Voorzitter Maessen: Er is veel dat de bloedgroepen bindt

Focwa’s vertrouwen moet uitgedeukt

Redactie Redactie
• Laatste update:

Denis Maessen (53) heeft een lange carrière als ondernemer, zelfstandig adviseur en interim-bestuurder achter de rug. Hij werkte voor overheidsinstanties, voor consumentenorganisaties en commerciële bedrijven. Sinds oktober is hij voorzitter ad interim van branchevereniging Focwa Schadeherstel.

U bent pas kort actief in de autobranche. Wat springt het meest in het oog?

“De suboptimalisatie. Alles draait om de laagste prijs, waardoor leveranciers zoals onze leden moeilijk toekomen aan innoveren. Als je de processen inricht op prijs in plaats van meerwaarde, kom je immers telkens weer op hetzelfde punt terecht: hoe kan het de volgende keer ook tegen een nog lagere prijs?”

Waar komt die suboptimalisatie vandaan?

“De branche is de regie over de eigen kolom verloren. Dat geldt niet alleen voor schadeherstel. Financiële dienstverleners, maar ook andere dienstverleners, hebben delen van de regie overgenomen en nemen verstrekkende besluiten voor de bedrijven die actief zijn in de branche. Dat is een ongezonde situatie.”

Wat kan hier aan worden gedaan?

“Ik denk dat je allereerst moet werken aan de interne versnippering. Het is vreemd dat de branche in zo veel verschillende hokjes is opgedeeld. Terwijl er juist heel veel gemeenschappelijke belangen zijn. Het platform automotive moet meer body krijgen, we moeten meer dingen samen organiseren. Met partijen als Stiba en Vaco, maar ook met RAI Vereniging, Bovag en anderen. In de voedselbranche ben ik betrokken geweest bij de Food Valley, waarmee enkele regionale spelers gezamenlijk zelfs internationaal een vuist wisten te maken.”

Nu is de Focwa zelf ook geen homogene groep: er zijn nogal wat discussies geweest tussen bijvoorbeeld de Individueel Opererende bedrijven en de Ketengelieerde herstellers.

“Toen ik aan de klus begon, fluisterde menigeen mij in: de ketenbedrijven en de onafhankelijken, dat zijn verschillende bloedgroepen. Die krijg je niet bij elkaar. Ik constateer nu dat die mensen ongelijk hadden. Voor het overgrote deel is er overlap. Er zijn wel spanningen, maar dan tussen mensen. Het is mijn taak om die spanning weg te nemen. Door de nadruk te leggen op wat hen bindt.“

Wat bindt hen dan? Veel ketens zeggen dat de branchevereniging veel taken uitvoert die zij al namens hun leden uitvoeren.

“Natuurlijk kijken we naar hoe we ieders belang het beste kunnen dienen. Een lid koopt met het lidmaatschap toegevoegde waarde in. Ze willen niet iets kopen dat ze niet gebruiken. Maar onze lobby in Den Haag, een antwoord bieden op de uitdagende marktomstandigheden waaronder overcapaciteit, dat zijn toch zaken waar beide groepen min of meer op dezelfde manier mee te maken hebben. De grootste uitdaging voor een branchevereniging is om een strategie te vinden die de collectieve identiteit en de eigen identiteit van de individuele leden, of de ketens, verbindt.”

Wat kan de Focwa doen aan die overcapaciteit?

“Het is nog te vroeg om daar al concreet iets over te zeggen. Maar ik vind wel dat de Focwa een opvatting moet hebben over de noodzakelijke sanering in de branche. Daar werken we nu aan.”

U hebt zelf veel veranderingstrajecten begeleid. Welke grote verandering ziet u in de schadebranche?

“De markt verandert voor zowel opdrachtgevers als voor de schadebedrijven, vooral omdat consumenten leading worden in het proces. Zij kiezen bijvoorbeeld niet langer automatisch voor een cascoverzekering bij een nieuwe auto.

Hiqure is niet afgeschreven

Onder leiding van interim-voorzitter Denis Maessen krijgt de branchenorm Hiqure een nieuwe kans. “Hiqure is op een ongelukkige manier besmet geraakt. Het is een prima product. We moeten nu even wachten tot de emotie er vanaf is, dan kunnen we weer naar de inhoud kijken. De norm is opgezet voor de ondernemers, zodat zij kunnen laten zien dat ze kwalitatief hoogwaardig herstel bieden. Daar waar het certificaat wordt uitgereikt is men trots op de prestatie. Ondernemers moeten zich weer achter de norm kunnen scharen. Hiqure is zeker niet afgeschreven.”

Ze gaan zich anders verzekeren en dat biedt kansen voor schadeherstellers om de regie weer terug te pakken. Je ziet dit nu al bij diverse apps waarmee consumenten zelf hun hersteller kiezen. Het gaat niet eens om de app zelf, maar om de achterliggende gedachte.”

In de weken voorafgaand aan het Focwa-congres waar Maessens inauguratie plaatsvond, was er veel kritiek op de Focwa. Het secretariaat zou zichzelf te veel macht hebben toebedeeld, de structuur zou onduidelijk zijn en ketens twijfelden aan de meerwaarde van de branchevereniging. Kortom: niet direct een gespreid bedje voor een nieuwe voorzitter.

