Podium | Vermoeden van tellerfraude? Kijk verder dan de NAP

Podium • Een verkeerde kilometerstand? Staar uzelf als autohandelaar niet blind op de inhoud van een voertuigrapport en verricht nader onderzoek, stelt advocaat Ahmad Qurishi van TRC Advocaten.
Ahmad Qurishi Ahmad Qurishi
• Laatste update:
Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten (foto: TRC Advocaten).

Iedereen kent de verhalen van mensen die in goed vertrouwen een tweedehandsauto kochten, waarvan later bleek dat deze meer kilometers had gereden dan op de teller stond. Wat zijn de consequenties en hoe kunt u als professionele verkoper handelen? Zeker gezien de verschillende belangen die spelen, zoals uw reputatie, afschrijving en garantie.

Strafbaar feit

Er is, volgens cijfers van de Stichting Aanpak Tellerfraude, in het afgelopen jaar bij meer dan 300 duizend auto’s met de kilometerstand geknoeid. In deze gevallen is er niet alleen te veel betaald voor een auto, de koper wordt doorgaans ook eerder geconfronteerd met reparatie en onderhoud. Ook voor de verkopende partij zijn de consequenties aanzienlijk, want sinds 2014 is het in Nederland strafbaar om de kilometerstand van motorvoertuigen terug te draaien. Wij krijgen van autobedrijven regelmatig vragen rondom dit onderwerp. Bijvoorbeeld of en hoe de klant schadeloos moet worden gesteld, en of het bedrijf – niet wetende van de fraude – aansprakelijk is.

Tekort schieten

Het uitgangspunt is dat als een de koper er bij de koop van uit mag gaan dat de geadverteerde kilometerstand van de auto correct is. Als er sprake blijkt te zijn van een teruggedraaide kilometerstand, dan is er sprake van non-conformiteit: de auto beantwoordt niet aan de overeenkomst en u schiet als autobedrijf tekort in de nakoming van de overeenkomst. Het beste is om in dit soort gevallen de claimende koper direct uit te nodigen voor een gesprek. Daarnaast is het van belang om vanaf het begin juridische bijstand in te schakelen. Het is namelijk van belang dat de consument het bewijs moet leveren waaruit blijkt dat de kilometerstand is teruggedraaid. Hier gaat het vaak mis. Wat kan immers worden aangemerkt als voldoende bewijs voor kilometerfraude?

Bewijs voor fraude

In de praktijk levert een consument als bewijs vaak een NAP (Nationale Autopas, sinds 2014 officieel het RDW Voertuigrapport genoemd) uittreksel aan. In dit NAP-rapport is de kilometerstand op verschillende momenten bijgehouden, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse apk-keuring of een onderhoudsbeurt. Ook wordt de kilometerstand van een auto genoteerd bij import. Bij een importauto is de NAP slechts beperkt van toepassing: het zegt namelijk wel iets over de kilometerstand van de periode in Nederland, maar niet over de periode van voor de invoer. 

De NAP heeft bij buitenlandse voertuigen onvoldoende bewijskracht

Er is nog geen internationale database voor kilometerstanden; in veel Europese landen is er geen kilometerregistratie. De NAP heeft bij buitenlandse voertuigen in mijn opinie dan ook onvoldoende bewijskracht. Daarnaast is de registratie van de kilometerstand in de NAP een menselijke handeling, waarbij fouten kunnen worden gemaakt. Kortom: staar uzelf als autoverkoper niet blind op de inhoud van een NAP-rapport en verricht nader onderzoek. Die mogelijkheden zijn er ook en de consument moet u hiervoor de ruimte bieden. Wij werken als advocatenkantoor samen met internationale partners die gespecialiseerd zijn in het opsporen van historische gegevens en maken geregeld mee dat het NAP-rapport incorrect blijkt

Juridisch Spreekuur

Ahmad Qurishi houdt speciaal voor bezoekers van Automotive-online elke vrijdag een gratis online adviesspreekuur, van 14.00-15.00 Voor contact: a.qurishi@trc-advocaten.nl, 0618413449.

Terugvordering aanschafprijs

Mocht blijken dat er sprake is van een teruggedraaide teller, dan betekent dit niet automatisch dat een consument de auto kan inleveren en het volledige aankoopbedrag inclusief wegenbelasting en verzekeringspremies terugkrijgt. Stel dat hij zich na zes maanden meldt, dan kan de verkoper zich beroepen op een gebruiksvergoeding c.q. vergoeding wegens waardevermindering van de auto. Geen verrekening van een gebruiksvergoeding zou immers betekenen dat de koper zes maanden kosteloos met de auto zou hebben gereden. Dan is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking. De rechtspraak bepaalt dat onder bepaalde omstandigheden de koper verplicht wordt deze kosten te vergoeden op grond van redelijkheid en billijkheid of op grond van ongerechtvaardigde verrijking. De rechtbank Leeuwarden heeft in 2011 bijvoorbeeld geoordeeld dat een vergoeding van 0,28 eurocent per kilometer als redelijke vergoeding wordt gezien.

