Opleidingsinstituut en opleider gaan uit elkaar

Redactie Redactie

De Vakopleiding Carrosserie en het opleidingsfonds voor de carrosseriebranche OOC waren jarenlang twee
handen op één buik: mede dankzij de band tussen VOC en branchevereniging Focwa, dat als werkgeversvereniging in het bestuur van OOC zit. De andere
partijen in dit bestuur zijn de vakbonden. OOC beheert een subsidiepot waarmee projecten worden ondersteund die als doel hebben om de instroom, doorstroom en het behoud van (technische) vakmensen in de carrosseriebranche te bevorderen. Maar nu de Focwa een herstructurering doormaakt waarbij het veel dichterbij zijn ondernemers wil staan, vinden ook VOC en OOC het tijd voor vernieuwing (lees: verzelfstandiging). Geen geheel nieuwe koers, want VOC is al langer bezig met een herijking en raakte al steeds meer los van de branchevereniging Focwa.

Behoud

In de volgende fase krijgt VOC een eigen directeur in plaats van een gezamenlijke met OOC zoals nu het geval is. Wat dit betekent voor de toekomst, kunnen de betrokkenen niet zeggen. Het OOC zal de focus verleggen van het zorgen voor aanwas naar het behoud van personeel voor de branche. Voor VOC betekent de nieuwe vorm dat het zelfstandig op zoek zal gaan naar nieuwe producten en trainingen voor de markt en dat er marktgerichter moet worden gewerkt. Daar is in de af-gelopen jaren al naartoe gewerkt. Het aantal fte’s is in een aantal jaar teruggebracht van zestig naar dertig, het hoofdkantoor werd verplaatst van Sassenheim naar Nieuwegein en inmiddels schrijft het instituut naar eigen zeggen ook weer zwarte cijfers. De noodzaak voor goede opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld diagnose en herstel van nieuwe materialen staat buiten kijf. De vraag is of nieuwe opleidingsdiensten die hier op inspelen de benodigde subsidie krijgen.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Opleidingsinstituut en opleider gaan uit elkaar | Automotive Online

Opleidingsinstituut en opleider gaan uit elkaar

Redactie Redactie

De Vakopleiding Carrosserie en het opleidingsfonds voor de carrosseriebranche OOC waren jarenlang twee
handen op één buik: mede dankzij de band tussen VOC en branchevereniging Focwa, dat als werkgeversvereniging in het bestuur van OOC zit. De andere
partijen in dit bestuur zijn de vakbonden. OOC beheert een subsidiepot waarmee projecten worden ondersteund die als doel hebben om de instroom, doorstroom en het behoud van (technische) vakmensen in de carrosseriebranche te bevorderen. Maar nu de Focwa een herstructurering doormaakt waarbij het veel dichterbij zijn ondernemers wil staan, vinden ook VOC en OOC het tijd voor vernieuwing (lees: verzelfstandiging). Geen geheel nieuwe koers, want VOC is al langer bezig met een herijking en raakte al steeds meer los van de branchevereniging Focwa.

Behoud

In de volgende fase krijgt VOC een eigen directeur in plaats van een gezamenlijke met OOC zoals nu het geval is. Wat dit betekent voor de toekomst, kunnen de betrokkenen niet zeggen. Het OOC zal de focus verleggen van het zorgen voor aanwas naar het behoud van personeel voor de branche. Voor VOC betekent de nieuwe vorm dat het zelfstandig op zoek zal gaan naar nieuwe producten en trainingen voor de markt en dat er marktgerichter moet worden gewerkt. Daar is in de af-gelopen jaren al naartoe gewerkt. Het aantal fte’s is in een aantal jaar teruggebracht van zestig naar dertig, het hoofdkantoor werd verplaatst van Sassenheim naar Nieuwegein en inmiddels schrijft het instituut naar eigen zeggen ook weer zwarte cijfers. De noodzaak voor goede opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld diagnose en herstel van nieuwe materialen staat buiten kijf. De vraag is of nieuwe opleidingsdiensten die hier op inspelen de benodigde subsidie krijgen.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.