VDC betrekt het voormalige terrein van Grensland Auto

De grens opzoeken

Redactie Redactie
• Laatste update:

RDW-provider Voertuig Documentatie Centrum (VDC) betrekt deze maand het voormalige Grensland-kantoor en terrein bij vliegveld Weeze (D). Enerzijds speelt het bedrijf zo in op een verwacht strenger Duitse handhavingsregime bij het verstrekken van Duitse dagregistraties (nodig voor de bpm-teruggave). Anderzijds breidt het bedrijf, dat het gestopte Grensland als klant had, de dienstverlening uit. Het handelt voor klanten het hele proces af rond import en export; transport, inspectie, keuring en uitgifte van papieren. “Door de opening van Weeze kunnen we one-stop-shopping aanbieden”, zegt algemeen directeur Michel Schaay. De keuze voor Weeze is vooral ingegeven door veelvuldig contact met Duitse autoriteiten, zegt Schaay. “We zijn als autobranche de afgelopen jaren in het algemeen niet goed omgegaan met de regelgeving. Dat is lang gedoogd, maar wij zien dat er steeds strenger gehandhaafd gaat worden.” Onderdeel van het gedoogbeleid was dat een auto ook op Nederlands grondgebied een Duitse toelating kon krijgen (‘Duitse brief’). “Die tijd lijkt voorbij. Er is door enkele partijen teveel gerommeld, onder andere met vervalste apk-keuringsrapporten. Hierdoor richt de Duitse overheid meer controlemogelijkheden in met betrekking tot de registraties. Voor een Duitse toelating moet een auto zich formeel gezien in Duitsland bevinden, nu moet dat ook in de praktijk het geval zijn. Daarnaast focust de Belastingdienst zich op de export van Nederlandse voertuigen, die een Duitse toelating hebben, naar niet-EU-landen zoals Rusland. Met een Duitse toelating kan er bpm-restitutie worden aangevraagd, terwijl deze regeling alleen geldt voor verkoop binnen de EU.”

Facilitair centrum

De opening van het facilitair centrum brengt nieuwe kansen met zich mee voor VDC. Het bedrijf automatiseert nu voornamelijk het papierwerk, daar worden nu nieuwe diensten aan toegevoegd. Weeze wordt een facilitair centrum voor export, legt algemeen manager Remco Westerbroek uit. “De occasionmarkt wordt steeds internationaler, waardoor we meer te maken krijgen met internationale wet- en regelgeving. Voor de geldigheidsduur van de apk is internationaal nog geen uniformiteit. Nederlandse benzinevoertuigen hebben in Nederland een apk-geldigheidsduur van 4 jaar, terwijl dit in Duitsland slechts 3 jaar is. Hierdoor moeten benzinevoertuigen van tussen de 3 en 4 jaar eerst een fysieke Tüv/Dekra-keuring ondergaan, voordat er een Duitse registratie kan worden afgegeven. Via Registratiexpert (zie kader) faciliteren we nu het papierwerk, maar straks kunnen klanten de logistieke afhandeling, inspectie en keuring aan ons uitbesteden.”

Wennen aan de kentekencard

De dit jaar ingevoerde kentekencard moet het proces rond kentekens vereenvoudigen. Maar vooralsnog levert het process rond de kentekencard de branche vooral meer werk op. Zo wordt er nu met een tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode gewerkt en wordt het tellerrapport tegenwoordig door de RDW verstrekt vanuit haar online dienstenloket. Voor VDC reden om het dienstenpakket om te bouwen. Binnenkort wordt Registratiexpert gelanceerd. Hiermee wordt een elektronisch voertuigdossier opgebouwd. Daaronder komen diensten als Exportxpert, Vrijwaringsxpert – waarmee klanten mobiel een voertuig kunnen op-nemen in de bedrijfsvoorraad en een vrijwaring versturen aan de verkopende partij – en op termijn Importxpert.

“Dankzij koppelingen met de RDW en Belastingdienst zijn alle benodigde documenten aanwezig in het voertuigdossier”, zegt algemeen manager Remco Westerbroek. Het dossier bestaat uit een vrijwaringsbewijs, documentnummer en tenaamstellingscodes, tellerrapport, EG-typegoedkeuringsverklaring, een bpm-berekening en opmaak bpm-belastingformulier, een btw-check per voertuigtransactie en een NAP-check voor opname in de bedrijfsvoorraad. “Dit scheelt enorm in het papierwerk, geen gedoe meer met Excel-documentjes en mapjes waarbij je het overzicht snel kwijtraakt”, zegt Westerbroek, “maar bovenal scheelt het aanzienlijk in de afhandelingstijd per voertuig.” Toegevoegd is ook een dashboard. “Daarmee kunnen klanten dagelijks online hun bedrijfsvoorraad checken, inclusief apk-vervaldata en bpm-vermindering. Hierdoor zien ze welke auto's een te lange doorlooptijd hebben en krijgen ze een melding als een voertuig na binnenlandse verkoop nog steeds in de handelsvoorraad staat, zodat ze direct contact kunnen opnemen met de koper.”

