Dealers weinig optimistisch over 2015

Zwaar maar leuk werk

Redactie Redactie
• Laatste update:

In een jaar waarin grote namen als Pouw Automotive en Koops Furness en ook kleinere dealers als Engelsma&Wijnia, Ford E indhoven en Lathouwers Opel failliet gingen, verwacht je een mineurstemming onder dealerdirecteuren. Geld verdienen is nog maar voor een kleine groep weggelegd, vooral die bedrijven die een merkenpallet hebben dat aansluit bij de fiscaliteit. Een kleine veertig procent van de ondervraagden in de dealerenquête voldoet aan deze voorwaarden, en deze groep denkt dit jaar dan ook meer dan 1 procent rendement te realiseren. Een kwart van de ongeveer honderd respondenten verwacht in de rode cijfers uit te komen. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het resultaat dit jaar lager uitvalt dan ze vorig jaar hadden verwacht. Ongeveer twee derde is (zeer) ontevreden over de marge op nieuwe auto's, maar opvallend genoeg betekent dit in de tevredenheidsindex een stijging. We zitten nog wel onder het vriespunt, maar de temperatuur kruipt iets omhoog. Het wordt iets minder koud. Wellicht dat de occasionverkoop mede debet is aan deze stijgende gevoelstemperatuur: het merendeel van de dealers is positief over zowel de occasionverkoop als over de marge op gebruikte auto's.

Werkplaatsformules

Een ander lichtpuntje is de stijging van de gemiddelde werkplaatsbezetting. Bijna driekwart van de ondervraagden heeft een werkplaatsbezetting van meer dan 80 procent. In 2013 was dit nog 66 procent. Slechts 5 procent heeft een werkplaatsrendement dat lager is dan 70 procent. Toch is iets minder dan de helft tevreden over de werkplaatsomzet in 2014. Van de dealers overweegt 34 procent zich aan te sluiten bij een universele werkplaatsformule. Dat is minder dan vorig jaar, toen dacht de helft zich aan te sluiten bij een van de concepten. Er is niet gevraagd hoeveel bedrijven inmiddels een universeel concept voeren. Formules als Vakgarage hebben de afgelopen jaren al veel (ex-)dealers aangesloten.

Overnames

Eind 2013 dacht bijna de helft van de ondervraagden in 2014 een ander bedrijf over te gaan nemen. Het aantal overnames was dit jaar inderdaad moeilijk bij te houden. De overnamehonger lijkt daarbij voor een deel gestild. Voor komend jaar denkt nog maar een kwart van de dealers een andere dealer over te nemen. Dat zou ook kunnen komen doordat bij de meeste importeurs een rayon aan een nieuwe contractant gegeven wordt, dan is een overname – waar Pon binnen zijn netwerk op aanstuurt – niet nodig. In beide gevallen wordt wel van een dealer het contract opgezegd. Zestien procent denkt binnen vijf jaren de deuren te sluiten, ook dat percentage is lager dan in de jaren ervoor. Ondanks de lage nieuwverkoop denkt dit jaar een kleiner deel van de ondervraagden dat er volgend jaar een faillissementsgolf plaatsvindt (69 om 87 procent). Al met al lijkt de conclusie dat de consolidatieslag in dealerland vergevorderd is, maar nog niet voltooid.

