Dreiging coup bij Renault Dealer Vereniging

Redactie Redactie
• Laatste update:

De door het bestuur gevolgde politiek stuit een groep van vijfendertig dealers tegen de borst: ze beschuldigen het bestuur van belangenverstrengeling. Een woordvoerder die anoniem wil blijven: “Bijna alle bestuursleden zijn toekomstige hub-partners. Ze eten uit de hand van Renault Nederland en voeren klakkeloos bevelen uit. Overleg met de achterban is er al lang niet meer, maar met Renault des te meer.”
De wrijving heeft de opstandige RDV-leden ertoe gebracht elk 2.500 gulden beschikbaar te stellen om gezamenlijk juridisch ten strijde te trekken. Op 21 september zegden ze via hun advocaat het vertrouwen in het RDV-bestuur op en eisten een algemene ledenvergadering om de problematiek te bespreken. Volgens de RDV-statuten is het bestuur verplicht binnen vier weken een vergadering te beleggen wanneer minimaal tien procent van de leden hier om vraagt.
Nog voordat het verzoek via het officiële kanaal bij de RDV kwam, werd hij volgens een bron door een van de vijfendertig aan het bestuur doorgespeeld. Het bestuur reageerde daarop door zelf een vergadering uit te schrijven en plande deze op 7 november, buiten de vier weken termijn.

Onterechte verwijten
RDV-voorzitter Piet Bochane is teleurgesteld in de groep leden. Hij kan er begrip voor opbrengen dat er wat onvrede heerst: “Maar sommige dingen zijn onbeïnvloedbaar. De nieuwe marge- en bonusregelingen bijvoorbeeld maken deel uit van de Europese politiek van Renault, dat wordt gewoon gedelegeerd aan de directie van Renault Nederland en als RDV hebben wij daar absoluut geen zeggenschap over. Dat ons dat soort dingen wordt verweten, is dus niet terecht.”
Bochane is van mening dat hij niet statutair verplicht is het verzoek om een eerdere vergadering in te willigen: “Volgens diezelfde statuten namelijk moeten de eisers zich kenbaar maken: ik weet niet eens wie het zijn en hun advocaat wil het mij niet zeggen.” Het feit dat het bestuur aan 7 november vasthoudt en niet op de geëiste datum van 18 oktober wil ingaan, heeft volgens Bochane zuiver praktische redenen: “We zijn allemaal druk bezette ondernemers en bovendien zit er een herfstvakantie tussen.”

Zie Automotive 19 (die a.s. donderdag verschijnt) voor meer achtergronden.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Dreiging coup bij Renault Dealer Vereniging | Automotive Online

Dreiging coup bij Renault Dealer Vereniging

Redactie Redactie
• Laatste update:

De door het bestuur gevolgde politiek stuit een groep van vijfendertig dealers tegen de borst: ze beschuldigen het bestuur van belangenverstrengeling. Een woordvoerder die anoniem wil blijven: “Bijna alle bestuursleden zijn toekomstige hub-partners. Ze eten uit de hand van Renault Nederland en voeren klakkeloos bevelen uit. Overleg met de achterban is er al lang niet meer, maar met Renault des te meer.”
De wrijving heeft de opstandige RDV-leden ertoe gebracht elk 2.500 gulden beschikbaar te stellen om gezamenlijk juridisch ten strijde te trekken. Op 21 september zegden ze via hun advocaat het vertrouwen in het RDV-bestuur op en eisten een algemene ledenvergadering om de problematiek te bespreken. Volgens de RDV-statuten is het bestuur verplicht binnen vier weken een vergadering te beleggen wanneer minimaal tien procent van de leden hier om vraagt.
Nog voordat het verzoek via het officiële kanaal bij de RDV kwam, werd hij volgens een bron door een van de vijfendertig aan het bestuur doorgespeeld. Het bestuur reageerde daarop door zelf een vergadering uit te schrijven en plande deze op 7 november, buiten de vier weken termijn.

Onterechte verwijten
RDV-voorzitter Piet Bochane is teleurgesteld in de groep leden. Hij kan er begrip voor opbrengen dat er wat onvrede heerst: “Maar sommige dingen zijn onbeïnvloedbaar. De nieuwe marge- en bonusregelingen bijvoorbeeld maken deel uit van de Europese politiek van Renault, dat wordt gewoon gedelegeerd aan de directie van Renault Nederland en als RDV hebben wij daar absoluut geen zeggenschap over. Dat ons dat soort dingen wordt verweten, is dus niet terecht.”
Bochane is van mening dat hij niet statutair verplicht is het verzoek om een eerdere vergadering in te willigen: “Volgens diezelfde statuten namelijk moeten de eisers zich kenbaar maken: ik weet niet eens wie het zijn en hun advocaat wil het mij niet zeggen.” Het feit dat het bestuur aan 7 november vasthoudt en niet op de geëiste datum van 18 oktober wil ingaan, heeft volgens Bochane zuiver praktische redenen: “We zijn allemaal druk bezette ondernemers en bovendien zit er een herfstvakantie tussen.”

Zie Automotive 19 (die a.s. donderdag verschijnt) voor meer achtergronden.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.