Dienstverleners zoeken hun weg in grijs exportgebied

Redactie Redactie
• Laatste update:

De aankondiging van de Belastingdienst dat exportdienstverleners niet langer namens hun klanten btw mogen terugvorderen bij export, kwam vorig jaar hard aan. Een groot deel van het businessmodel van de dienstverleners was immers gebaseerd op het voorfinancieren van de btw en daaraan gekoppeld de bpm (zie kader). De Belastingdienst stelt sinds vorig jaar echter dat alleen de eigenaar van een auto, dat wil zeggen iemand die de auto heeft gekocht en er vrijelijk (alleen de sleutels en kenteken bezitten is niet voldoende) over kan beschikken, de btw kan terugvragen bij export. Ook bij de bpm-teruggaaf is er een probleem: die is alleen terug te vorderen door de laatste eigenaar volgens het kentekenbestand. Dat maakt het administratieve proces erg ingewikkeld. Bovendien vervalt hiermee de mogelijkheid voor dienstverleners om als bankier op te treden.

Er wordt nu gezocht naar oplossingen. Daarbij probeert een aantal partijen (waaronder VWE en Cargo) zoveel mogelijk vast te houden aan een werkwijze die jarenlang zeer lucratief was. Zij zijn nu niet langer slechts dienstverlener maar ook handelshuis, en op papier dus zelfs concurrent van hun klanten. Anderen (waaronder VDC) namen afscheid van deze vorm van dienstverlening, vragen geen bpm/btw meer terug en leveren alleen nog de tools en kennis om export mogelijk te maken. Een derde groep kiest een tussenweg (zoals VDS Auto Export Service) en regelt wel de bpm, maar niet de btw.

Het leidt tot een gecompliceerde situatie waarin iedereen elkaar goed in de gaten houdt. De scheidsrechter in dit spel, de Belastingdienst, geeft weinig inzicht in wat er nou wel en niet mag. “Wij hebben met verschillende partijen individuele afspraken gemaakt, afhankelijk van hoe de organisatie is ingericht”, vertelt woordvoerder Adriaan Ros.

Helemaal gestopt

Voertuigdocumentatie Centrum (VDC) is als enige van de vier genoemde partijen rigoureus gestopt met het regelen van btw- en bpm-teruggaaf. “Wij zijn overgeschakeld op een andere vorm van dienstverlening, waarbij we klanten al het administratieve werk uit handen nemen, maar waarbij zij zelf de teruggaaf vorderen”, vertelt directeur Michel Schaay. De veranderende werkwijze leidde weliswaar tot een tijdelijke omzetdaling, maar ook tot nieuwe klanten. “Daarnaast is het in onze ogen de meest duurzame methode. Een betrouwbaar product leveren geniet de voorkeur boven het vasthouden aan processen die zich moeilijk verhouden tot de weten regelgeving.” VDC introduceerde vorig jaar Exportxpert, een dienst waarmee partijen zelf de export ter hand nemen. Inmiddels is een aantal grote partijen, zoals Alphabet (dat voorheen alles met betrekking tot export zelf regelde), al aangesloten.

Feitelijk genot

Het eigendom van de auto is bepalend voor wie btw kan terugvragen. De Belastingdienst stelt dat de eigenaar degene is die ‘feitelijk genot’ heeft van de auto en er vrijelijk over kan beschikken. Dat betekent dat deze partij ook het risico draagt. Voor de bpm geldt dat de Belastingdienst kijkt naar de laatste RDW-registratie, ofwel de partij op wiens naam de auto het laatste stond.

Zowel de Belastingdienst als de RDW ontkennen dat de regels na vorig jaar nog verder zijn aangescherpt. “Maar wellicht wordt dat gedacht omdat door de invoering van de kentekencard de processen aangepast zijn”, zegt Bertha Udding, relatiemanager bij RDW. Ze zegt altijd te zoeken naar verdere verbeteringen. “Maar we hebben bij de ontwikkeling van de kentekencard en procedures daaromheen veel met de wbranche gesproken en rekening gehouden met de specifieke processen.”