Hoe kijkt u aan tegen de kritiek die er op de Focwa is?

“De Focwa is wel een beetje overgestructureerd, er zijn iets te veel lagen ontstaan. Dat zie je bij heel veel organisaties in de loop der jaren gebeuren. Vooral bij organisaties in roerig vaarwater.

Over een maand of vier zijn we toe aan het herinrichten van de Focwa zelf. Dat de vereniging slagvaardiger kan worden georganiseerd, dat is mij wel duidelijk. Maar je weet pas welke structuur er nodig is als je concept staat. Structure follows strategy en niet andersom.”

Wat is uw eerste doel?

“Om rust en richting te geven. Ik kijk nu allereerst naar het concept waarmee de Focwa het best toegevoegde waarde kan leveren aan de leden. De volgende stap is het kiezen van een organisatorische invulling die hierbij past.”

Wat bedoelt u met ‘rust’?

“De Focwa moet weer zelfvertrouwen krijgen. Dat is in de loop der jaren afgenomen. De vereniging is te veel gesegmenteerd, waardoor het gezamenlijk belang voor de leden is verwaterd. We moeten op zoek naar de gezamenlijke toegevoegde waarde en daar invulling aan geven.”

Wanneer krijgen we concreet iets te zien van de ‘nieuwe’ Focwa?

“De eerste helft van februari wil ik het uitgedachte concept met de leden delen. Dan is het al voorgelegd aan het bestuur.”

U hebt in uw carrière enkele malen met een faillissement te maken gehad. Daar werd bij uw aanstelling wel over gesproken.

“Ik ben inderdaad bij een aantal faillissementen betrokken geweest. Niet omdat de zaken slecht gingen, maar omdat er verschillen van inzicht ontstonden tussen aandeelhouders. Daar wil ik niet te veel over uitweiden, maar dat soort zaken hoort ook bij ondernemerschap. Het klopt ook dat er in het verleden binnen het CDA wat in het oog springende zaken speelden (er waren spanningen tussen partijvoorzitter Ruth Peetoom en secretaris Maessen, waarop laatstgenoemde zijn rol in het dagelijks bestuur teruggaf en als lid van het partijbestuur doorging, red). Zulke dingen gebeuren in het zakenleven. Ik ben geen onbeschreven blad. Ik denk dat dat juist een goede zaak is. Ik weet hoe de ondernemerswereld en de bestuurderswereld werken.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Focwa’s vertrouwen moet uitgedeukt | Automotive Online
Voorzitter Maessen: Er is veel dat de bloedgroepen bindt

Focwa’s vertrouwen moet uitgedeukt

Redactie Redactie
• Laatste update:

Denis Maessen (53) heeft een lange carrière als ondernemer, zelfstandig adviseur en interim-bestuurder achter de rug. Hij werkte voor overheidsinstanties, voor consumentenorganisaties en commerciële bedrijven. Sinds oktober is hij voorzitter ad interim van branchevereniging Focwa Schadeherstel.

U bent pas kort actief in de autobranche. Wat springt het meest in het oog?

“De suboptimalisatie. Alles draait om de laagste prijs, waardoor leveranciers zoals onze leden moeilijk toekomen aan innoveren. Als je de processen inricht op prijs in plaats van meerwaarde, kom je immers telkens weer op hetzelfde punt terecht: hoe kan het de volgende keer ook tegen een nog lagere prijs?”

Waar komt die suboptimalisatie vandaan?

“De branche is de regie over de eigen kolom verloren. Dat geldt niet alleen voor schadeherstel. Financiële dienstverleners, maar ook andere dienstverleners, hebben delen van de regie overgenomen en nemen verstrekkende besluiten voor de bedrijven die actief zijn in de branche. Dat is een ongezonde situatie.”

Wat kan hier aan worden gedaan?

“Ik denk dat je allereerst moet werken aan de interne versnippering. Het is vreemd dat de branche in zo veel verschillende hokjes is opgedeeld. Terwijl er juist heel veel gemeenschappelijke belangen zijn. Het platform automotive moet meer body krijgen, we moeten meer dingen samen organiseren. Met partijen als Stiba en Vaco, maar ook met RAI Vereniging, Bovag en anderen. In de voedselbranche ben ik betrokken geweest bij de Food Valley, waarmee enkele regionale spelers gezamenlijk zelfs internationaal een vuist wisten te maken.”

Nu is de Focwa zelf ook geen homogene groep: er zijn nogal wat discussies geweest tussen bijvoorbeeld de Individueel Opererende bedrijven en de Ketengelieerde herstellers.

“Toen ik aan de klus begon, fluisterde menigeen mij in: de ketenbedrijven en de onafhankelijken, dat zijn verschillende bloedgroepen. Die krijg je niet bij elkaar. Ik constateer nu dat die mensen ongelijk hadden. Voor het overgrote deel is er overlap. Er zijn wel spanningen, maar dan tussen mensen. Het is mijn taak om die spanning weg te nemen. Door de nadruk te leggen op wat hen bindt.“

Wat bindt hen dan? Veel ketens zeggen dat de branchevereniging veel taken uitvoert die zij al namens hun leden uitvoeren.