VDC denkt goede papieren te hebben in de strijd om de klant. “Wij weten exact wat er moet gebeuren. Voor een autobedrijf betekent dit dat hij maar met één partij zaken hoeft te doen. We doen dat nu al voor veilinghuizen, leasemaatschappijen en handelaren. Het is voor ons een kleine en logische stap om deze diensten ook aan onze andere klanten aan te bieden.” VDC wil niet concurreren met de grote transporteurs. “Onze klanten krijgen de keuze om hun eigen vervoerder te kiezen.” Het overbrengen van de auto's naar Weeze heeft nog een groot voordeel. “Wij tekenen voor iedere in Weeze afgeleverde auto. Hierdoor loopt de verkopende partij een veel kleiner btw-risico.” Schaay en Westerbroek denken met Weeze een nieuwe stap te zetten in de groei van VDC. Maar er komt nog meer. Ook de importactiviteiten worden verder uitgebreid. “Ook voor import gaan we one-stop-shopping bieden.”

‘Wij zien dat de Duitse overheid steeds strenger handhaaft.’

BTW-onduidelijkheid

Schaay signaleert binnen de branche nog steeds onduidelijkheid over de vraag hoe om te gaan met het btwtarief bij export van voertuigen. “Ook is het niet helder wie voor de Belastingdienst nu de laatste Nederlandse eigenaar is van het voertuig.” Er zijn door de RDW bijvoorbeeld enkele aanpassingen doorgevoerd in het beleid rondom de ORB (opnemen van auto's in handelsvoorraad). “Dit betekent in sommige gevallen dat organisaties hun werkwijze moeten aanpassen aan hoe de huidige wet- en regelgeving is ingericht”, aldus Schaay. VDC ziet daar ook kansen. “We hebben hiervoor de ondersteuning van deskundigen op het gebied van btw, bpm en RDW-regelgeving. Samen met hen proberen we de processen zo in te richten dat we de branche duurzaam kunnen ondersteunen. Dat is in onze ogen noodzakelijk om de komende jaren duurzaam internationale handel te drijven.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

De grens opzoeken | Automotive Online
VDC betrekt het voormalige terrein van Grensland Auto

De grens opzoeken

Redactie Redactie
• Laatste update:

RDW-provider Voertuig Documentatie Centrum (VDC) betrekt deze maand het voormalige Grensland-kantoor en terrein bij vliegveld Weeze (D). Enerzijds speelt het bedrijf zo in op een verwacht strenger Duitse handhavingsregime bij het verstrekken van Duitse dagregistraties (nodig voor de bpm-teruggave). Anderzijds breidt het bedrijf, dat het gestopte Grensland als klant had, de dienstverlening uit. Het handelt voor klanten het hele proces af rond import en export; transport, inspectie, keuring en uitgifte van papieren. “Door de opening van Weeze kunnen we one-stop-shopping aanbieden”, zegt algemeen directeur Michel Schaay. De keuze voor Weeze is vooral ingegeven door veelvuldig contact met Duitse autoriteiten, zegt Schaay. “We zijn als autobranche de afgelopen jaren in het algemeen niet goed omgegaan met de regelgeving. Dat is lang gedoogd, maar wij zien dat er steeds strenger gehandhaafd gaat worden.” Onderdeel van het gedoogbeleid was dat een auto ook op Nederlands grondgebied een Duitse toelating kon krijgen (‘Duitse brief’). “Die tijd lijkt voorbij. Er is door enkele partijen teveel gerommeld, onder andere met vervalste apk-keuringsrapporten. Hierdoor richt de Duitse overheid meer controlemogelijkheden in met betrekking tot de registraties. Voor een Duitse toelating moet een auto zich formeel gezien in Duitsland bevinden, nu moet dat ook in de praktijk het geval zijn. Daarnaast focust de Belastingdienst zich op de export van Nederlandse voertuigen, die een Duitse toelating hebben, naar niet-EU-landen zoals Rusland. Met een Duitse toelating kan er bpm-restitutie worden aangevraagd, terwijl deze regeling alleen geldt voor verkoop binnen de EU.”