Exportbedrijf Grensland Auto werkte met een leverancier die namens het bedrijf de btw en bpm terugvorderde, maar doet dit inmiddels weer zelf. “Wij zijn vooruitlopend op de regels begin 2012 snel overgeschakeld op een systematiek zonder een dienstverlener die voor bank speelde”, vertelt directeur Oscar Hollink. De nieuwe situatie biedt ook voordelen, benadrukt hij. “Er is een schakel uit de factuurketen. Dat scheelt in de kosten en maakt het geheel overzichtelijker.”

Handelshuis

De twee partijen die nog wel de btw- en bpm-teruggaaf voor hun rekening nemen, zijn VWE en Cargo. Zij worden hierbij feitelijk eigenaar van de voertuigen. VWE heeft in het afgelopen jaar een nieuw veilplatform ontwikkeld dat november 2013 in gebruik is genomen. “Wij hebben samen met onze fiscalisten ons businessmodel opnieuw ontworpen zodat deze naadloos aansluit op de bestaande regelgeving”, vertelt Thomas Edens, directeur business development bij het bedrijf. VWE heeft een platform ontwikkeld waarmee het klanten enerzijds de producten biedt om zelf de export af te handelen, en anderzijds de mogelijkheid geeft om het complete traject onder te brengen bij VWE. De dienstverlener wordt hierbij de wederverkoper en eigenaar van het voertuig.

Onder meer Leaseplan werkt op deze manier met VWE samen. Via Carnext, het remarketingplatform van Leaseplan, kunnen buitenlandse klanten de voertuigen van VWE kopen via de veilingmethodiek van VWE. Het bod moet wel aanvaardbaar zijn voor Leaseplan. VWE, de eigenaar, handelt alle claims af. De Belastingdienst wil niet specifiek op deze zaak ingaan. Op de vraag of dit niet gewoon een manier is om de regels te omzeilen, komt het volgende antwoord: “Binnen het geldende beleid zijn er afspraken mogelijk met individuele partijen.” Het mag dus. Concurreert VWE zo niet met de eigen klanten? Edens: “Ons platform is onafhankelijk en kan worden ingezet door alle VWE-relaties die geïnteresseerd zijn in export.”

Cargo is een relatief onbekende dienstverlener in export. Volgens Joost Snoep van Cargo is zijn bedrijf pas in oktober 2013 benaderd door de Belastingdienst. “De gesprekken zijn nog niet afgerond.” Snoep snapt dat er in de branche met argusogen naar elkaar gekeken wordt. “In eerste instantie lijkt er een grijs gebied te bestaan waarin het eigenaarschap van een voertuig onduidelijk is. Extra verwarrend daarbij is dat elke exportdienstverlener een andere werkwijze hanteert en dat elke dienstverlener een andere belastingambtenaar heeft.”

Kortom: de mate van vrijheid wordt mede bepaald door de wijze waarop de ambtenaar in kwestie de regels interpreteert. Cargo werkt naar eigen zeggen met een in- en exportplatform waarop circa 850 bedrijven aangesloten zijn. “Hiermee kunnen bedrijven alle beschikbare internationaal erkende in- en exportdocumentatie en RDW-afmeldingen online regelen.” Ook Cargo gaat verder dan alleen dienstverlening. “Voor een geselecteerd aantal klanten wordt de bpm-teruggave verzorgd en indien gewenst voorgeschoten. Alleen in specifieke gevallen waarbij Cargo onder eigen naam handelt, fysiek de controle krijgt over het voertuig en zelf exporteert, kan Cargo een btw-factuur ontvangen en zelf aangifte doen”, zegt Snoep.

‘De werkwijze van de Belastingdienst is extra verwarrend.’

