Rabo Private Equity koopt schadeketen Care

Aflossing van de wacht

Redactie Redactie
• Laatste update:

“Een nieuwe aandeelhouder geeft vaak nieuwe energie.” Met die woorden verwelkomde toenmalig Care-directeur Johan van Klinken in 2009 de nieuwe aandeelhouder AAC Capital. Deze durfinvesteerder had juist een meerderheidsbelang in Care overgenomen van NPM Capital. De overige aandelen kwamen of bleven in handen van de toenmalige directie, waaronder Van Klinken. Die nieuwe energie moest worden omgezet in groei: acquisitie was het toverwoord. Het grootste schadebedrijf van Nederland, in 1992 opgericht door leasemaatschappij Athlon Car Lease en in 2006 verkocht aan NPM en de toenmalige directie, bestond in 2009 uit 51 vestigingen. Sindsdien zijn er diverse overnames gedaan, en bedrijven afgestoten, wat leidt tot een huidige stand van 54 vestigingen. De groei waar op werd ingezet, beslaat dus uiteindelijk slechts een handvol vestigingen. Ondanks grote overnames zoals die van schadebedrijf Van Leeuwen in 2012, één van de laatste wapenfeiten van Johan van Klinken.

Zware marktomstandigheden

Dat die groei niet is gerealiseerd, is niet verwonderlijk. Sinds 2009 zijn zowel schadelast als schadevolume alleen maar verder gedaald. Ook kwamen er enkele schadeketens bij, zoals AAS en AHG, waardoor de gestuurde schadekoek over meerdere partijen moest worden verdeeld. Volgens ingewijden – en achteraf bezien – betaalde AAC in 2009 gewoonweg te veel geld voor de aandelen in Care. In de jaren erna groeide het verlies van de keten. In 2011 was het nettoresultaat nog 1,3 miljoen euro in de min, in 2013 was dit al opgelopen naar ruim 18 miljoen euro (voornamelijk als gevolg van een grote afboeking van de goodwill, waarschijnlijk na een herwaardering van het bedrijf en reorganisatiekosten). Dit verklaart het grote verschil met het resultaat voor belastingen en bijzondere lasten: dit resultaat (de ebitda) lag in 2013 op 6,2 miljoen euro positief.

De volledige overname van het bedrijf door Rabo Private Equity kan dan ook niet los gezien worden van de balans van Care. Eind 2013 stond er 64 miljoen euro aan goodwill geactiveerd op de balans. Dat is, in relatie tot een balanstotaal van 107 miljoen euro en een eigen vermogen van 23 miljoen euro, niet veel. Goodwill moet worden geactiveerd bij overnames – en wordt afgeschreven over een aantal jaar. Deze afschrijving drukte zwaar op de winst- en verliesrekening. Vanwege de noodgedwongen reorganisatie deed AAC in 2013 een kapitaalinjectie van 6 miljoen euro. Het jaar daarop werden echter alsnog bankconvenanten doorbroken; het bedrijf was niet in staat om aan de aflossingen en rente van uitstaande financieringen te voldoen.

Blauwdruk

De continuïteit werd geborgd door een aangepaste betalingsregeling waardoor Care meer tijd kreeg. Helaas voor het bedrijf herstelde de markt vorig jaar allerminst. Het bedrijf anticipeerde door begin 2014 te snijden in de managementlaag en de vestigingen te laten aansturen door clustermanagers. Na overleg tussen de grootste financier Rabobank en AAC werd uiteindelijk besloten dat Rabo Private Equity de aandelen zou overnemen. De Raad van Commissarissen, bestaande uit Johan van Klinken, Olaf Jan Tensen, Paul van Steijn en Alain Vervaet, is daarbij opgeheven. Tegen welk bedrag en welke condities de overname is gedaan, is niet bekend.

