Podium: niet bezuinigen, maar rationaliseren

Redactie Redactie
• Laatste update:

Het is te hopen dat het regeringsbeleid, naast bezuinigen, ook en tijdig die maatregelen omvat die de binnenlandse vraag weer op gang brengt, want dat is, naast de effecten van de export, de motor van onze nationale economie. 

Dat ondernemers intussen hun business staande moeten houden, vergt enerzijds niet afwachten maar initiatief nemen om omzetten op peil te houden en anderzijds op de kosten letten. Beide vergen weloverwogen te werk te gaan. Prijsbederf en met kortingen smijten kan beter worden vervangen door meer te bieden voor dezelfde prijs.

Snij aan de kostenkant vooral de verspillingen weg. Leg alle uitgaven onder een vergrootglas en schrap wat geen nut heeft. Snij overigens nooit in uitgaven die omzet/rendementsverhogend werken. `Met kortingen smijten kan beter worden vervangen door meer bieden voor dezelfde prijs.`Omdat iedereen zijn eigen broek moet ophouden is het voorgaande noodzakelijk en gerechtvaardigd, hoewel het duidelijk is dat minder uitgeven bij de één, tot minder inkomsten leidt bij de ander. In een rationele samenleving blijft echter uiteindelijk elke activiteit die maatschappelijk nuttig is, gespaard.

Praktische aanbevelingen
Omdat de meesten onder ons er genoeg van hebben om overspoeld te worden door ingewikkelde betogen, geef ik wat praktische aanbevelingen hoe je als dealer/ondernemer je staande kunt houden. 

  • Tracht gefinancierd te blijven of zonodig meer leenvermogen te krijgen;
  • Zorg daarbij voor risicospreiding, dat wil zeggen pas ervoor om van één hoofdactiviteit afhankelijk te zijn;
  • Meld je situatie en plan zelf tijdig aan de bank, laat daarbij zien dat je een ondernemer anno 2015 bent en een actuele visie hebt; 
  • Als het nodig is om snel kosten te besparen, zoek het dan als het even kan, niet of zeer beperkt in het ontslaan van medewerkers. Dat leidt tot onrust en het werk moet toch gedaan worden. En het leidt tot te weinig aandacht voor de klant of verbeteringen van het beleid. 

Belangrijke aandachtspunten 
Steeds meer bedrijven zijn bij hun bank in `bijzonder beheer` terecht gekomen en het duurt steeds langer voordat men hier uitkomt. Een bank is hier ook niet blij mee, maak dus van je bank een businesspartner in plaats van een geldkraan. Banken moeten op hun beurt voldoende rekening houden met hun zorgplicht. Hetzelfde geldt voor importeurs, zij moeten dealers ondersteunen met rendementsverhogende maatregelen.

Nogmaals, waak voor prijsbederf, er moet wel geld worden verdiend! Trouwens, de prijs geeft bij de consument zeker niet altijd de doorslag. Vertrouwen en zekerheden spelen nog steeds een belangrijke rol. Rust in het bedrijf is óók noodzakelijk, klanten missen al een receptionist die ontslagen is, en als bedrijven van hand tot hand gaan, leidt dat steeds tot nieuwe maatregelen van nieuwe eigenaren, de klant begrijpt er niks meer van.  

Samenwerken  
Een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen importeur en zijn distributienetwerk, zijn noodzakelijk voor beoogde marktsuccessen. Hierbij is het aanbevelenswaardig dat beide partijen, omwille van beider continuïteit, mogelijke nieuwe product/marktcombinaties, mits ze een merkpositionering niet beschadigen, blijven of gaan zien als de weg naar noodzakelijke, méér rationele businessmodellen.  

Ab Timmerman is directeur van Timmerman & Partners

Podium is een rubriek van Automotive waarin branchekenners hun visie op de markt kunnen geven. Ook een bijdrage leveren*? Mail dan de redactie.

*Het staat iedereen vrij om een bijdrage in te sturen. De redactie behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren of te redigeren. Inzendingen die puur commercieel van aard zijn worden in deze rubriek niet geplaatst. Maximum woordlengte: 600 woorden. 

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.