“Natuurlijk kijken we naar hoe we ieders belang het beste kunnen dienen. Een lid koopt met het lidmaatschap toegevoegde waarde in. Ze willen niet iets kopen dat ze niet gebruiken. Maar onze lobby in Den Haag, een antwoord bieden op de uitdagende marktomstandigheden waaronder overcapaciteit, dat zijn toch zaken waar beide groepen min of meer op dezelfde manier mee te maken hebben. De grootste uitdaging voor een branchevereniging is om een strategie te vinden die de collectieve identiteit en de eigen identiteit van de individuele leden, of de ketens, verbindt.”

Wat kan de Focwa doen aan die overcapaciteit?

“Het is nog te vroeg om daar al concreet iets over te zeggen. Maar ik vind wel dat de Focwa een opvatting moet hebben over de noodzakelijke sanering in de branche. Daar werken we nu aan.”

U hebt zelf veel veranderingstrajecten begeleid. Welke grote verandering ziet u in de schadebranche?

“De markt verandert voor zowel opdrachtgevers als voor de schadebedrijven, vooral omdat consumenten leading worden in het proces. Zij kiezen bijvoorbeeld niet langer automatisch voor een cascoverzekering bij een nieuwe auto.

Hiqure is niet afgeschreven

Onder leiding van interim-voorzitter Denis Maessen krijgt de branchenorm Hiqure een nieuwe kans. “Hiqure is op een ongelukkige manier besmet geraakt. Het is een prima product. We moeten nu even wachten tot de emotie er vanaf is, dan kunnen we weer naar de inhoud kijken. De norm is opgezet voor de ondernemers, zodat zij kunnen laten zien dat ze kwalitatief hoogwaardig herstel bieden. Daar waar het certificaat wordt uitgereikt is men trots op de prestatie. Ondernemers moeten zich weer achter de norm kunnen scharen. Hiqure is zeker niet afgeschreven.”

Ze gaan zich anders verzekeren en dat biedt kansen voor schadeherstellers om de regie weer terug te pakken. Je ziet dit nu al bij diverse apps waarmee consumenten zelf hun hersteller kiezen. Het gaat niet eens om de app zelf, maar om de achterliggende gedachte.”

In de weken voorafgaand aan het Focwa-congres waar Maessens inauguratie plaatsvond, was er veel kritiek op de Focwa. Het secretariaat zou zichzelf te veel macht hebben toebedeeld, de structuur zou onduidelijk zijn en ketens twijfelden aan de meerwaarde van de branchevereniging. Kortom: niet direct een gespreid bedje voor een nieuwe voorzitter.

Hoe kijkt u aan tegen de kritiek die er op de Focwa is?

“De Focwa is wel een beetje overgestructureerd, er zijn iets te veel lagen ontstaan. Dat zie je bij heel veel organisaties in de loop der jaren gebeuren. Vooral bij organisaties in roerig vaarwater.

Over een maand of vier zijn we toe aan het herinrichten van de Focwa zelf. Dat de vereniging slagvaardiger kan worden georganiseerd, dat is mij wel duidelijk. Maar je weet pas welke structuur er nodig is als je concept staat. Structure follows strategy en niet andersom.”

Wat is uw eerste doel?

“Om rust en richting te geven. Ik kijk nu allereerst naar het concept waarmee de Focwa het best toegevoegde waarde kan leveren aan de leden. De volgende stap is het kiezen van een organisatorische invulling die hierbij past.”

Wat bedoelt u met ‘rust’?

“De Focwa moet weer zelfvertrouwen krijgen. Dat is in de loop der jaren afgenomen. De vereniging is te veel gesegmenteerd, waardoor het gezamenlijk belang voor de leden is verwaterd. We moeten op zoek naar de gezamenlijke toegevoegde waarde en daar invulling aan geven.”

Wanneer krijgen we concreet iets te zien van de ‘nieuwe’ Focwa?

“De eerste helft van februari wil ik het uitgedachte concept met de leden delen. Dan is het al voorgelegd aan het bestuur.”

U hebt in uw carrière enkele malen met een faillissement te maken gehad. Daar werd bij uw aanstelling wel over gesproken.

“Ik ben inderdaad bij een aantal faillissementen betrokken geweest. Niet omdat de zaken slecht gingen, maar omdat er verschillen van inzicht ontstonden tussen aandeelhouders. Daar wil ik niet te veel over uitweiden, maar dat soort zaken hoort ook bij ondernemerschap. Het klopt ook dat er in het verleden binnen het CDA wat in het oog springende zaken speelden (er waren spanningen tussen partijvoorzitter Ruth Peetoom en secretaris Maessen, waarop laatstgenoemde zijn rol in het dagelijks bestuur teruggaf en als lid van het partijbestuur doorging, red). Zulke dingen gebeuren in het zakenleven. Ik ben geen onbeschreven blad. Ik denk dat dat juist een goede zaak is. Ik weet hoe de ondernemerswereld en de bestuurderswereld werken.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.