Opbrengstverantwoording vanaf 1 januari 2022 bij een autobedrijf

Brand Story • Vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 is een hernieuwde richtlijn voor opbrengstverantwoording van toepassing: RJ270N. RJ270N geeft aan hoe en wanneer opbrengsten verantwoord moeten worden in de jaarrekening 2022. Veranderingen in RJ270N zien op het identificeren van de ‘in een overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen en het verwerken van opbrengsten op het moment dat de prestatieverplichtingen vervuld worden’. Dat klinkt ‘moeilijk’ en daarom proberen we e.e.a. in dit artikel te verduidelijken.
Dani Allen Dani Allen
• Laatste update:

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 270N 

RJ270N stelt dat opbrengsten uit prestatieverplichtingen in een periode dienen te worden verwerkt als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Rechtspersoon heeft alle belangrijke rechten op

  economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen overgedragen aan afnemer.

 2. Rechtspersoon behoudt over de verkochte goede- ren niet een zodanige voortgezette betrokkenheid, zoals bij de eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken over die goederen en daarmee kan besluiten over de aanwending van die goederen.
 3. Het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald.
 4. Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de prestatieverplichting aan rechtspersoon zullen toevloeien.
 5. Reeds gemaakte kosten en kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt met betrekking tot de prestatieverplichting kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.

Je moet dus steeds per prestatieverplichting het moment bepalen waarop een opbrengst in de winst-en-verliesrekening moet worden verwerkt.

Wanneer verwerken we de verkoopopbrengst van de nieuwe auto?

Als we kijken naar een verkooptransactie van nieuwe auto’s, dan zijn de elementen 1-2-3 (zie vorige paragraaf) te bepalen op het moment van schrijven van de order (verkoopovereenkomst). Maar als we kijken naar de verplichting dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan dan verandert er bij de verkoop van nieuwe auto’s eigenlijk niets ten opzichte van de oude richtlijn en wordt de opbrengst pas verantwoord op het moment van overschrijving bij RDW. Op dat moment gaan immers alle economische rechten en plichten over op de nieuwe eigenaar.

Wanneer verwerken we de verkoopopbrengst van de gebruikte auto in een gecombineerde transactie?

Een voorbeeld: een occasion wordt aangeboden
voor een verkoopprijs van €9.500 inclusief één jaar garantie. De afnemer kan optioneel de garantie uit- breiden van één naar twee jaar; deze aanvullende garantie kost de afnemer €495. Totaal dus €9.995. We werken deze transactie als volgt uit
Er zijn twee prestatieverplichtingen te identificeren:
– de levering van de occasion inclusief de gebruikelijke garantie voor een bedrag van €9.500
– het verstrekken van de aanvullende garantie ter waarde van €495.
Wanneer de occasion wordt afgeleverd en geregistreerd bij RDW, dan dient op dat moment de opbrengst van de occasion verwerkt te worden voor een bedrag van €9.500. De opbrengstverantwoording van de aanvullende garantie ter waarde van €495 dient pas te worden genomen bij aanvang van het tweede garantiejaar. De aangepaste Richtlijn zal mogelijk resulteren
in een andere opbrengstverantwoording dan voor- heen, met name voor de aanvullende garantie.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek | www.newvisiongroep.nl | 088–04 04 010

Opbrengstverantwoording vanaf 1 januari 2022 bij een autobedrijf | Automotive Online

Opbrengstverantwoording vanaf 1 januari 2022 bij een autobedrijf

Brand Story • Vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 is een hernieuwde richtlijn voor opbrengstverantwoording van toepassing: RJ270N. RJ270N geeft aan hoe en wanneer opbrengsten verantwoord moeten worden in de jaarrekening 2022. Veranderingen in RJ270N zien op het identificeren van de ‘in een overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen en het verwerken van opbrengsten op het moment dat de prestatieverplichtingen vervuld worden’. Dat klinkt ‘moeilijk’ en daarom proberen we e.e.a. in dit artikel te verduidelijken.
Dani Allen Dani Allen
• Laatste update:

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 270N 

RJ270N stelt dat opbrengsten uit prestatieverplichtingen in een periode dienen te worden verwerkt als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Rechtspersoon heeft alle belangrijke rechten op

  economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen overgedragen aan afnemer.

 2. Rechtspersoon behoudt over de verkochte goede- ren niet een zodanige voortgezette betrokkenheid, zoals bij de eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken over die goederen en daarmee kan besluiten over de aanwending van die goederen.
 3. Het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald.
 4. Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de prestatieverplichting aan rechtspersoon zullen toevloeien.
 5. Reeds gemaakte kosten en kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt met betrekking tot de prestatieverplichting kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.

Je moet dus steeds per prestatieverplichting het moment bepalen waarop een opbrengst in de winst-en-verliesrekening moet worden verwerkt.

Wanneer verwerken we de verkoopopbrengst van de nieuwe auto?

Als we kijken naar een verkooptransactie van nieuwe auto’s, dan zijn de elementen 1-2-3 (zie vorige paragraaf) te bepalen op het moment van schrijven van de order (verkoopovereenkomst). Maar als we kijken naar de verplichting dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan dan verandert er bij de verkoop van nieuwe auto’s eigenlijk niets ten opzichte van de oude richtlijn en wordt de opbrengst pas verantwoord op het moment van overschrijving bij RDW. Op dat moment gaan immers alle economische rechten en plichten over op de nieuwe eigenaar.

Wanneer verwerken we de verkoopopbrengst van de gebruikte auto in een gecombineerde transactie?

Een voorbeeld: een occasion wordt aangeboden
voor een verkoopprijs van €9.500 inclusief één jaar garantie. De afnemer kan optioneel de garantie uit- breiden van één naar twee jaar; deze aanvullende garantie kost de afnemer €495. Totaal dus €9.995. We werken deze transactie als volgt uit
Er zijn twee prestatieverplichtingen te identificeren:
– de levering van de occasion inclusief de gebruikelijke garantie voor een bedrag van €9.500
– het verstrekken van de aanvullende garantie ter waarde van €495.
Wanneer de occasion wordt afgeleverd en geregistreerd bij RDW, dan dient op dat moment de opbrengst van de occasion verwerkt te worden voor een bedrag van €9.500. De opbrengstverantwoording van de aanvullende garantie ter waarde van €495 dient pas te worden genomen bij aanvang van het tweede garantiejaar. De aangepaste Richtlijn zal mogelijk resulteren
in een andere opbrengstverantwoording dan voor- heen, met name voor de aanvullende garantie.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek | www.newvisiongroep.nl | 088–04 04 010