Amsterdam bouwt broedplaats voor technisch talent

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Nieuw opleidingscentrum in Amsterdam dit voorjaar open. (Foto: Nextechnician)

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe 4.000 vierkante meter tellende opleidingspand dat in april volgend jaar open moet gaan. Vanaf dat moment krijgen zo’n 650 leerlingen van het ROC van het Amsterdamse MBO College Westpoort en MBO College Noord les in de nieuwe locatie aan de Kabelweg. Behalve de technische mobiliteits-opleidingen, is er plek gereserveerd voor een innovatielab waar studenten samen met bedrijven kunnen werken aan actuele onderwerpen die de branche bezighouden.

De invloed van bedrijven op het onderwijs moet zich niet beperken tot een incident

Jacques Neefs, Nextechnician

“Het opleidingscentrum heeft vooral een belangrijk hub-functie voor technisch personeel in de regio. We willen het uitbouwen tot een verzamelplaats voor technisch talent”, zegt Jacques Neefs, directeur van Nextechnician, een platform waarin onderwijs (ROC A’dam) en het bedrijfsleven nauw samenwerken. Doel van Nextechnician is de kloof tussen bedrijven en onderwijs te dichten en een betere instroom van jong talent te stimuleren. “We vinden het belangrijk dat de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs zich niet beperkt tot een incident, maar dat er een structurele, langetermijnvisie achterligt. Dat betekent dus ook invloed op de inhoud van het lesprogramma en de praktijklessen in de werkplaats”, aldus Neefs. Vanuit dit platform werken niet alleen scholen en bedrijven samen, maar is er ook contact met de gemeente. In navolging van Amsterdam, heeft Nextechnician inmiddels ook plannen voor een opleidingscentrum in Rotterdam.

HR20150311_039.jpg

“De regionale functie van het centrum is heel belangrijk. Het was de gemeente ook al snel duidelijk dat het noodzakelijk is om het technisch onderwijs een goede impuls te geven. Het bedrijfsleven zorgt immers ook voor werkgelegenheid. Hiermee zorgen we ervoor dat we studenten afleveren die de competenties en kennis hebben waar bedrijven behoefte aan hebben”, aldus Neefs.

Lees hier nog meer over Nextechnician.

Het ontstaan van de plannen voor het nieuwe opleidingscentrum komen grotendeels voort uit een groeiende frustratie van autobedrijven in en rond Amsterdam over het gebrek aan aansluiting op de praktijk.

“We zitten al sinds 2010 met een groot aantal dealerbedrijven bij elkaar, omdat we er allemaal last van hadden dat opleidingen vaak onvoldoende aansluiten op onze eisen en wensen”, zegt Henny van Nieuwkerk, directeur van de gelijknamige dealerbedrijven en bestuurslid van Nextechnician. Volgens Van Nieuwkerk stelt met name het dealerbedrijf relatief hoge eisen aan de technische kennis en competenties van medewerkers. “Het onderwijs loopt vaak te ver achter bij de technische ontwikkelingen, die elkaar in steeds rapper tempo opvolgen. Het is moeilijk jonge monteurs te vinden met de juiste technische kennis. Vaak kunnen ze bijvoorbeeld niet overweg met de modernste technieken waar nieuwe auto’s mee uitgerust zijn. Het hele vak elektrificeert en digitaliseert. Daar moet in het onderwijs veel meer aandacht voor komen. Voor autobedrijven is het een noodzaak dat het onderwijsniveau van goede kwaliteit is en dat er met moderne apparatuur wordt gewerkt”, aldus Van Nieuwkerk. “De kracht van het nieuwe centrum is dat er niet alleen een bijdrage van het onderwijs wordt verwacht, maar ook van bedrijven. Die spelen hier zelf ook een actieve rol in door scholieren intensief te begeleiden tijdens stage- en leerplekken. Door je bedrijf open te stellen, krijgen leerlingen ook de kans met de modernste apparatuur te werken.”

Ook zij-instromers hebben profijt van het opleidingscentrum

Henny van Nieuwkerk

Om te zorgen dat studenten ook op school al ervaring opdoen met moderne apparatuur, zijn er diverse bedrijven en toeleveranciers die apparatuur en kennis beschikbaar stellen. Zo krijgt de school, in samenwerking met autoschadebedrijven, all-in-one spuitcabines en kan via virtual reality met spuiten worden geoefend. Maar ook importeurs, zoals BMW, Pon of grote dealerholdings zoals Stern, verlenen hun medewerking. “Om bijvoorbeeld met Elektrische Vervoersmiddelen ervaring op te doen, heeft Nissan zijn medewerking toegezegd”, zegt Van Nieuwkerk. “Behalve voor leerlingen van het reguliere ROC, staat het nieuwe centrum natuurlijk ook open voor trainingen van medewerkers van bedrijven. Ook zij-instromers hebben dan profijt van het opleidingscentrum.”