De reactie van de huidige directeur Kees-Jan Bus op de overname van aandelen (zie kader) is exact hetzelfde als die van zijn voorganger, maar – hoe vreemd het ook klinkt – is zijn uitgangspositie veel beter. Rabobank is nu naast financier ook enig aandeelhouder en zal er alles aan doen om het bedrijf optimaal te laten renderen. Om zijn eigen financiering veilig te stellen en om op termijn het bedrijf te kunnen verkopen om zo de investering alsnog terug te verdienen. Ten tweede is de markt compleet anders. De bodem in tarieven lijkt bereikt. Er ligt een nieuwe blauwdruk voor het bedrijf klaar, die door Bus tijdens het 25-jarig jubileum werd ontvouwd. Deze strategie gaat uit van een verdeling in complexe en cosmetische schades. Voor die laatste categorie komt er een netwerk van Carexpress, waar de cosmetische schades in één dag (er wordt nu zelfs toegewerkt naar een halve dag voor de allerkleinste schades) kunnen worden hersteld. De grotere schades worden in de gespecialiseerde Caretech-vestigingen afgehandeld. Diverse opdrachtgevers, zoals Schadegarant en Aegon, hebben al laten zien in dit model te geloven. De hele markt verschuift in die richting. En omdat Care een zelfstandig bedrijf is in plaats van een keten van franchisenemers, zou het hier snel op moeten kunnen doorschakelen. En die groei in aantal vestigingen? Die zal vooral in het buitenland gaan plaatsvinden, zoals in België, waar winst wordt gemaakt.

Kees-Jan Bus: Care gaat naar een hoger plan

De overname van de aandelen door Rabo Private Equity is gunstig voor schadeketen Care, vindt directeur Kees-Jan Bus.“De overname creëert ruimte om onze plannen door te zetten en de continuïteit is geborgd. We kunnen Care nu naar een hoger plan tillen.” De geluiden in de branche dat het om een noodgreep gaat, onderschrijft hij zeker niet. “Care is natuurlijk een grote club, en volgens mij roept iedereen al jaren dat wij het moeilijk hebben. Natuurlijk is het zo dat als de markt het zwaar heeft, de grootste bedrijven daarvan de hardste klappen krijgen. Dat betekent soms turbulente tijden, en daar anticiperen we op. Het voordeel van een grote organisatie is dat als je een plan hebt, je dat ook snel kunt uitvoeren. Wij hebben niet te maken met franchisenemers, het zijn eigen vestigingen. Er is in de schadebranche een turnaround nodig en wij kunnen die relatief snel doorvoeren.” De plannen waar Bus het over heeft gaan uit het splitsen van cosmetische en complexe schades. “We optimaliseren ons netwerk continu. Als ergens een huurcontract afloopt, dan zullen we kijken of we daar in een kleiner pand kunnen als de locatie meer geschikt is voor een Carexpress (cosmetische schades, red) dan een Caretech (voor complexe schades, red)”, aldus Bus.

Rustig vaarwater

Het is nog niet bekend hoeveel Caretechs en Carexpressen het netwerk uiteindelijk moet tellen. “Daar zullen we ook met Rabo Private Equity over in gesprek gaan. Op sommige locaties zijn we al bezig met een Carexpress. Sommige standalone, andere als een shop-in-shopvestiging, zoals bij Athlon Service Center op Zestienhoven. We willen dit concept ook bij dealers aanbieden, zodat wij daar de kleinere schades kunnen afhandelen.” Bus verwacht dat het grootste schadebedrijf van Nederland door de overname in rustiger vaarwater terechtkomt. Hij laat zich niet uit over de cijfers van Care in 2014 en 2015 (die tot en met 2013 zijn gedeponeerd). Heeft Rabobank het bedrijf gekocht om zijn financiering veilig te stellen? “Op dat soort suggesties ga ik niet in”, reageert hij. “In de private equity-wereld verschuiven bedrijven wel eens van eigenaar. Over de redenen waarom de een iets verkoopt en de ander iets koopt? Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen.” AAC wil ook geen reactie geven op de jaarcijfers en de verkoop van Care.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Aflossing van de wacht | Automotive Online
Rabo Private Equity koopt schadeketen Care