Sanering

Er ging in 2014 geen week voorbij of een dealer sloot een vestiging. Minder daken is het devies. Daarbij neemt de showroomtraffic ook snel af. Het maakt dat de positie van een showroom – en van mensen die de showroom als werkterrein hebben – onder permanente druk staat. Daarmee is niet gezegd dat de werkgelegenheid achteruit holt, de inrichting van klantcontactcentra is een voorbeeld van een uitbreiding van de personele bezetting. Toch denkt een kleine veertig procent dat het aantal fte's volgend jaar krimpt. De helft daarvan denkt dat er gedwongen ontslag aan ten pas zal komen. Daarmee is er overigens geen verandering ten opzichte van eind 2013, toen de verwachting bijna exact gelijk aan die van dit jaar was. Cijfers over de afname van fte's in de branche zijn niet voorhanden, maar dat de werkgelegenheid is afgenomen lijkt een feit. Ondanks de onvrede over veel disciplines binnen het bedrijf, is het rapportcijfer met 5,8 dit jaar iets hoger dan vorig jaar. De 6,9 die 2010 kreeg is vooralsnog niet in zicht, maar dat was midden in de opleving in de in 2008 gestarte economische crisis. Met de arbeidsvreugde zit het nog steeds goed: 86 procent van de ondervraagden heeft plezier in zijn werk. Zo merkt één van de ondervraagden op: ‘Als je niet veel verdient, kun je beter maar plezier in je werk hebben.’

Exclusief

Automotive heeft in samenwerking met Automotive Business Center aan een geselecteerde groep dealers een mail gestuurd met de vraag om deel te nemen. Ook is er een oproep geplaatst op de website. Dit is een verkorte samenvatting van de resultaten. Alleen de deelnemers zelf krijgen de volledige (geanonimiseerde) resultanten toegestuurd. Meer informatie? Mail naar redactie@automotive-online.nl.

Mooie afspiegeling

Aan de dealerenquête deden 99 dealers mee. Zij voeren gemiddeld 2,2 merken. Het grootste deel van de ondervraagden (31 procent) verkoopt dit jaar tussen de duizend en vijfduizend nieuwe auto's. Bij de helft van de bedrijven werken meer dan vijftig mensen. De enquête is bedoeld voor beslissingsbevoegden binnen het dealerbedrijf. Van de ondervraagden is bijna zestig procent dga. De overigen zijn algemeen directeur, of hoofd verkoop.

INGEZONDEN MEDEDELING

Automotive Business Center is een full service organisatie ten behoeve van rendement, marktbewerking en procesoptimalisatie in de automotive en is uitvoerder van de Automotive dealerenquête 2014.


Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Zwaar maar leuk werk | Automotive Online
Dealers weinig optimistisch over 2015

Zwaar maar leuk werk

Redactie Redactie
• Laatste update:

In een jaar waarin grote namen als Pouw Automotive en Koops Furness en ook kleinere dealers als Engelsma&Wijnia, Ford E indhoven en Lathouwers Opel failliet gingen, verwacht je een mineurstemming onder dealerdirecteuren. Geld verdienen is nog maar voor een kleine groep weggelegd, vooral die bedrijven die een merkenpallet hebben dat aansluit bij de fiscaliteit. Een kleine veertig procent van de ondervraagden in de dealerenquête voldoet aan deze voorwaarden, en deze groep denkt dit jaar dan ook meer dan 1 procent rendement te realiseren. Een kwart van de ongeveer honderd respondenten verwacht in de rode cijfers uit te komen. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het resultaat dit jaar lager uitvalt dan ze vorig jaar hadden verwacht. Ongeveer twee derde is (zeer) ontevreden over de marge op nieuwe auto's, maar opvallend genoeg betekent dit in de tevredenheidsindex een stijging. We zitten nog wel onder het vriespunt, maar de temperatuur kruipt iets omhoog. Het wordt iets minder koud. Wellicht dat de occasionverkoop mede debet is aan deze stijgende gevoelstemperatuur: het merendeel van de dealers is positief over zowel de occasionverkoop als over de marge op gebruikte auto's.

Werkplaatsformules

Een ander lichtpuntje is de stijging van de gemiddelde werkplaatsbezetting. Bijna driekwart van de ondervraagden heeft een werkplaatsbezetting van meer dan 80 procent. In 2013 was dit nog 66 procent. Slechts 5 procent heeft een werkplaatsrendement dat lager is dan 70 procent. Toch is iets minder dan de helft tevreden over de werkplaatsomzet in 2014. Van de dealers overweegt 34 procent zich aan te sluiten bij een universele werkplaatsformule. Dat is minder dan vorig jaar, toen dacht de helft zich aan te sluiten bij een van de concepten. Er is niet gevraagd hoeveel bedrijven inmiddels een universeel concept voeren. Formules als Vakgarage hebben de afgelopen jaren al veel (ex-)dealers aangesloten.

