VZR-pilot: Variabele bijtelling leidt tot minder privékilometers

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Variabele bijtelling levert minder kilometers en meer overheidsinkomsten op, stelt VZR. (Foto: Shutterstock) (foto: Shutterstock)

Ongeveer zeventig procent van de zakelijk rijders gaat minder privékilometers rijden bij een overgang naar een variabele bijtelling die wordt bepaald door het aantal gereden kilometers. Dit melden de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) en Mobiliteitsalliantie. De VZR heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie een pilot uitgevoerd. Lees het hele rapport in de Automotive Kennisbank.

Tachtig procent van de respondenten die nu een vaste bijtelling betalen, staat neutraal of positief tegenover een variabele bijtelling. De pilot bestond uit twee delen: een praktijkgedeelte en simulatie. In de eerste fase van de pilot is er een fysieke proef uitgevoerd onder 112 zakelijk rijders. In de tweede fase zijn de resultaten hieruit onder 1.800 respondenten getoetst.

CO2-reductie

Naar verwachting gaat zeventig procent van de zakelijke rijders minder privékilometers maken bij een variabele bijtelling. Vertaald naar de praktijk leidt dit tot een potentiële besparing van 15 procent minder gereden privékilometers van de zakelijke auto. Met in totaal 1,5 miljoen zakelijke rijders op de Nederlandse wegen betekent dit een besparing van 1,2 miljard kilometers per jaar. Voor die potentiële besparing zal 33 procent voor een alternatieve vervoersvorm kiezen. 20 procent denkt vaker de fiets te pakken en 6 procent zal meer gebruikmaken van het OV.

Een kleine groep verwacht dat er dan meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin. Volgens het onderzoek van VZR heeft de invoering van de variabele bijtelling daarmee uiteindelijk ook een positieve invloed op de CO2-uitstoot. 

Prijsprikkel

“Deze pilot laat zien dat sturen op gedrag van automobilisten mogelijk is door een prijsprikkel”, stelt Mobiliteitsalliantie-voorzitter Steven van Eijck: “Die prijsprikkel leidt in deze pilot tot minder privékilometers en andere vervoerskeuzes. Wij pleiten voor meer onderzoek, maar deze pilot draagt bij om in de toekomst tot een doordacht en breed gedragen systeem van betalen naar gebruik te komen. Immers, hierbij gaat de gebruiker betalen van bezit naar gebruik waarbij ook een prijsprikkel ontstaat om andere vervoerskeuzes te maken.”

Draagvlak

Op basis van de onderzoeksresultaten zou zestig procent van de zakelijke leaserijders die nu bijtelling betalen positief tegenover een variabele bijtelling staan; 20 procent is neutraal. Jan van Delft, voorzitter van de VZR die de pilot uitvoerde: “Deze resultaten lijken te wijzen op een groeiend draagvlak voor dit systeem onder zakelijke rijders. Dit willen we graag verder onderzoeken”. Voor invoering van een variabele bijtelling is overigens een betrouwbaar sluitend ritregistratiesysteem onontbeerlijk. Hiermee is al uitgebreide praktijkervaring opgedaan met systemen die vallen onder het Keurmerk Ritregistratie Systemen; een initiatief van de VZR, Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en RAI Vereniging.

Nader onderzoek

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen dat er nader onderzoek nodig is “naar de verschillende effecten waaronder ook de financiële consequenties en de budgettaire gevolgen voor het Rijk”, schrijft ze.

In de scenario’s van VZR gaan de inkomsten uit bijtelling met 142 miljoen tot 327 miljoen (als de 500 kilometerregeling vervangen wordt door variabele bijtelling) euro omhoog. Van Nieuwenhuizen: “In het rapport is wel een eerste inschatting gemaakt op basis van een aantal onderzochte variabelen, marktcijfers en aannames. De precieze budgettaire consequenties voor de zakelijke rijders enerzijds en de overheidsinkomsten anderzijds zijn daarbij sterk afhankelijk van de te hanteren kilometerprijs per gereden kilometer.”

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.