Lees hier nog meer over zij-instromers.

Dat er behoefte is aan een initiatief waarin bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar worden afgestemd, blijkt ook wel uit het feit dat inmiddels zo’n 150 bedrijven deel uitmaken van de samenwerking. Dat beperkt zich niet alleen tot autobedrijven (van dealers tot schadeherstel of garagebedrijven), maar ook truck of tweewielerbedrijven, Connexion en het Gemeente Vervoer Bedrijf doen mee.
“We richten ons op mobiliteit in de meest brede zin: dus daar horen ook e-bikes, bestel- of vrachtwagens en openbaar vervoer bij.  De kracht is juist dat alles dat te maken heeft met mobiliteitsopleidingen onder één dak te vinden is. Er zijn steeds meer cross-overs in mobiliteit, denk ook maar aan de elektrificering van de fiets”, zegt Van Nieuwkerk.

Hoe & wat

Het nieuwe opleidingscentrum telt in totaal 4 duizend vierkante meter. Hiervan is 2.800 vierkante meter gereserveerd voor het ROC/MBO, terwijl 1.200 vierkante meter bijvoorbeeld door bedrijven of organisaties als praktijk- of kenniscentrum kan worden gebruikt. Dit voorjaar verhuizen zo’n 650 leerlingen met hun mbo-opleiding (Westpoort en Noord) naar de nieuwe locatie. Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 rekent Nextechnician op ongeveer 75 nieuwe aanmeldingen.
Het pand wordt gebouwd door schoonmaakmiddelenleverancier Exclusiva. Zij verhuren een deel ervan aan het opleidingscentrum. Behalve uit eigen middelen van het ROC Amsterdam, is er gebruik gemaakt van gelden van het Regionaal Investeringsfonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook de gemeente Amsterdam heeft een financiële bijdrage geleverd.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Amsterdam bouwt broedplaats voor technisch talent | Automotive Online

Amsterdam bouwt broedplaats voor technisch talent

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Nieuw opleidingscentrum in Amsterdam dit voorjaar open. (Foto: Nextechnician)

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe 4.000 vierkante meter tellende opleidingspand dat in april volgend jaar open moet gaan. Vanaf dat moment krijgen zo’n 650 leerlingen van het ROC van het Amsterdamse MBO College Westpoort en MBO College Noord les in de nieuwe locatie aan de Kabelweg. Behalve de technische mobiliteits-opleidingen, is er plek gereserveerd voor een innovatielab waar studenten samen met bedrijven kunnen werken aan actuele onderwerpen die de branche bezighouden.

De invloed van bedrijven op het onderwijs moet zich niet beperken tot een incident

Jacques Neefs, Nextechnician

“Het opleidingscentrum heeft vooral een belangrijk hub-functie voor technisch personeel in de regio. We willen het uitbouwen tot een verzamelplaats voor technisch talent”, zegt Jacques Neefs, directeur van Nextechnician, een platform waarin onderwijs (ROC A’dam) en het bedrijfsleven nauw samenwerken. Doel van Nextechnician is de kloof tussen bedrijven en onderwijs te dichten en een betere instroom van jong talent te stimuleren. “We vinden het belangrijk dat de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs zich niet beperkt tot een incident, maar dat er een structurele, langetermijnvisie achterligt. Dat betekent dus ook invloed op de inhoud van het lesprogramma en de praktijklessen in de werkplaats”, aldus Neefs. Vanuit dit platform werken niet alleen scholen en bedrijven samen, maar is er ook contact met de gemeente. In navolging van Amsterdam, heeft Nextechnician inmiddels ook plannen voor een opleidingscentrum in Rotterdam.

HR20150311_039.jpg

“De regionale functie van het centrum is heel belangrijk. Het was de gemeente ook al snel duidelijk dat het noodzakelijk is om het technisch onderwijs een goede impuls te geven. Het bedrijfsleven zorgt immers ook voor werkgelegenheid. Hiermee zorgen we ervoor dat we studenten afleveren die de competenties en kennis hebben waar bedrijven behoefte aan hebben”, aldus Neefs.

Lees hier nog meer over Nextechnician.

