gemiddelde schadebedrag toe. Ondertussen lijkt de aloude discussie over tarieven wat geluwd. “We hebben de bodem bereikt in de tariefstelling”, denkt Lauwers. “Ik geloof in tariefdifferentiatie waarbij de tarieven zijn afgestemd op de moeilijkheidsgraad van het werk. Het gaat niet alleen om tarieven. We kijken samen met herstellers wat anders of beter kan”, zegt Van Donk. “Met onze sturing in cosmetische en niet-cosmetische schades geven we ondernemers juist de ruimte om keuzes te maken.”

Bovag versus Focwa

De breed gekoesterde hoop op een harmonieuze samenwerking tussen Focwa en Bovag lijkt de laatste maanden verder weg dan ooit. De overstap van de schadeketens ABS en ASN naar Bovag doet zeker geen goed aan de onderlinge verstandhouding; het zorgt eerder voor een splitsing in de achterban. Beide organisaties strijden vooralsnog om een leidende rol in de schadewereld, waarbij vooral dealergelieerde schadebedrijven zich aangetrokken voelen tot Bovag. Op sterk aandringen van verzekeraars zijn Focwa en Bovag ondertussen wel in gesprek over een gezamenlijk norm. Die gesprekken worden gevoerd onder regie van RDW, maar verkeren nog in een te pril stadium. Niet alleen in schadeherstel, maar sinds dit najaar ook in glasherstel gaat Bovag de concurrentie aan met Focwa. Inmiddels zijn 46 onafhankelijke glasherstelbedrijven van Woerden naar Bunnik overgestapt. In het verlengde daarvan vertrekken ook autorestauratie-, poets- en vrijwel alle bekleedbedrijven met ingang van 1 januari 2018 naar Bovag. Van de zestien deelnemers aan onze enquête vinden de meesten dat beide organisaties samen moeten gaan, hoewel samenwerking meer voor de hand ligt. Zo zegt een van hen, anoniem: “Merkherstel en universeel herstel zijn moeilijk te verenigen binnen een branchevereniging. Bovag en Focwa moeten ieder een uniek en onderscheidend profiel kiezen. Op gemeenschappelijke thema’s kan prima worden samengewerkt.”

p22 aum12 pag22 jib schade 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.