Dossier Vastgoed | Rapport vastgoed

Steven Don Steven Don
• Laatste update:

Er is gekozen voor een bredere benadering, waarin de toekomst van automotive vastgoed centraal staat. Die hangt nauw samen met de wijze waarop wij over enkele jaren een auto willen kopen (en laten onderhouden). Ook is er een overzicht van de ruim 650 panden die te koop of te huur staan. Per provincie is er een overzicht van alle panden, inclusief (indien bekend) bestemming, eigenaar, huur/koopsom. Het digitaal uitgebrachte rapport bevat van een groot aantal panden een directe link naar de betreffende onlineadvertentie. U kunt het rapport desgewenst ook als papieren exemplaar ontvangen.

In het eerste Vastgoedrapport werd besproken hoe om te gaan met en te anticiperen op leegstand. Er werd ingegaan op zaken als leegstandsbeheer, alternatieve aanwending en herbestemming. Dit zijn nog steeds relevante thema’s, maar kennis hierover is in de afgelopen jaren in hoog tempo gegroeid. Uiteraard kunt ook ook dit exemplaar nog op onze site vinden.

Kijk voor meer informatie op: www.automotive-management.nl/shop.

Dossier Vastgoed | Rapport vastgoed | Automotive Online

Dossier Vastgoed | Rapport vastgoed

Steven Don Steven Don
• Laatste update:

Er is gekozen voor een bredere benadering, waarin de toekomst van automotive vastgoed centraal staat. Die hangt nauw samen met de wijze waarop wij over enkele jaren een auto willen kopen (en laten onderhouden). Ook is er een overzicht van de ruim 650 panden die te koop of te huur staan. Per provincie is er een overzicht van alle panden, inclusief (indien bekend) bestemming, eigenaar, huur/koopsom. Het digitaal uitgebrachte rapport bevat van een groot aantal panden een directe link naar de betreffende onlineadvertentie. U kunt het rapport desgewenst ook als papieren exemplaar ontvangen.

In het eerste Vastgoedrapport werd besproken hoe om te gaan met en te anticiperen op leegstand. Er werd ingegaan op zaken als leegstandsbeheer, alternatieve aanwending en herbestemming. Dit zijn nog steeds relevante thema’s, maar kennis hierover is in de afgelopen jaren in hoog tempo gegroeid. Uiteraard kunt ook ook dit exemplaar nog op onze site vinden.

Kijk voor meer informatie op: www.automotive-management.nl/shop.