Aflossing van de wacht

Redactie Redactie
• Laatste update:

“Een nieuwe aandeelhouder geeft vaak nieuwe energie.” Met die woorden verwelkomde toenmalig Care-directeur Johan van Klinken in 2009 de nieuwe aandeelhouder AAC Capital. Deze durfinvesteerder had juist een meerderheidsbelang in Care overgenomen van NPM Capital. De overige aandelen kwamen of bleven in handen van de toenmalige directie, waaronder Van Klinken. Die nieuwe energie moest worden omgezet in groei: acquisitie was het toverwoord. Het grootste schadebedrijf van Nederland, in 1992 opgericht door leasemaatschappij Athlon Car Lease en in 2006 verkocht aan NPM en de toenmalige directie, bestond in 2009 uit 51 vestigingen. Sindsdien zijn er diverse overnames gedaan, en bedrijven afgestoten, wat leidt tot een huidige stand van 54 vestigingen. De groei waar op werd ingezet, beslaat dus uiteindelijk slechts een handvol vestigingen. Ondanks grote overnames zoals die van schadebedrijf Van Leeuwen in 2012, één van de laatste wapenfeiten van Johan van Klinken.

Zware marktomstandigheden

Dat die groei niet is gerealiseerd, is niet verwonderlijk. Sinds 2009 zijn zowel schadelast als schadevolume alleen maar verder gedaald. Ook kwamen er enkele schadeketens bij, zoals AAS en AHG, waardoor de gestuurde schadekoek over meerdere partijen moest worden verdeeld. Volgens ingewijden – en achteraf bezien – betaalde AAC in 2009 gewoonweg te veel geld voor de aandelen in Care. In de jaren erna groeide het verlies van de keten. In 2011 was het nettoresultaat nog 1,3 miljoen euro in de min, in 2013 was dit al opgelopen naar ruim 18 miljoen euro (voornamelijk als gevolg van een grote afboeking van de goodwill, waarschijnlijk na een herwaardering van het bedrijf en reorganisatiekosten). Dit verklaart het grote verschil met het resultaat voor belastingen en bijzondere lasten: dit resultaat (de ebitda) lag in 2013 op 6,2 miljoen euro positief.

De volledige overname van het bedrijf door Rabo Private Equity kan dan ook niet los gezien worden van de balans van Care. Eind 2013 stond er 64 miljoen euro aan goodwill geactiveerd op de balans. Dat is, in relatie tot een balanstotaal van 107 miljoen euro en een eigen vermogen van 23 miljoen euro, niet veel. Goodwill moet worden geactiveerd bij overnames – en wordt afgeschreven over een aantal jaar. Deze afschrijving drukte zwaar op de winst- en verliesrekening. Vanwege de noodgedwongen reorganisatie deed AAC in 2013 een kapitaalinjectie van 6 miljoen euro. Het jaar daarop werden echter alsnog bankconvenanten doorbroken; het bedrijf was niet in staat om aan de aflossingen en rente van uitstaande financieringen te voldoen.

Blauwdruk

De continuïteit werd geborgd door een aangepaste betalingsregeling waardoor Care meer tijd kreeg. Helaas voor het bedrijf herstelde de markt vorig jaar allerminst. Het bedrijf anticipeerde door begin 2014 te snijden in de managementlaag en de vestigingen te laten aansturen door clustermanagers. Na overleg tussen de grootste financier Rabobank en AAC werd uiteindelijk besloten dat Rabo Private Equity de aandelen zou overnemen. De Raad van Commissarissen, bestaande uit Johan van Klinken, Olaf Jan Tensen, Paul van Steijn en Alain Vervaet, is daarbij opgeheven. Tegen welk bedrag en welke condities de overname is gedaan, is niet bekend.