Gelijk speelveld

Om een gelijk speelveld te krijgen voor alle exportdienstverleners, moeten de providers samenwerken, vindt Snoep. “Een collectief overleg met de fiscus kan helpen om het gezamenlijke belang te realiseren. Dat belang is wat ons betreft het optimaal bedienen van de in- en exporterende autobedrijven en het creëren van een transparant en eenvoudig proces.” In hoeverre Snoep de anderen meekrijgt, is nog de vraag. Schaay houdt in eerste instantie de boot af. “Volgens ons bestaat dit vereenvoudigde proces al met ons product Exportxpert.”

Meer export

Los van alle regelgeving en ontwikkelingen hebben alle partijen goede eerste maanden gehad. Er is twijfel over of de export dit jaar weer gaat toenemen. “Er is vorig jaar ondanks de krapte op de Nederlandse occasionmarkt en daaraan gekoppelde hoge prijzen, nog steeds veel geëxporteerd. Dit jaar gaat dat zeker hetzelfde zijn, maar waarschijnlijk meer”, denkt BCA-directeur Iede Aukema. Volgens Oscar Hollink van Grensland zal de bpm-gerelateerde export afnemen. “Dat loopt terug door simpele marktomstandigheden. Er zit steeds minder bpm op een gemiddelde auto, in combinatie met de schaarste in Nederland, dus stevige prijzen, worden wij soms te duur voor de rest van Europa. De markt haalt zijn auto's dan liever uit landen als Spanje en Frankrijk.”

Michael Bernsen van Alphabet denkt dat de export dit jaar blijft teruglopen. Maar dat hoeft niet problematisch te zijn. “Voor ons is het goed als er 15 tot 20 procent export is. Wel verschraalt het aanbod. Het aantal modellen met 25 procent bijtelling loopt nog steeds terug. Nu wordt de Volvo V40 ingezet, vrijwel zonder bpm. Het is maar de vraag of die auto te exporteren is. Wat een grote rol kan gaan spelen is hoe in andere Europese landen de regelgeving zich ontwikkelt. Zetten ze daar vol in op CO2-reductie, dan zijn wij ineens spekkoper.”

Lagere kosten

VDS blijft voorlopig wel de bpm-voorfinanciering doen voor haar klanten, zegt dga Roland Schut. De btw moeten de klanten wel zelf terugvorderen. Schut vindt het hoog tijd worden dat de Belastingdienst en de RDW hun processen beter op elkaar afstemmen. Maar de angst dat de wijzigingen zouden leiden tot een ineenstorting van de business, blijkt ongegrond. “We zijn een deel van de omzet verloren, maar hebben dat gecompenseerd door de groei in het aantal klanten”, zegt Schut. “De echt grote partijen doen zelf de bpm- en btw-teruggaaf, maar die hebben nog steeds snel een Duits kenteken van ons nodig. Kleinere partijen blijven voor hun documentmanagement en bpm-voorfinanciering gebruik maken van de dienstverleners. Voor ons geldt bovendien dat we ook andere activiteiten ontplooien, zoals importdienstverlening en een internationale groothandel, die dit jaar uitstekend draait.”

VDS blijft voorlopig wel de bpm-voorfinanciering doen voor haar klanten, zegt dga Roland Schut. De btw moeten de klanten wel zelf terugvorderen. Schut vindt het hoog tijd worden dat de Belastingdienst en de RDW hun processen beter op elkaar afstemmen. Maar de angst dat de wijzigingen zouden leiden tot een ineenstorting van de business, blijkt ongegrond. “We zijn een deel van de omzet verloren, maar hebben dat gecompenseerd door de groei in het aantal klanten”, zegt Schut. “De echt grote partijen doen zelf de bpm- en btw-teruggaaf, maar die hebben nog steeds snel een Duits kenteken van ons nodig. Kleinere partijen blijven voor hun documentmanagement en bpm-voorfinanciering gebruik maken van de dienstverleners. Voor ons geldt bovendien dat we ook andere activiteiten ontplooien, zoals importdienstverlening en een internationale groothandel, die dit jaar uitstekend draait.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Dienstverleners zoeken hun weg in grijs exportgebied | Automotive Online

