Niesink wil leden verbinden

Nieuwe baas in bunnik

Redactie Redactie
• Laatste update:

Branchevereniging Bovag trakteert haar leden graag op scenariostudies die hen richting geven en helpen te anticiperen op veranderende tijden. Eens in de zoveel tijd is de branchevereniging zelf ook aan de beurt om – zoals dat heet – te herijken. Daar is soms nieuw elan voor nodig. Bij de Bovag kwam die in de persoon van Peter Niesink, die afgelopen zomer tot opvolger van Koos Burgman werd benoemd. Die benoeming wekte de nodige verbazing, mede omdat Burgman begin juni nog werd uitgeroepen tot machtigste man in de Nederlandse automotive. Maar ook omdat er bij de aanstelling van Niesink als verenigingsdirecteur, twee jaar geleden, met geen woord werd gerept over een mogelijke doorstroming tot algemeen directeur. “Ik weet dat ik bij mijn sollicitatie al gewogen ben voor deze functie, Bovag doet niet aan kortetermijnplanning”, zegt Niesink zelf. “En over de prijs waren we zelf ook positief verrast. Het is een bewijs dat wij een krachtig eigen geluid hebben laten horen. Koos verdient deze prijs, maar hij heeft het samen gedaan met zijn team.”

‘Wij kiezen onze eigen weg in de lobby.’

De nieuwe directeur heeft een duidelijke agenda. Hij wil de organisatie moderniseren en herpositioneren. Ook moet Bovag weer een echte ondernemersvereniging worden. Niesink is afkomstig van de branchevereniging voor psychiatrie en werd twee jaar geleden binnengehaald als verenigingsdirecteur om de Bovag van binnenuit op te schudden. Hij trof een organisatie aan die vooral om ‘Bunnik’ draaide, en waarin de betrokkenheid van leden laag was. “Bovag moet weer een ondernemersvereniging worden. Dat traject is door mij als directeur verenigingszaken vormgegeven. Gedurende dit traject heeft het hoofdbestuur mij gevraagd om op termijn ook de rol van directeur op mij te nemen”, vertelt Niesink. In de drang naar vernieuwing gaat Niesink voortvarend te werk. Zo werd besloten om, na een goed gesprek met Burgman en bondsvoorzitter Bertho Eckhardt, de aanstelling van Niesink tot directeur naar voren te halen om het vernieuwingsproces te versnellen.

Daarom trad de machtigste man in de autobranche al in oktober terug. Hij blijft wel werkzaam bij de brancheorganisatie, maar op de achtergrond en niet langer als publiek figuur. Eckhardt neemt de publieke rol op zich, Burgman richt zich op het werk achter de schermen; de ambtelijke lobby in Den Haag en Brussel. Niesink: “Koos is ooit door omstandigheden boegbeeld van Bovag geworden. Ik vind dat het boegbeeld door de leden gekozen moet zijn. Bertho pakt die rol graag op.”

