Trage fiscus moet dokken

Redactie Redactie
• Laatste update:

Vanaf 1 oktober 2009 geldt de ‘Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen’. Deze stelt dat de fiscus in principe binnen zes weken een besluit op een bezwaarschrift moet nemen. Die termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd. Moet de fiscus beslissen op een verzoek, bijvoorbeeld om BPM-teruggaaf bij de export van een auto, dan geldt een termijn van acht weken.

Vergoeding
Indien er niet op tijd een besluit valt, kan de belastingplichtige de fiscus ‘in gebreke stellen’. Dit kan met een formulier dat op de website van de Belastingdienst staat. Nadat het is ingediend, moet de fiscus alsnog binnen twee weken beslissen. Gebeurt dat niet, dan heeft de belastingbetaler recht op een vergoeding, die kan oplopen tot €40 per dag tot een maximum van €1.260. Rechter De zaak kan ook worden voorgelegd aan de rechter. Dit gebeurde onlangs, omdat de fiscus niet tijdig besliste op een verzoek om teruggaaf van de BPM bij export.

Weigerachtigheid
De rechter oordeelde dat de Belastingdienst alsnog binnen twee weken na de uitspraak moest reageren. Bovendien werd een dwangsom opgelegd van €100 voor elke dag dat een beslissing uitbleef, met een maximum van €15.000. Zo’n dwangsom kan soms hoger uitvallen. Bijvoorbeeld als de fiscus een ‘sterke prikkel’ nodig heeft, ‘vanwege gebleken weigerachtigheid van het bestuursorgaan’ of vanwege ‘een groot belang’, kan de dwangsom zelfs oplopen tot €37.500, ingevolge een afspraak die de rechtbanken met elkaar hebben gemaakt.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Trage fiscus moet dokken | Automotive Online

Trage fiscus moet dokken

Redactie Redactie
• Laatste update:

Vanaf 1 oktober 2009 geldt de ‘Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen’. Deze stelt dat de fiscus in principe binnen zes weken een besluit op een bezwaarschrift moet nemen. Die termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd. Moet de fiscus beslissen op een verzoek, bijvoorbeeld om BPM-teruggaaf bij de export van een auto, dan geldt een termijn van acht weken.

Vergoeding
Indien er niet op tijd een besluit valt, kan de belastingplichtige de fiscus ‘in gebreke stellen’. Dit kan met een formulier dat op de website van de Belastingdienst staat. Nadat het is ingediend, moet de fiscus alsnog binnen twee weken beslissen. Gebeurt dat niet, dan heeft de belastingbetaler recht op een vergoeding, die kan oplopen tot €40 per dag tot een maximum van €1.260. Rechter De zaak kan ook worden voorgelegd aan de rechter. Dit gebeurde onlangs, omdat de fiscus niet tijdig besliste op een verzoek om teruggaaf van de BPM bij export.

Weigerachtigheid
De rechter oordeelde dat de Belastingdienst alsnog binnen twee weken na de uitspraak moest reageren. Bovendien werd een dwangsom opgelegd van €100 voor elke dag dat een beslissing uitbleef, met een maximum van €15.000. Zo’n dwangsom kan soms hoger uitvallen. Bijvoorbeeld als de fiscus een ‘sterke prikkel’ nodig heeft, ‘vanwege gebleken weigerachtigheid van het bestuursorgaan’ of vanwege ‘een groot belang’, kan de dwangsom zelfs oplopen tot €37.500, ingevolge een afspraak die de rechtbanken met elkaar hebben gemaakt.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.