Diagnose | Het tpms-systeem heeft niet altijd gelijk

Asim Saglam Asim Saglam
• Laatste update:
Het tpms-waarschuwingslampje. (Foto: Shutterstock)

Onlangs werd een 38-jarige Moordrechter veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden, omdat hij concreet gevaar had veroorzaakt door zijn auto stil te zetten op de linkerbaan, nadat deze niet verder kon. Opvallend aan de zaak: het feit dat er een tpms-waarschuwingslampje brandde, werd door het OM als bewijs aangevoerd dat de bestuurder zijn auto onvoldoende had onderhouden door niet tijdig de bandenspanning te meten.
Maar het tpms-systeem heeft niet altijd gelijk, blijkt uit een casus van Asim Saglam, die in zijn diagnosepraktijk een BMW 2 serie uit 2015 ontving waarbij te pas en te onpas aan de bestuurder gemeld wordt dat het tpms uitgevallen is.

Hoe werkt de tpms?

De sensoren in de wielen zenden vanaf 20-30 km/u via een radiografisch signaal informatie over onder andere bandenspanning,luchttemperatuur in de band, resterende levensduur van de sensoraccu, de gegevens van de acceleratiesensor, de sensor identificatie en de zendmodus (rust, paraatheid, inleren) naar tpms-ontvanger. De ontvanger is via LIN-bus aangesloten op de Body Domain Controler (BDC) die op zijn beurt de tpms-data via een FlexRay weer doorgeeft aan de DSC regeleenheid (zie ook afbeelding 1). De DSC regeleenheid verwerkt de tpms-data en handelt indien nodig.
tpms shutterstock2

Bij deze BMW is de functie bandenspanningscontrole geïntegreerd in de dynamische stabiliteitscontrole regeleenheid (DSC). De sensoren in de wielen zenden vanaf 20-30 km/u via een radiografisch signaal informatie over onder andere bandenspanning, luchttemperatuur in de band, resterende levensduur van de sensoraccu en de zendmodus (rust, paraatheid, inleren) naar tpms-ontvanger (zie ook kader).
Het garagebedrijf waar de bezitter de auto bracht, heeft alle vier de tpms-sensoren vervangen door aftermarket sensoren, maar daarmee bleek de storing niet verholpen; ook toen deze sensoren vervolgens werden vervangen door originele BMW tpms-sensoren bleven de storingen. Ook het vervangen van de tpms-ontvanger bood geen soelaas.

Bijzonder

Als we de auto uitlezen, komen een twee storingen boven: (1) 48069E Bandenspanningscontrole: wieldetectie bij opstarten, kalibratie niet mogelijk en (2) 4806B Bandenspanningscontrole: wielelektronica, geen ontvangst linksvoor. Als we vervolgens 200 kilometer aan testritten maken, treden de storingen echter niet op. Bijzonder, omdat de berijder van de BMW aangaf dat de storing doorgaans na 15 minuten al optreedt. Daarom proberen we de oorzaak van de storing te achterhalen op basis van een theoretische beschouwing vanuit de beschikbare documentatie.

Logica

Op basis van logica zijn de mogelijke veroorzakers van de storing de tpms-sensor linksvoor (afbeelding 1, nr 1) of de tpms-ontvanger (afbeelding 1, nr 10). Beide zijn al vervangen, echter zonder resultaat. We besluiten daarom de tpms-ontvanger te demonteren om door middel van manipulatie meer zicht te krijgen op de storing. Dan valt op dat deze ontvanger een oud typenummer (9319081-02) heeft, met een datumstempel van 2014. De volgens de factuur gemonteerde ontvangstmodule met onderdeelnummer 8706502-01 treffen we niet aan. Het heeft er alle schijn van dat de ontvanger dus nooit vervangen is. Op basis van het inzicht dat we hebben vervangen we hem alsnog. Gevolg: de auto is weer storingsvrij. Een typisch gevalletje ‘vertrouwen is goed, controle is beter’, dat wel aangeeft dat een storingslampje op het dashboard niet automatisch betekent dat de bandenspanning niet op orde is.