Vlak na het aftreden van Burgman als directeur vertrok ook een ander Bovag-kopstuk, jurist Arnold Koopmans. Wegens verschil van inzicht over de te voeren koers, die volgens Koopmans meer om de vorm dan om de inhoud zou gaan. “Er was een verschil van inzicht over of een baan bij Bovag te combineren is met het voorzitterschap van een dealervereniging. Ik vind dat dit niet kan”, zegt Niesink hierover. Koopman koos voor hetvoorzitterschap van de Toyota dealervereniging . Ik vind dat dit niet kan”, zegt Niesink hierover. Koopmans koos voor het voorziterschap van de Toyota dealervereniging en is hij inmiddels aangesloten bij Branchepartners. De suggestive dat beide partijen in onvrede uit elkaar zijn gegaan, wijst Niesink van de hand. “Wij vinden het jammer dat Arnold vertrekt. In goed overleg zijn we uit elkaar gegaan. Hij blijft zijdelings betrokken bij Bovag en daar zijn we blij mee.” Voor buitenstaanders is hierdoor (het vervroegde aftreden van Koos en het vertrek van Koopmans) de indruk gewekt dat Niesink door roeien en ruiten gaat om snel tot verandering te komen, maar dat ontkent hij. “Het terugtreden van Burgman was een samenspel tussen hem en het hoofdbestuur. Het gaf mij wel de gelegenheid om mijn visie en plannen zelf te verwezenlijken. En het vertrek van Koopmans staat los van de vernieuwingsplannen.” In het scenario dat Bovag voor zichzelf ogen heft, is er een centrale rol weggelegd voor het merk Bovag. En de nieuwe Bovag moet weer een platform van en voor ondernemers worden. “Bovag heft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een sterke brancheorganisatie, die veel voor zijn leden regelt. Maar het was niet langer een platform waar ondernemers kennis uitwisselen en zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen. Onze leden moeten kijken naar wat ze bindt. Wij stimuleren dat onder andere met ondernemerscafes waarmee we door het land trekken. We hebben een innovatieplatform pogericht, waarin we de gesprekken stimuleren, nieuwe concepten uitwerken en vormgeven (begin November worden de eerste innovaties gepresenteerd, red)”, legt Niesink uit.

Ketenkapers op ofstand houden

Volgens Niesink zijn de leden niet elkaars concurrent, maar komen de bedreigingen van buiten de branche. Andere partijen, zoals Google, bouwen steeds meer automotive-data op en dreigen de keten te kapen. Alleen samen kunnen ondernemers dit soort

hetenkapers op afstand houden. “De passie over het product is daar bij debases. Maar het gaat de klant niet om die auto. Het gaat de klant om genieten van mobiliteit en de vrijheid die deze mobiliteit bidet. Het gaat dus meer om de relatie dan om de transactie. Daarin spelt het merk Bovag een rol.”

Dat de naam Bovag van een keurmerk tot een consumentenmerk werd, is de Bovag “min of meer overkomen”, stelt Niesink. Hij wil in de komende Jaren het merk structureel versteken, mede met een driejarige mediacampagne. “We willen consumenten, maar ook enze leden, bewustmaken van de kracht en zekerheid die het Bovag-logo biedt.” Waarom is het zo belangrijk dat het merk Bovag op de consumentenmarkt wordt versterkt? Is dat om een voorsprong te hebben op zogenoemde ketenkapers, die naar alle waarschijnlijkheid de markt willen betreden vanuit hun kracht als consumentenmerk? “Het merk geeft leden een voorsprong in de markt en het opent deuren voor Bovag zelf in Den Haag en in de media. Om een merk sterk te houden moet je investeren.” Dit betekent ook dat er nog scherper wordt gelet op misbruik van het logo door niet-leden. Daarnaast legt de brancheorganisatie zijn productportfolio onder de loep. “We concurreren niet langer met de markt. Alleen als de markt in gebreke blijft, is het een optie om als Bovag een product te creëren. Maar we gaan geen occasionportals meer opzetten terwijl er voldoende alternatief is.” Wel is het mogelijk dat het Bovag-label aan producten en diensten van dochters RDC, Innovam en Bovemij wordt gehangen. “Bovemij ontwikkelt momenteel een full-service product voor verzekeringen, financiering en pechhulp. Daar past uitstekend het Bovag-label op. Zo kunnen we het merk op een slimme manier inzetten. Dit full-service product wordt dan ook onderdeel van de Bovagcampagne.”

Veel macht

Niesink verlangt van de leden dat ze actiever betrokken zijn bij hun branchevereniging. Het opzoeken van de leden en ze met elkaar in contact brengen is één, ook door middel van een structuurwijziging krijgen de leden meer verantwoordelijkheden (zie kader). De directie (Niesink en cfo Bart de Vries) en het hoofdbestuur integreren. In het nieuwe zevenkoppige bestuur nemen naast Niesink en De Vries ook de door de leden gekozen Bertho Eckhardt, de nieuwe bondspenningsmeester George Seitzinger en drie Bovag-ondernemers zitting. De afdelingsvoorzitters komen in de nieuwe, grotere ledenraad. Volgens Niesink krijgen de leden hierdoor meer te zeggen in het Bovag-huis. “De ledenraad moet het belangrijkste orgaan worden. Vaak zie je dat de ledenraad slechts ja of nee zegt op voorstellen. Door de ledenraad uit te breiden en het takenpakket te verbreden, krijgt de raad een veel dominantere rol binnen de organisatie. Ik heb dit in het verleden ook bij mijn vorige werkgever geïmplementeerd en dat werkte uitstekend. De leden bepalen, wij voeren uit.”

