Forse daling emissies stikstofoxiden en fijnstof door wegverkeer

Redactie Redactie
• Laatste update:

Volgens ‘Transport en Mobiliteit 2015’ van het CBS bedroegen de dalingen respectievelijk 80 en bijna 70 procent. Het CBS tekent daarbij wel aan dat de uitstoot van CO2 tot 2009 nog wel een opgaande lijn vertoonde. Daarna is de trend licht dalend dankzij de aanschaf van meer zuinige auto's, onder andere met een hybride of elektrische aandrijving. We lezen ook dat het wegverkeer jaarlijks in totaal 146 miljard kilometers aflegt, waarvan 120 miljard voor rekening komt van het personenvervoer en 26 miljard betrekking heeft op vrachtverkeer, inclusief bestelwagens. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 78 procent van het totaal aantal gereden kilometers. Bestelauto's hebben een aandeel van 11 procent, vrachtwagens 6 procent, brommers en motoren elk 2 procent en bussen 1 procent.

Filedruk

Hoewel ons land een hoge filedruk kent, hebben maatregelen om de wegen te ontlasten de laatste jaren effect gesorteerd, stelt het CBS. Zo is in de avondspits de vertraging gereduceerd met 5 procent en in de ochtendspits met 3 procent. Transportactiviteiten verschaffen tot slot werkgelegenheid aan 800 duizend mensen in ons land en leveren een bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product van 8,5 procent. De uitgave Transport en Mobiliteit 2015 vindt u uiteraard op www.cbs.nl.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Forse daling emissies stikstofoxiden en fijnstof door wegverkeer | Automotive Online

Forse daling emissies stikstofoxiden en fijnstof door wegverkeer

Redactie Redactie
• Laatste update:

Volgens ‘Transport en Mobiliteit 2015’ van het CBS bedroegen de dalingen respectievelijk 80 en bijna 70 procent. Het CBS tekent daarbij wel aan dat de uitstoot van CO2 tot 2009 nog wel een opgaande lijn vertoonde. Daarna is de trend licht dalend dankzij de aanschaf van meer zuinige auto's, onder andere met een hybride of elektrische aandrijving. We lezen ook dat het wegverkeer jaarlijks in totaal 146 miljard kilometers aflegt, waarvan 120 miljard voor rekening komt van het personenvervoer en 26 miljard betrekking heeft op vrachtverkeer, inclusief bestelwagens. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 78 procent van het totaal aantal gereden kilometers. Bestelauto's hebben een aandeel van 11 procent, vrachtwagens 6 procent, brommers en motoren elk 2 procent en bussen 1 procent.

Filedruk

Hoewel ons land een hoge filedruk kent, hebben maatregelen om de wegen te ontlasten de laatste jaren effect gesorteerd, stelt het CBS. Zo is in de avondspits de vertraging gereduceerd met 5 procent en in de ochtendspits met 3 procent. Transportactiviteiten verschaffen tot slot werkgelegenheid aan 800 duizend mensen in ons land en leveren een bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product van 8,5 procent. De uitgave Transport en Mobiliteit 2015 vindt u uiteraard op www.cbs.nl.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.