Diagnose | Het tpms-systeem heeft niet altijd gelijk | Automotive Online

Diagnose | Het tpms-systeem heeft niet altijd gelijk

Asim Saglam Asim Saglam
• Laatste update:
Het tpms-waarschuwingslampje. (Foto: Shutterstock)

Onlangs werd een 38-jarige Moordrechter veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden, omdat hij concreet gevaar had veroorzaakt door zijn auto stil te zetten op de linkerbaan, nadat deze niet verder kon. Opvallend aan de zaak: het feit dat er een tpms-waarschuwingslampje brandde, werd door het OM als bewijs aangevoerd dat de bestuurder zijn auto onvoldoende had onderhouden door niet tijdig de bandenspanning te meten.
Maar het tpms-systeem heeft niet altijd gelijk, blijkt uit een casus van Asim Saglam, die in zijn diagnosepraktijk een BMW 2 serie uit 2015 ontving waarbij te pas en te onpas aan de bestuurder gemeld wordt dat het tpms uitgevallen is.

Hoe werkt de tpms?

De sensoren in de wielen zenden vanaf 20-30 km/u via een radiografisch signaal informatie over onder andere bandenspanning,luchttemperatuur in de band, resterende levensduur van de sensoraccu, de gegevens van de acceleratiesensor, de sensor identificatie en de zendmodus (rust, paraatheid, inleren) naar tpms-ontvanger. De ontvanger is via LIN-bus aangesloten op de Body Domain Controler (BDC) die op zijn beurt de tpms-data via een FlexRay weer doorgeeft aan de DSC regeleenheid (zie ook afbeelding 1). De DSC regeleenheid verwerkt de tpms-data en handelt indien nodig.
tpms shutterstock2

Bij deze BMW is de functie bandenspanningscontrole geïntegreerd in de dynamische stabiliteitscontrole regeleenheid (DSC). De sensoren in de wielen zenden vanaf 20-30 km/u via een radiografisch signaal informatie over onder andere bandenspanning, luchttemperatuur in de band, resterende levensduur van de sensoraccu en de zendmodus (rust, paraatheid, inleren) naar tpms-ontvanger (zie ook kader).
Het garagebedrijf waar de bezitter de auto bracht, heeft alle vier de tpms-sensoren vervangen door aftermarket sensoren, maar daarmee bleek de storing niet verholpen; ook toen deze sensoren vervolgens werden vervangen door originele BMW tpms-sensoren bleven de storingen. Ook het vervangen van de tpms-ontvanger bood geen soelaas.

Bijzonder

Als we de auto uitlezen, komen een twee storingen boven: (1) 48069E Bandenspanningscontrole: wieldetectie bij opstarten, kalibratie niet mogelijk en (2) 4806B Bandenspanningscontrole: wielelektronica, geen ontvangst linksvoor. Als we vervolgens 200 kilometer aan testritten maken, treden de storingen echter niet op. Bijzonder, omdat de berijder van de BMW aangaf dat de storing doorgaans na 15 minuten al optreedt. Daarom proberen we de oorzaak van de storing te achterhalen op basis van een theoretische beschouwing vanuit de beschikbare documentatie.

Logica

Op basis van logica zijn de mogelijke veroorzakers van de storing de tpms-sensor linksvoor (afbeelding 1, nr 1) of de tpms-ontvanger (afbeelding 1, nr 10). Beide zijn al vervangen, echter zonder resultaat. We besluiten daarom de tpms-ontvanger te demonteren om door middel van manipulatie meer zicht te krijgen op de storing. Dan valt op dat deze ontvanger een oud typenummer (9319081-02) heeft, met een datumstempel van 2014. De volgens de factuur gemonteerde ontvangstmodule met onderdeelnummer 8706502-01 treffen we niet aan. Het heeft er alle schijn van dat de ontvanger dus nooit vervangen is. Op basis van het inzicht dat we hebben vervangen we hem alsnog. Gevolg: de auto is weer storingsvrij. Een typisch gevalletje ‘vertrouwen is goed, controle is beter’, dat wel aangeeft dat een storingslampje op het dashboard niet automatisch betekent dat de bandenspanning niet op orde is.