Dienstverleners zoeken hun weg in grijs exportgebied

Redactie Redactie
• Laatste update:

De aankondiging van de Belastingdienst dat exportdienstverleners niet langer namens hun klanten btw mogen terugvorderen bij export, kwam vorig jaar hard aan. Een groot deel van het businessmodel van de dienstverleners was immers gebaseerd op het voorfinancieren van de btw en daaraan gekoppeld de bpm (zie kader). De Belastingdienst stelt sinds vorig jaar echter dat alleen de eigenaar van een auto, dat wil zeggen iemand die de auto heeft gekocht en er vrijelijk (alleen de sleutels en kenteken bezitten is niet voldoende) over kan beschikken, de btw kan terugvragen bij export. Ook bij de bpm-teruggaaf is er een probleem: die is alleen terug te vorderen door de laatste eigenaar volgens het kentekenbestand. Dat maakt het administratieve proces erg ingewikkeld. Bovendien vervalt hiermee de mogelijkheid voor dienstverleners om als bankier op te treden.

Er wordt nu gezocht naar oplossingen. Daarbij probeert een aantal partijen (waaronder VWE en Cargo) zoveel mogelijk vast te houden aan een werkwijze die jarenlang zeer lucratief was. Zij zijn nu niet langer slechts dienstverlener maar ook handelshuis, en op papier dus zelfs concurrent van hun klanten. Anderen (waaronder VDC) namen afscheid van deze vorm van dienstverlening, vragen geen bpm/btw meer terug en leveren alleen nog de tools en kennis om export mogelijk te maken. Een derde groep kiest een tussenweg (zoals VDS Auto Export Service) en regelt wel de bpm, maar niet de btw.

Het leidt tot een gecompliceerde situatie waarin iedereen elkaar goed in de gaten houdt. De scheidsrechter in dit spel, de Belastingdienst, geeft weinig inzicht in wat er nou wel en niet mag. “Wij hebben met verschillende partijen individuele afspraken gemaakt, afhankelijk van hoe de organisatie is ingericht”, vertelt woordvoerder Adriaan Ros.

Helemaal gestopt

Voertuigdocumentatie Centrum (VDC) is als enige van de vier genoemde partijen rigoureus gestopt met het regelen van btw- en bpm-teruggaaf. “Wij zijn overgeschakeld op een andere vorm van dienstverlening, waarbij we klanten al het administratieve werk uit handen nemen, maar waarbij zij zelf de teruggaaf vorderen”, vertelt directeur Michel Schaay. De veranderende werkwijze leidde weliswaar tot een tijdelijke omzetdaling, maar ook tot nieuwe klanten. “Daarnaast is het in onze ogen de meest duurzame methode. Een betrouwbaar product leveren geniet de voorkeur boven het vasthouden aan processen die zich moeilijk verhouden tot de weten regelgeving.” VDC introduceerde vorig jaar Exportxpert, een dienst waarmee partijen zelf de export ter hand nemen. Inmiddels is een aantal grote partijen, zoals Alphabet (dat voorheen alles met betrekking tot export zelf regelde), al aangesloten.

Feitelijk genot

Het eigendom van de auto is bepalend voor wie btw kan terugvragen. De Belastingdienst stelt dat de eigenaar degene is die ‘feitelijk genot’ heeft van de auto en er vrijelijk over kan beschikken. Dat betekent dat deze partij ook het risico draagt. Voor de bpm geldt dat de Belastingdienst kijkt naar de laatste RDW-registratie, ofwel de partij op wiens naam de auto het laatste stond.

Zowel de Belastingdienst als de RDW ontkennen dat de regels na vorig jaar nog verder zijn aangescherpt. “Maar wellicht wordt dat gedacht omdat door de invoering van de kentekencard de processen aangepast zijn”, zegt Bertha Udding, relatiemanager bij RDW. Ze zegt altijd te zoeken naar verdere verbeteringen. “Maar we hebben bij de ontwikkeling van de kentekencard en procedures daaromheen veel met de wbranche gesproken en rekening gehouden met de specifieke processen.”