‘Het boegbeeld moet door de leden gekozen zijn.’

Twijfelende dealerverenigingen

De interne missie, om de leden te verbinden, is geen eenvoudige. Diverse dealerverenigingen sloegen afgelopen jaar aan het twijfelen over het nut van hun lidmaatschap. Bij vier dealerverenigingen (waaronder de VW/Audi-dealercouncil en de Mercedes-Benz dealervereniging) kwam de vraag over het lidmaatschap zelfs op de agenda. Vooralsnog blijven ze lid, maar de heersende gedachte is: als we een klein deel van de gezamenlijke Bovag-contributie investeren in de eigen organisatie dan kan die alle relevante diensten zelf verzorgen. De Bovag-lobby en cao-onderhandelingen gaan toch wel door. Niesink begrijpt de kritische houding van de verenigingen. “Dat onze leden zich afvragen ‘what's in it for me?’ is logisch, dat is een vraag die wereldwijd gesteld wordt bij verenigingen. Wij gaan het gesprek aan. Ik heb pas de directeur van een holding laten zien hoe veel contact er is tussen zijn organisatie en Bovag. Hij was positief verrast. Wij doen veel meer dan alleen lobbywerk. Wij zorgen voor adviezen inzake juridische kwesties, rondom de uitvoering van de cao, milieuafspraken, onderhandelen met importeurs over dealercontracten en zorgen voor belastingconvenanten. Als wij uitleggen wat we allemaal doen, ebt de onvrede vaak snel weg.”

Daarnaast verwacht Niesink niet dat een autonomere dealertak, zoals vroeger de NDA, de dealers verder brengt. “Ik weet één ding zeker: Wiebes luistert eerder naar ons, naar een groot collectief. In deze onrustige tijd is het van belang dat we ons als collectief blijven presenteren.” Wel vindt Niesink dat Bovag scherper aan de wind moet zeilen als het om de lobby gaat – en dat betekent vaker alleen opereren. “De banden met andere brancheverenigingen (zoals RAI Vereniging en Focwa, red) worden losser. Bovag moet meer een eigen gezicht krijgen en daarom vaker zelfstandig opereren”, aldus Niesink. De Bovag wil in de lobby vaker het geluid van leden beter laten doorklinken. Hiermee speelt de branchevereniging in op de klachten van leden over de kracht van de lobby. “Leden klagen vooral over de politiek en over het ontbreken van een eigen geluid.”

De Bovag zit overal aan tafel, weet belangrijke zaken op de agenda te krijgen of te houden – denk aan het accijnsdebat. Maar het resultaat blijft al jaren grotendeels uit; de auto is nog steeds een melkkoe, heeft Autobrief 1 geleid tot een enorme marktverstoring en is de accijnsverhoging waar de Bovag tegen vecht nog niet van tafel. Toch is Niesink het daar niet helemaal mee eens. “ Politiek is een weerbarstig iets waartegen het soms lastig knokken is. We hebben het accijnsdebat op tafel weten te houden, en de politiek zal zich wel twee keer bedenken voordat er weer aan de btw- of accijnsknop wordt gedraaid. Dat is ook winst. En twee passages uit de voorstellen van staatssecretaris Wiebes aan de kamer over de Autobrief 2 sterken ons in de overtuiging dat we goed bezig zijn (Wiebes heeft gezegd dat de maatregelen in Autobrief 2 budgetneutraal moeten zijn en een einde moet maken aan de marktverstoring, red).”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Nieuwe baas in bunnik | Automotive Online
Niesink wil leden verbinden