De reactie van de huidige directeur Kees-Jan Bus op de overname van aandelen (zie kader) is exact hetzelfde als die van zijn voorganger, maar – hoe vreemd het ook klinkt – is zijn uitgangspositie veel beter. Rabobank is nu naast financier ook enig aandeelhouder en zal er alles aan doen om het bedrijf optimaal te laten renderen. Om zijn eigen financiering veilig te stellen en om op termijn het bedrijf te kunnen verkopen om zo de investering alsnog terug te verdienen. Ten tweede is de markt compleet anders. De bodem in tarieven lijkt bereikt. Er ligt een nieuwe blauwdruk voor het bedrijf klaar, die door Bus tijdens het 25-jarig jubileum werd ontvouwd. Deze strategie gaat uit van een verdeling in complexe en cosmetische schades. Voor die laatste categorie komt er een netwerk van Carexpress, waar de cosmetische schades in één dag (er wordt nu zelfs toegewerkt naar een halve dag voor de allerkleinste schades) kunnen worden hersteld. De grotere schades worden in de gespecialiseerde Caretech-vestigingen afgehandeld. Diverse opdrachtgevers, zoals Schadegarant en Aegon, hebben al laten zien in dit model te geloven. De hele markt verschuift in die richting. En omdat Care een zelfstandig bedrijf is in plaats van een keten van franchisenemers, zou het hier snel op moeten kunnen doorschakelen. En die groei in aantal vestigingen? Die zal vooral in het buitenland gaan plaatsvinden, zoals in België, waar winst wordt gemaakt.

Kees-Jan Bus: Care gaat naar een hoger plan

De overname van de aandelen door Rabo Private Equity is gunstig voor schadeketen Care, vindt directeur Kees-Jan Bus.“De overname creëert ruimte om onze plannen door te zetten en de continuïteit is geborgd. We kunnen Care nu naar een hoger plan tillen.” De geluiden in de branche dat het om een noodgreep gaat, onderschrijft hij zeker niet. “Care is natuurlijk een grote club, en volgens mij roept iedereen al jaren dat wij het moeilijk hebben. Natuurlijk is het zo dat als de markt het zwaar heeft, de grootste bedrijven daarvan de hardste klappen krijgen. Dat betekent soms turbulente tijden, en daar anticiperen we op. Het voordeel van een grote organisatie is dat als je een plan hebt, je dat ook snel kunt uitvoeren. Wij hebben niet te maken met franchisenemers, het zijn eigen vestigingen. Er is in de schadebranche een turnaround nodig en wij kunnen die relatief snel doorvoeren.” De plannen waar Bus het over heeft gaan uit het splitsen van cosmetische en complexe schades. “We optimaliseren ons netwerk continu. Als ergens een huurcontract afloopt, dan zullen we kijken of we daar in een kleiner pand kunnen als de locatie meer geschikt is voor een Carexpress (cosmetische schades, red) dan een Caretech (voor complexe schades, red)”, aldus Bus.

Rustig vaarwater

Het is nog niet bekend hoeveel Caretechs en Carexpressen het netwerk uiteindelijk moet tellen. “Daar zullen we ook met Rabo Private Equity over in gesprek gaan. Op sommige locaties zijn we al bezig met een Carexpress. Sommige standalone, andere als een shop-in-shopvestiging, zoals bij Athlon Service Center op Zestienhoven. We willen dit concept ook bij dealers aanbieden, zodat wij daar de kleinere schades kunnen afhandelen.” Bus verwacht dat het grootste schadebedrijf van Nederland door de overname in rustiger vaarwater terechtkomt. Hij laat zich niet uit over de cijfers van Care in 2014 en 2015 (die tot en met 2013 zijn gedeponeerd). Heeft Rabobank het bedrijf gekocht om zijn financiering veilig te stellen? “Op dat soort suggesties ga ik niet in”, reageert hij. “In de private equity-wereld verschuiven bedrijven wel eens van eigenaar. Over de redenen waarom de een iets verkoopt en de ander iets koopt? Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen.” AAC wil ook geen reactie geven op de jaarcijfers en de verkoop van Care.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.