Het ontstaan van de plannen voor het nieuwe opleidingscentrum komen grotendeels voort uit een groeiende frustratie van autobedrijven in en rond Amsterdam over het gebrek aan aansluiting op de praktijk.

“We zitten al sinds 2010 met een groot aantal dealerbedrijven bij elkaar, omdat we er allemaal last van hadden dat opleidingen vaak onvoldoende aansluiten op onze eisen en wensen”, zegt Henny van Nieuwkerk, directeur van de gelijknamige dealerbedrijven en bestuurslid van Nextechnician. Volgens Van Nieuwkerk stelt met name het dealerbedrijf relatief hoge eisen aan de technische kennis en competenties van medewerkers. “Het onderwijs loopt vaak te ver achter bij de technische ontwikkelingen, die elkaar in steeds rapper tempo opvolgen. Het is moeilijk jonge monteurs te vinden met de juiste technische kennis. Vaak kunnen ze bijvoorbeeld niet overweg met de modernste technieken waar nieuwe auto’s mee uitgerust zijn. Het hele vak elektrificeert en digitaliseert. Daar moet in het onderwijs veel meer aandacht voor komen. Voor autobedrijven is het een noodzaak dat het onderwijsniveau van goede kwaliteit is en dat er met moderne apparatuur wordt gewerkt”, aldus Van Nieuwkerk. “De kracht van het nieuwe centrum is dat er niet alleen een bijdrage van het onderwijs wordt verwacht, maar ook van bedrijven. Die spelen hier zelf ook een actieve rol in door scholieren intensief te begeleiden tijdens stage- en leerplekken. Door je bedrijf open te stellen, krijgen leerlingen ook de kans met de modernste apparatuur te werken.”

Ook zij-instromers hebben profijt van het opleidingscentrum

Henny van Nieuwkerk

Om te zorgen dat studenten ook op school al ervaring opdoen met moderne apparatuur, zijn er diverse bedrijven en toeleveranciers die apparatuur en kennis beschikbaar stellen. Zo krijgt de school, in samenwerking met autoschadebedrijven, all-in-one spuitcabines en kan via virtual reality met spuiten worden geoefend. Maar ook importeurs, zoals BMW, Pon of grote dealerholdings zoals Stern, verlenen hun medewerking. “Om bijvoorbeeld met Elektrische Vervoersmiddelen ervaring op te doen, heeft Nissan zijn medewerking toegezegd”, zegt Van Nieuwkerk. “Behalve voor leerlingen van het reguliere ROC, staat het nieuwe centrum natuurlijk ook open voor trainingen van medewerkers van bedrijven. Ook zij-instromers hebben dan profijt van het opleidingscentrum.”

Lees hier nog meer over zij-instromers.

Dat er behoefte is aan een initiatief waarin bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar worden afgestemd, blijkt ook wel uit het feit dat inmiddels zo’n 150 bedrijven deel uitmaken van de samenwerking. Dat beperkt zich niet alleen tot autobedrijven (van dealers tot schadeherstel of garagebedrijven), maar ook truck of tweewielerbedrijven, Connexion en het Gemeente Vervoer Bedrijf doen mee.
“We richten ons op mobiliteit in de meest brede zin: dus daar horen ook e-bikes, bestel- of vrachtwagens en openbaar vervoer bij.  De kracht is juist dat alles dat te maken heeft met mobiliteitsopleidingen onder één dak te vinden is. Er zijn steeds meer cross-overs in mobiliteit, denk ook maar aan de elektrificering van de fiets”, zegt Van Nieuwkerk.

Hoe & wat

Het nieuwe opleidingscentrum telt in totaal 4 duizend vierkante meter. Hiervan is 2.800 vierkante meter gereserveerd voor het ROC/MBO, terwijl 1.200 vierkante meter bijvoorbeeld door bedrijven of organisaties als praktijk- of kenniscentrum kan worden gebruikt. Dit voorjaar verhuizen zo’n 650 leerlingen met hun mbo-opleiding (Westpoort en Noord) naar de nieuwe locatie. Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 rekent Nextechnician op ongeveer 75 nieuwe aanmeldingen.
Het pand wordt gebouwd door schoonmaakmiddelenleverancier Exclusiva. Zij verhuren een deel ervan aan het opleidingscentrum. Behalve uit eigen middelen van het ROC Amsterdam, is er gebruik gemaakt van gelden van het Regionaal Investeringsfonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook de gemeente Amsterdam heeft een financiële bijdrage geleverd.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.