Nieuwe baas in bunnik

Redactie Redactie
• Laatste update:

Branchevereniging Bovag trakteert haar leden graag op scenariostudies die hen richting geven en helpen te anticiperen op veranderende tijden. Eens in de zoveel tijd is de branchevereniging zelf ook aan de beurt om – zoals dat heet – te herijken. Daar is soms nieuw elan voor nodig. Bij de Bovag kwam die in de persoon van Peter Niesink, die afgelopen zomer tot opvolger van Koos Burgman werd benoemd. Die benoeming wekte de nodige verbazing, mede omdat Burgman begin juni nog werd uitgeroepen tot machtigste man in de Nederlandse automotive. Maar ook omdat er bij de aanstelling van Niesink als verenigingsdirecteur, twee jaar geleden, met geen woord werd gerept over een mogelijke doorstroming tot algemeen directeur. “Ik weet dat ik bij mijn sollicitatie al gewogen ben voor deze functie, Bovag doet niet aan kortetermijnplanning”, zegt Niesink zelf. “En over de prijs waren we zelf ook positief verrast. Het is een bewijs dat wij een krachtig eigen geluid hebben laten horen. Koos verdient deze prijs, maar hij heeft het samen gedaan met zijn team.”

‘Wij kiezen onze eigen weg in de lobby.’

De nieuwe directeur heeft een duidelijke agenda. Hij wil de organisatie moderniseren en herpositioneren. Ook moet Bovag weer een echte ondernemersvereniging worden. Niesink is afkomstig van de branchevereniging voor psychiatrie en werd twee jaar geleden binnengehaald als verenigingsdirecteur om de Bovag van binnenuit op te schudden. Hij trof een organisatie aan die vooral om ‘Bunnik’ draaide, en waarin de betrokkenheid van leden laag was. “Bovag moet weer een ondernemersvereniging worden. Dat traject is door mij als directeur verenigingszaken vormgegeven. Gedurende dit traject heeft het hoofdbestuur mij gevraagd om op termijn ook de rol van directeur op mij te nemen”, vertelt Niesink. In de drang naar vernieuwing gaat Niesink voortvarend te werk. Zo werd besloten om, na een goed gesprek met Burgman en bondsvoorzitter Bertho Eckhardt, de aanstelling van Niesink tot directeur naar voren te halen om het vernieuwingsproces te versnellen.

Daarom trad de machtigste man in de autobranche al in oktober terug. Hij blijft wel werkzaam bij de brancheorganisatie, maar op de achtergrond en niet langer als publiek figuur. Eckhardt neemt de publieke rol op zich, Burgman richt zich op het werk achter de schermen; de ambtelijke lobby in Den Haag en Brussel. Niesink: “Koos is ooit door omstandigheden boegbeeld van Bovag geworden. Ik vind dat het boegbeeld door de leden gekozen moet zijn. Bertho pakt die rol graag op.”