Exportbedrijf Grensland Auto werkte met een leverancier die namens het bedrijf de btw en bpm terugvorderde, maar doet dit inmiddels weer zelf. “Wij zijn vooruitlopend op de regels begin 2012 snel overgeschakeld op een systematiek zonder een dienstverlener die voor bank speelde”, vertelt directeur Oscar Hollink. De nieuwe situatie biedt ook voordelen, benadrukt hij. “Er is een schakel uit de factuurketen. Dat scheelt in de kosten en maakt het geheel overzichtelijker.”

Handelshuis

De twee partijen die nog wel de btw- en bpm-teruggaaf voor hun rekening nemen, zijn VWE en Cargo. Zij worden hierbij feitelijk eigenaar van de voertuigen. VWE heeft in het afgelopen jaar een nieuw veilplatform ontwikkeld dat november 2013 in gebruik is genomen. “Wij hebben samen met onze fiscalisten ons businessmodel opnieuw ontworpen zodat deze naadloos aansluit op de bestaande regelgeving”, vertelt Thomas Edens, directeur business development bij het bedrijf. VWE heeft een platform ontwikkeld waarmee het klanten enerzijds de producten biedt om zelf de export af te handelen, en anderzijds de mogelijkheid geeft om het complete traject onder te brengen bij VWE. De dienstverlener wordt hierbij de wederverkoper en eigenaar van het voertuig.

Onder meer Leaseplan werkt op deze manier met VWE samen. Via Carnext, het remarketingplatform van Leaseplan, kunnen buitenlandse klanten de voertuigen van VWE kopen via de veilingmethodiek van VWE. Het bod moet wel aanvaardbaar zijn voor Leaseplan. VWE, de eigenaar, handelt alle claims af. De Belastingdienst wil niet specifiek op deze zaak ingaan. Op de vraag of dit niet gewoon een manier is om de regels te omzeilen, komt het volgende antwoord: “Binnen het geldende beleid zijn er afspraken mogelijk met individuele partijen.” Het mag dus. Concurreert VWE zo niet met de eigen klanten? Edens: “Ons platform is onafhankelijk en kan worden ingezet door alle VWE-relaties die geïnteresseerd zijn in export.”

Cargo is een relatief onbekende dienstverlener in export. Volgens Joost Snoep van Cargo is zijn bedrijf pas in oktober 2013 benaderd door de Belastingdienst. “De gesprekken zijn nog niet afgerond.” Snoep snapt dat er in de branche met argusogen naar elkaar gekeken wordt. “In eerste instantie lijkt er een grijs gebied te bestaan waarin het eigenaarschap van een voertuig onduidelijk is. Extra verwarrend daarbij is dat elke exportdienstverlener een andere werkwijze hanteert en dat elke dienstverlener een andere belastingambtenaar heeft.”

Kortom: de mate van vrijheid wordt mede bepaald door de wijze waarop de ambtenaar in kwestie de regels interpreteert. Cargo werkt naar eigen zeggen met een in- en exportplatform waarop circa 850 bedrijven aangesloten zijn. “Hiermee kunnen bedrijven alle beschikbare internationaal erkende in- en exportdocumentatie en RDW-afmeldingen online regelen.” Ook Cargo gaat verder dan alleen dienstverlening. “Voor een geselecteerd aantal klanten wordt de bpm-teruggave verzorgd en indien gewenst voorgeschoten. Alleen in specifieke gevallen waarbij Cargo onder eigen naam handelt, fysiek de controle krijgt over het voertuig en zelf exporteert, kan Cargo een btw-factuur ontvangen en zelf aangifte doen”, zegt Snoep.

‘De werkwijze van de Belastingdienst is extra verwarrend.’