Facilitair centrum

De opening van het facilitair centrum brengt nieuwe kansen met zich mee voor VDC. Het bedrijf automatiseert nu voornamelijk het papierwerk, daar worden nu nieuwe diensten aan toegevoegd. Weeze wordt een facilitair centrum voor export, legt algemeen manager Remco Westerbroek uit. “De occasionmarkt wordt steeds internationaler, waardoor we meer te maken krijgen met internationale wet- en regelgeving. Voor de geldigheidsduur van de apk is internationaal nog geen uniformiteit. Nederlandse benzinevoertuigen hebben in Nederland een apk-geldigheidsduur van 4 jaar, terwijl dit in Duitsland slechts 3 jaar is. Hierdoor moeten benzinevoertuigen van tussen de 3 en 4 jaar eerst een fysieke Tüv/Dekra-keuring ondergaan, voordat er een Duitse registratie kan worden afgegeven. Via Registratiexpert (zie kader) faciliteren we nu het papierwerk, maar straks kunnen klanten de logistieke afhandeling, inspectie en keuring aan ons uitbesteden.”

Wennen aan de kentekencard

De dit jaar ingevoerde kentekencard moet het proces rond kentekens vereenvoudigen. Maar vooralsnog levert het process rond de kentekencard de branche vooral meer werk op. Zo wordt er nu met een tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode gewerkt en wordt het tellerrapport tegenwoordig door de RDW verstrekt vanuit haar online dienstenloket. Voor VDC reden om het dienstenpakket om te bouwen. Binnenkort wordt Registratiexpert gelanceerd. Hiermee wordt een elektronisch voertuigdossier opgebouwd. Daaronder komen diensten als Exportxpert, Vrijwaringsxpert – waarmee klanten mobiel een voertuig kunnen op-nemen in de bedrijfsvoorraad en een vrijwaring versturen aan de verkopende partij – en op termijn Importxpert.

“Dankzij koppelingen met de RDW en Belastingdienst zijn alle benodigde documenten aanwezig in het voertuigdossier”, zegt algemeen manager Remco Westerbroek. Het dossier bestaat uit een vrijwaringsbewijs, documentnummer en tenaamstellingscodes, tellerrapport, EG-typegoedkeuringsverklaring, een bpm-berekening en opmaak bpm-belastingformulier, een btw-check per voertuigtransactie en een NAP-check voor opname in de bedrijfsvoorraad. “Dit scheelt enorm in het papierwerk, geen gedoe meer met Excel-documentjes en mapjes waarbij je het overzicht snel kwijtraakt”, zegt Westerbroek, “maar bovenal scheelt het aanzienlijk in de afhandelingstijd per voertuig.” Toegevoegd is ook een dashboard. “Daarmee kunnen klanten dagelijks online hun bedrijfsvoorraad checken, inclusief apk-vervaldata en bpm-vermindering. Hierdoor zien ze welke auto's een te lange doorlooptijd hebben en krijgen ze een melding als een voertuig na binnenlandse verkoop nog steeds in de handelsvoorraad staat, zodat ze direct contact kunnen opnemen met de koper.”

VDC denkt goede papieren te hebben in de strijd om de klant. “Wij weten exact wat er moet gebeuren. Voor een autobedrijf betekent dit dat hij maar met één partij zaken hoeft te doen. We doen dat nu al voor veilinghuizen, leasemaatschappijen en handelaren. Het is voor ons een kleine en logische stap om deze diensten ook aan onze andere klanten aan te bieden.” VDC wil niet concurreren met de grote transporteurs. “Onze klanten krijgen de keuze om hun eigen vervoerder te kiezen.” Het overbrengen van de auto's naar Weeze heeft nog een groot voordeel. “Wij tekenen voor iedere in Weeze afgeleverde auto. Hierdoor loopt de verkopende partij een veel kleiner btw-risico.” Schaay en Westerbroek denken met Weeze een nieuwe stap te zetten in de groei van VDC. Maar er komt nog meer. Ook de importactiviteiten worden verder uitgebreid. “Ook voor import gaan we one-stop-shopping bieden.”

‘Wij zien dat de Duitse overheid steeds strenger handhaaft.’

BTW-onduidelijkheid

Schaay signaleert binnen de branche nog steeds onduidelijkheid over de vraag hoe om te gaan met het btwtarief bij export van voertuigen. “Ook is het niet helder wie voor de Belastingdienst nu de laatste Nederlandse eigenaar is van het voertuig.” Er zijn door de RDW bijvoorbeeld enkele aanpassingen doorgevoerd in het beleid rondom de ORB (opnemen van auto's in handelsvoorraad). “Dit betekent in sommige gevallen dat organisaties hun werkwijze moeten aanpassen aan hoe de huidige wet- en regelgeving is ingericht”, aldus Schaay. VDC ziet daar ook kansen. “We hebben hiervoor de ondersteuning van deskundigen op het gebied van btw, bpm en RDW-regelgeving. Samen met hen proberen we de processen zo in te richten dat we de branche duurzaam kunnen ondersteunen. Dat is in onze ogen noodzakelijk om de komende jaren duurzaam internationale handel te drijven.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.