Vlak na het aftreden van Burgman als directeur vertrok ook een ander Bovag-kopstuk, jurist Arnold Koopmans. Wegens verschil van inzicht over de te voeren koers, die volgens Koopmans meer om de vorm dan om de inhoud zou gaan. “Er was een verschil van inzicht over of een baan bij Bovag te combineren is met het voorzitterschap van een dealervereniging. Ik vind dat dit niet kan”, zegt Niesink hierover. Koopman koos voor hetvoorzitterschap van de Toyota dealervereniging . Ik vind dat dit niet kan”, zegt Niesink hierover. Koopmans koos voor het voorziterschap van de Toyota dealervereniging en is hij inmiddels aangesloten bij Branchepartners. De suggestive dat beide partijen in onvrede uit elkaar zijn gegaan, wijst Niesink van de hand. “Wij vinden het jammer dat Arnold vertrekt. In goed overleg zijn we uit elkaar gegaan. Hij blijft zijdelings betrokken bij Bovag en daar zijn we blij mee.” Voor buitenstaanders is hierdoor (het vervroegde aftreden van Koos en het vertrek van Koopmans) de indruk gewekt dat Niesink door roeien en ruiten gaat om snel tot verandering te komen, maar dat ontkent hij. “Het terugtreden van Burgman was een samenspel tussen hem en het hoofdbestuur. Het gaf mij wel de gelegenheid om mijn visie en plannen zelf te verwezenlijken. En het vertrek van Koopmans staat los van de vernieuwingsplannen.” In het scenario dat Bovag voor zichzelf ogen heft, is er een centrale rol weggelegd voor het merk Bovag. En de nieuwe Bovag moet weer een platform van en voor ondernemers worden. “Bovag heft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een sterke brancheorganisatie, die veel voor zijn leden regelt. Maar het was niet langer een platform waar ondernemers kennis uitwisselen en zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen. Onze leden moeten kijken naar wat ze bindt. Wij stimuleren dat onder andere met ondernemerscafes waarmee we door het land trekken. We hebben een innovatieplatform pogericht, waarin we de gesprekken stimuleren, nieuwe concepten uitwerken en vormgeven (begin November worden de eerste innovaties gepresenteerd, red)”, legt Niesink uit.

Ketenkapers op ofstand houden

Volgens Niesink zijn de leden niet elkaars concurrent, maar komen de bedreigingen van buiten de branche. Andere partijen, zoals Google, bouwen steeds meer automotive-data op en dreigen de keten te kapen. Alleen samen kunnen ondernemers dit soort

hetenkapers op afstand houden. “De passie over het product is daar bij debases. Maar het gaat de klant niet om die auto. Het gaat de klant om genieten van mobiliteit en de vrijheid die deze mobiliteit bidet. Het gaat dus meer om de relatie dan om de transactie. Daarin spelt het merk Bovag een rol.”

Dat de naam Bovag van een keurmerk tot een consumentenmerk werd, is de Bovag “min of meer overkomen”, stelt Niesink. Hij wil in de komende Jaren het merk structureel versteken, mede met een driejarige mediacampagne. “We willen consumenten, maar ook enze leden, bewustmaken van de kracht en zekerheid die het Bovag-logo biedt.” Waarom is het zo belangrijk dat het merk Bovag op de consumentenmarkt wordt versterkt? Is dat om een voorsprong te hebben op zogenoemde ketenkapers, die naar alle waarschijnlijkheid de markt willen betreden vanuit hun kracht als consumentenmerk? “Het merk geeft leden een voorsprong in de markt en het opent deuren voor Bovag zelf in Den Haag en in de media. Om een merk sterk te houden moet je investeren.” Dit betekent ook dat er nog scherper wordt gelet op misbruik van het logo door niet-leden. Daarnaast legt de brancheorganisatie zijn productportfolio onder de loep. “We concurreren niet langer met de markt. Alleen als de markt in gebreke blijft, is het een optie om als Bovag een product te creëren. Maar we gaan geen occasionportals meer opzetten terwijl er voldoende alternatief is.” Wel is het mogelijk dat het Bovag-label aan producten en diensten van dochters RDC, Innovam en Bovemij wordt gehangen. “Bovemij ontwikkelt momenteel een full-service product voor verzekeringen, financiering en pechhulp. Daar past uitstekend het Bovag-label op. Zo kunnen we het merk op een slimme manier inzetten. Dit full-service product wordt dan ook onderdeel van de Bovagcampagne.”

Veel macht

Niesink verlangt van de leden dat ze actiever betrokken zijn bij hun branchevereniging. Het opzoeken van de leden en ze met elkaar in contact brengen is één, ook door middel van een structuurwijziging krijgen de leden meer verantwoordelijkheden (zie kader). De directie (Niesink en cfo Bart de Vries) en het hoofdbestuur integreren. In het nieuwe zevenkoppige bestuur nemen naast Niesink en De Vries ook de door de leden gekozen Bertho Eckhardt, de nieuwe bondspenningsmeester George Seitzinger en drie Bovag-ondernemers zitting. De afdelingsvoorzitters komen in de nieuwe, grotere ledenraad. Volgens Niesink krijgen de leden hierdoor meer te zeggen in het Bovag-huis. “De ledenraad moet het belangrijkste orgaan worden. Vaak zie je dat de ledenraad slechts ja of nee zegt op voorstellen. Door de ledenraad uit te breiden en het takenpakket te verbreden, krijgt de raad een veel dominantere rol binnen de organisatie. Ik heb dit in het verleden ook bij mijn vorige werkgever geïmplementeerd en dat werkte uitstekend. De leden bepalen, wij voeren uit.”