Gelijk speelveld

Om een gelijk speelveld te krijgen voor alle exportdienstverleners, moeten de providers samenwerken, vindt Snoep. “Een collectief overleg met de fiscus kan helpen om het gezamenlijke belang te realiseren. Dat belang is wat ons betreft het optimaal bedienen van de in- en exporterende autobedrijven en het creëren van een transparant en eenvoudig proces.” In hoeverre Snoep de anderen meekrijgt, is nog de vraag. Schaay houdt in eerste instantie de boot af. “Volgens ons bestaat dit vereenvoudigde proces al met ons product Exportxpert.”

Meer export

Los van alle regelgeving en ontwikkelingen hebben alle partijen goede eerste maanden gehad. Er is twijfel over of de export dit jaar weer gaat toenemen. “Er is vorig jaar ondanks de krapte op de Nederlandse occasionmarkt en daaraan gekoppelde hoge prijzen, nog steeds veel geëxporteerd. Dit jaar gaat dat zeker hetzelfde zijn, maar waarschijnlijk meer”, denkt BCA-directeur Iede Aukema. Volgens Oscar Hollink van Grensland zal de bpm-gerelateerde export afnemen. “Dat loopt terug door simpele marktomstandigheden. Er zit steeds minder bpm op een gemiddelde auto, in combinatie met de schaarste in Nederland, dus stevige prijzen, worden wij soms te duur voor de rest van Europa. De markt haalt zijn auto's dan liever uit landen als Spanje en Frankrijk.”

Michael Bernsen van Alphabet denkt dat de export dit jaar blijft teruglopen. Maar dat hoeft niet problematisch te zijn. “Voor ons is het goed als er 15 tot 20 procent export is. Wel verschraalt het aanbod. Het aantal modellen met 25 procent bijtelling loopt nog steeds terug. Nu wordt de Volvo V40 ingezet, vrijwel zonder bpm. Het is maar de vraag of die auto te exporteren is. Wat een grote rol kan gaan spelen is hoe in andere Europese landen de regelgeving zich ontwikkelt. Zetten ze daar vol in op CO2-reductie, dan zijn wij ineens spekkoper.”

Lagere kosten

VDS blijft voorlopig wel de bpm-voorfinanciering doen voor haar klanten, zegt dga Roland Schut. De btw moeten de klanten wel zelf terugvorderen. Schut vindt het hoog tijd worden dat de Belastingdienst en de RDW hun processen beter op elkaar afstemmen. Maar de angst dat de wijzigingen zouden leiden tot een ineenstorting van de business, blijkt ongegrond. “We zijn een deel van de omzet verloren, maar hebben dat gecompenseerd door de groei in het aantal klanten”, zegt Schut. “De echt grote partijen doen zelf de bpm- en btw-teruggaaf, maar die hebben nog steeds snel een Duits kenteken van ons nodig. Kleinere partijen blijven voor hun documentmanagement en bpm-voorfinanciering gebruik maken van de dienstverleners. Voor ons geldt bovendien dat we ook andere activiteiten ontplooien, zoals importdienstverlening en een internationale groothandel, die dit jaar uitstekend draait.”

VDS blijft voorlopig wel de bpm-voorfinanciering doen voor haar klanten, zegt dga Roland Schut. De btw moeten de klanten wel zelf terugvorderen. Schut vindt het hoog tijd worden dat de Belastingdienst en de RDW hun processen beter op elkaar afstemmen. Maar de angst dat de wijzigingen zouden leiden tot een ineenstorting van de business, blijkt ongegrond. “We zijn een deel van de omzet verloren, maar hebben dat gecompenseerd door de groei in het aantal klanten”, zegt Schut. “De echt grote partijen doen zelf de bpm- en btw-teruggaaf, maar die hebben nog steeds snel een Duits kenteken van ons nodig. Kleinere partijen blijven voor hun documentmanagement en bpm-voorfinanciering gebruik maken van de dienstverleners. Voor ons geldt bovendien dat we ook andere activiteiten ontplooien, zoals importdienstverlening en een internationale groothandel, die dit jaar uitstekend draait.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.