Overnames

Eind 2013 dacht bijna de helft van de ondervraagden in 2014 een ander bedrijf over te gaan nemen. Het aantal overnames was dit jaar inderdaad moeilijk bij te houden. De overnamehonger lijkt daarbij voor een deel gestild. Voor komend jaar denkt nog maar een kwart van de dealers een andere dealer over te nemen. Dat zou ook kunnen komen doordat bij de meeste importeurs een rayon aan een nieuwe contractant gegeven wordt, dan is een overname – waar Pon binnen zijn netwerk op aanstuurt – niet nodig. In beide gevallen wordt wel van een dealer het contract opgezegd. Zestien procent denkt binnen vijf jaren de deuren te sluiten, ook dat percentage is lager dan in de jaren ervoor. Ondanks de lage nieuwverkoop denkt dit jaar een kleiner deel van de ondervraagden dat er volgend jaar een faillissementsgolf plaatsvindt (69 om 87 procent). Al met al lijkt de conclusie dat de consolidatieslag in dealerland vergevorderd is, maar nog niet voltooid.

Sanering

Er ging in 2014 geen week voorbij of een dealer sloot een vestiging. Minder daken is het devies. Daarbij neemt de showroomtraffic ook snel af. Het maakt dat de positie van een showroom – en van mensen die de showroom als werkterrein hebben – onder permanente druk staat. Daarmee is niet gezegd dat de werkgelegenheid achteruit holt, de inrichting van klantcontactcentra is een voorbeeld van een uitbreiding van de personele bezetting. Toch denkt een kleine veertig procent dat het aantal fte's volgend jaar krimpt. De helft daarvan denkt dat er gedwongen ontslag aan ten pas zal komen. Daarmee is er overigens geen verandering ten opzichte van eind 2013, toen de verwachting bijna exact gelijk aan die van dit jaar was. Cijfers over de afname van fte's in de branche zijn niet voorhanden, maar dat de werkgelegenheid is afgenomen lijkt een feit. Ondanks de onvrede over veel disciplines binnen het bedrijf, is het rapportcijfer met 5,8 dit jaar iets hoger dan vorig jaar. De 6,9 die 2010 kreeg is vooralsnog niet in zicht, maar dat was midden in de opleving in de in 2008 gestarte economische crisis. Met de arbeidsvreugde zit het nog steeds goed: 86 procent van de ondervraagden heeft plezier in zijn werk. Zo merkt één van de ondervraagden op: ‘Als je niet veel verdient, kun je beter maar plezier in je werk hebben.’

Exclusief

Automotive heeft in samenwerking met Automotive Business Center aan een geselecteerde groep dealers een mail gestuurd met de vraag om deel te nemen. Ook is er een oproep geplaatst op de website. Dit is een verkorte samenvatting van de resultaten. Alleen de deelnemers zelf krijgen de volledige (geanonimiseerde) resultanten toegestuurd. Meer informatie? Mail naar redactie@automotive-online.nl.

Mooie afspiegeling

Aan de dealerenquête deden 99 dealers mee. Zij voeren gemiddeld 2,2 merken. Het grootste deel van de ondervraagden (31 procent) verkoopt dit jaar tussen de duizend en vijfduizend nieuwe auto's. Bij de helft van de bedrijven werken meer dan vijftig mensen. De enquête is bedoeld voor beslissingsbevoegden binnen het dealerbedrijf. Van de ondervraagden is bijna zestig procent dga. De overigen zijn algemeen directeur, of hoofd verkoop.

INGEZONDEN MEDEDELING

Automotive Business Center is een full service organisatie ten behoeve van rendement, marktbewerking en procesoptimalisatie in de automotive en is uitvoerder van de Automotive dealerenquête 2014.


Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.