LKQ Academy lanceert allereerste rijkserkende MBO 4-schadeherstelopleiding van Nederland

Brandstory • Omdat er een enorm gat zat tussen schadeherstelopleidingen op MBO 3-niveau en HBO-niveau en de toenemende complexiteit van de hedendaagse auto’s ook om extra kennis vraagt, heeft LKQ Academy een nieuwe opleiding op MBO 4-niveau ontwikkeld.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen

“Normaliter wordt een opleiding ontwikkeld en vervolgens vermarkt, maar wij hebben het omgedraaid”, aldus Arthur van Engelen, Regiomanager Noord-Nederland bij Automotive Academy en ontwikkelaar van de proposities ten behoeve van de schadeherstelmarkt. “We hebben eerst gekeken naar wat de behoeften zijn in de markt en vervolgens samen met gerenommeerde opleiders een propositie ontwikkeld.”

Een van die behoeften was dat de opleidingen voor iedereen betaalbaar moesten zijn, zowel voor grote schadeherstelbedrijven als voor kleinere partijen. Ook was er behoefte aan een opleiding die rijkserkend is. Daar kwam bij dat de bestaande opleidingen aardig gedateerd waren. “De AST-opleiding is in de basis al 13 jaar oud”, vertelt Van Engelen. “Er misten een aantal onderdelen, bijvoorbeeld met betrekking tot EV’s en plug-in hybride-modellen. Ook ontbrak het aan een NEN-certificering.” Met de nieuwe opleiding slaat LKQ Academy een brug tussen MBO3- en HBO-niveau.

De opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met en op verzoek van Vanesch Verf. Ook is een samenwerking aangegaan met GMTO voor het organiseren van de nieuwe opleidingstrajecten, wat wel via het platform van LKQ Academy gebeurt. “We hebben het beste uit de markt trachten te halen in het belang van onze klanten en hun succes”, aldus Van Engelen.

Langdurig opleidingstraject

Daarbij is sprake van een permanent opleidingstraject. “We geloven niet in aanbod-gestuurde losse trainingen”, stelt Danny Miedema, Regional Head Customer Training bij LKQ Fource. “Langdurige ontwikkelingstrajecten en permanente educatie helpen onze klanten in hun toekomstbestendigheid.” Met name bij universele bedrijven is er nog een hoop te winnen wat betreft knowhow. “Bedrijven zouden zich meer moeten realiseren dat opleiding en training een middel is om ergens te komen, om jezelf door te ontwikkelen als bedrijf”, aldus Van Engelen. “Wij voeren gesprekken met bedrijven om te ontdekken waar ze naartoe willen.” Dat heeft niet alleen betrekking op technische trainingen, of trainingen voor de front office. “We zijn ook met een pilotproject bezig waarbij we bedrijven in bredere zin ondersteunen in hun bedrijfsvoering.”

Medewerkers vasthouden

De genoemde opleidingen en trainingen zijn ook een middel om medewerkers te enthousiasmeren en te behouden voor de branche, niet onbelangrijk in tijden van personeelsschaarste. “Het is een kwestie van boeien en binden”, stelt Van Engelen. “Je moet ervoor zorgen dat mensen graag voor je willen werken en blijven werken, en dan moet je ook in ze investeren.” Daarbij zoekt LKQ Academy ook de verbinding met en ondersteuning door het OOC, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf. “We zijn aan het kijken of er een mogelijkheid is om ook ondersteuning te krijgen bij meerjarige opleidingstrajecten”, besluit Van Engelen.

LKQ Academy lanceert allereerste rijkserkende MBO 4-schadeherstelopleiding van Nederland | Automotive Online

LKQ Academy lanceert allereerste rijkserkende MBO 4-schadeherstelopleiding van Nederland

Brandstory • Omdat er een enorm gat zat tussen schadeherstelopleidingen op MBO 3-niveau en HBO-niveau en de toenemende complexiteit van de hedendaagse auto’s ook om extra kennis vraagt, heeft LKQ Academy een nieuwe opleiding op MBO 4-niveau ontwikkeld.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen

“Normaliter wordt een opleiding ontwikkeld en vervolgens vermarkt, maar wij hebben het omgedraaid”, aldus Arthur van Engelen, Regiomanager Noord-Nederland bij Automotive Academy en ontwikkelaar van de proposities ten behoeve van de schadeherstelmarkt. “We hebben eerst gekeken naar wat de behoeften zijn in de markt en vervolgens samen met gerenommeerde opleiders een propositie ontwikkeld.”

Een van die behoeften was dat de opleidingen voor iedereen betaalbaar moesten zijn, zowel voor grote schadeherstelbedrijven als voor kleinere partijen. Ook was er behoefte aan een opleiding die rijkserkend is. Daar kwam bij dat de bestaande opleidingen aardig gedateerd waren. “De AST-opleiding is in de basis al 13 jaar oud”, vertelt Van Engelen. “Er misten een aantal onderdelen, bijvoorbeeld met betrekking tot EV’s en plug-in hybride-modellen. Ook ontbrak het aan een NEN-certificering.” Met de nieuwe opleiding slaat LKQ Academy een brug tussen MBO3- en HBO-niveau.

De opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met en op verzoek van Vanesch Verf. Ook is een samenwerking aangegaan met GMTO voor het organiseren van de nieuwe opleidingstrajecten, wat wel via het platform van LKQ Academy gebeurt. “We hebben het beste uit de markt trachten te halen in het belang van onze klanten en hun succes”, aldus Van Engelen.

Langdurig opleidingstraject

Daarbij is sprake van een permanent opleidingstraject. “We geloven niet in aanbod-gestuurde losse trainingen”, stelt Danny Miedema, Regional Head Customer Training bij LKQ Fource. “Langdurige ontwikkelingstrajecten en permanente educatie helpen onze klanten in hun toekomstbestendigheid.” Met name bij universele bedrijven is er nog een hoop te winnen wat betreft knowhow. “Bedrijven zouden zich meer moeten realiseren dat opleiding en training een middel is om ergens te komen, om jezelf door te ontwikkelen als bedrijf”, aldus Van Engelen. “Wij voeren gesprekken met bedrijven om te ontdekken waar ze naartoe willen.” Dat heeft niet alleen betrekking op technische trainingen, of trainingen voor de front office. “We zijn ook met een pilotproject bezig waarbij we bedrijven in bredere zin ondersteunen in hun bedrijfsvoering.”

Medewerkers vasthouden

De genoemde opleidingen en trainingen zijn ook een middel om medewerkers te enthousiasmeren en te behouden voor de branche, niet onbelangrijk in tijden van personeelsschaarste. “Het is een kwestie van boeien en binden”, stelt Van Engelen. “Je moet ervoor zorgen dat mensen graag voor je willen werken en blijven werken, en dan moet je ook in ze investeren.” Daarbij zoekt LKQ Academy ook de verbinding met en ondersteuning door het OOC, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf. “We zijn aan het kijken of er een mogelijkheid is om ook ondersteuning te krijgen bij meerjarige opleidingstrajecten”, besluit Van Engelen.