‘Het boegbeeld moet door de leden gekozen zijn.’

Twijfelende dealerverenigingen

De interne missie, om de leden te verbinden, is geen eenvoudige. Diverse dealerverenigingen sloegen afgelopen jaar aan het twijfelen over het nut van hun lidmaatschap. Bij vier dealerverenigingen (waaronder de VW/Audi-dealercouncil en de Mercedes-Benz dealervereniging) kwam de vraag over het lidmaatschap zelfs op de agenda. Vooralsnog blijven ze lid, maar de heersende gedachte is: als we een klein deel van de gezamenlijke Bovag-contributie investeren in de eigen organisatie dan kan die alle relevante diensten zelf verzorgen. De Bovag-lobby en cao-onderhandelingen gaan toch wel door. Niesink begrijpt de kritische houding van de verenigingen. “Dat onze leden zich afvragen ‘what's in it for me?’ is logisch, dat is een vraag die wereldwijd gesteld wordt bij verenigingen. Wij gaan het gesprek aan. Ik heb pas de directeur van een holding laten zien hoe veel contact er is tussen zijn organisatie en Bovag. Hij was positief verrast. Wij doen veel meer dan alleen lobbywerk. Wij zorgen voor adviezen inzake juridische kwesties, rondom de uitvoering van de cao, milieuafspraken, onderhandelen met importeurs over dealercontracten en zorgen voor belastingconvenanten. Als wij uitleggen wat we allemaal doen, ebt de onvrede vaak snel weg.”

Daarnaast verwacht Niesink niet dat een autonomere dealertak, zoals vroeger de NDA, de dealers verder brengt. “Ik weet één ding zeker: Wiebes luistert eerder naar ons, naar een groot collectief. In deze onrustige tijd is het van belang dat we ons als collectief blijven presenteren.” Wel vindt Niesink dat Bovag scherper aan de wind moet zeilen als het om de lobby gaat – en dat betekent vaker alleen opereren. “De banden met andere brancheverenigingen (zoals RAI Vereniging en Focwa, red) worden losser. Bovag moet meer een eigen gezicht krijgen en daarom vaker zelfstandig opereren”, aldus Niesink. De Bovag wil in de lobby vaker het geluid van leden beter laten doorklinken. Hiermee speelt de branchevereniging in op de klachten van leden over de kracht van de lobby. “Leden klagen vooral over de politiek en over het ontbreken van een eigen geluid.”

De Bovag zit overal aan tafel, weet belangrijke zaken op de agenda te krijgen of te houden – denk aan het accijnsdebat. Maar het resultaat blijft al jaren grotendeels uit; de auto is nog steeds een melkkoe, heeft Autobrief 1 geleid tot een enorme marktverstoring en is de accijnsverhoging waar de Bovag tegen vecht nog niet van tafel. Toch is Niesink het daar niet helemaal mee eens. “ Politiek is een weerbarstig iets waartegen het soms lastig knokken is. We hebben het accijnsdebat op tafel weten te houden, en de politiek zal zich wel twee keer bedenken voordat er weer aan de btw- of accijnsknop wordt gedraaid. Dat is ook winst. En twee passages uit de voorstellen van staatssecretaris Wiebes aan de kamer over de Autobrief 2 sterken ons in de overtuiging dat we goed bezig zijn (Wiebes heeft gezegd dat de maatregelen in Autobrief 2 budgetneutraal moeten zijn en een einde moet maken aan de marktverstoring, red).”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.