Oplossen

Kortom, als u als autobedrijf wordt geconfronteerd met een koper die claimt dat de tellerstand niet klopt op basis van een NAP-rapport, ga er dan niet klakkeloos in mee maar verricht nader onderzoek. En mocht de kilometerstand inderdaad niet kloppen, vergeet dan niet dat u ook bepaalde rechten heeft. Helaas komt het nog te vaak voor dat tellerstanden onjuist zijn, dus ook een verkoper zonder kwade bedoelingen kan hiermee geconfronteerd worden. In een dergelijk geval is het verstandig dit direct op een correcte wijze met de koper van een dergelijk voertuig op te lossen.

Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten in Veldhoven. Hij is gespecialiseerd in automotive gerelateerde zaken. Op Automotive-online deelt hij zijn kennis over en ervaringen op dit terrein.

Podium

In de online rubriek Podium krijgen deskundigen de kans om hun kennis te delen met de bezoekers van Automotive-online. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden: zo mag de bijdrage niet commercieel van aard zijn. Ook een Podium-bijdrage schrijven? Mail uw verzoek naar Luberto@mobilitymedia.nl.

Podium | Vermoeden van tellerfraude? Kijk verder dan de NAP | Automotive Online

Podium | Vermoeden van tellerfraude? Kijk verder dan de NAP

Podium • Een verkeerde kilometerstand? Staar uzelf als autohandelaar niet blind op de inhoud van een voertuigrapport en verricht nader onderzoek, stelt advocaat Ahmad Qurishi van TRC Advocaten.
Ahmad Qurishi Ahmad Qurishi
• Laatste update:
Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten (foto: TRC Advocaten).

Iedereen kent de verhalen van mensen die in goed vertrouwen een tweedehandsauto kochten, waarvan later bleek dat deze meer kilometers had gereden dan op de teller stond. Wat zijn de consequenties en hoe kunt u als professionele verkoper handelen? Zeker gezien de verschillende belangen die spelen, zoals uw reputatie, afschrijving en garantie.

Strafbaar feit

Er is, volgens cijfers van de Stichting Aanpak Tellerfraude, in het afgelopen jaar bij meer dan 300 duizend auto’s met de kilometerstand geknoeid. In deze gevallen is er niet alleen te veel betaald voor een auto, de koper wordt doorgaans ook eerder geconfronteerd met reparatie en onderhoud. Ook voor de verkopende partij zijn de consequenties aanzienlijk, want sinds 2014 is het in Nederland strafbaar om de kilometerstand van motorvoertuigen terug te draaien. Wij krijgen van autobedrijven regelmatig vragen rondom dit onderwerp. Bijvoorbeeld of en hoe de klant schadeloos moet worden gesteld, en of het bedrijf – niet wetende van de fraude – aansprakelijk is.

Tekort schieten

Het uitgangspunt is dat als een de koper er bij de koop van uit mag gaan dat de geadverteerde kilometerstand van de auto correct is. Als er sprake blijkt te zijn van een teruggedraaide kilometerstand, dan is er sprake van non-conformiteit: de auto beantwoordt niet aan de overeenkomst en u schiet als autobedrijf tekort in de nakoming van de overeenkomst. Het beste is om in dit soort gevallen de claimende koper direct uit te nodigen voor een gesprek. Daarnaast is het van belang om vanaf het begin juridische bijstand in te schakelen. Het is namelijk van belang dat de consument het bewijs moet leveren waaruit blijkt dat de kilometerstand is teruggedraaid. Hier gaat het vaak mis. Wat kan immers worden aangemerkt als voldoende bewijs voor kilometerfraude?

Bewijs voor fraude

In de praktijk levert een consument als bewijs vaak een NAP (Nationale Autopas, sinds 2014 officieel het RDW Voertuigrapport genoemd) uittreksel aan. In dit NAP-rapport is de kilometerstand op verschillende momenten bijgehouden, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse apk-keuring of een onderhoudsbeurt. Ook wordt de kilometerstand van een auto genoteerd bij import. Bij een importauto is de NAP slechts beperkt van toepassing: het zegt namelijk wel iets over de kilometerstand van de periode in Nederland, maar niet over de periode van voor de invoer. 

De NAP heeft bij buitenlandse voertuigen onvoldoende bewijskracht

Er is nog geen internationale database voor kilometerstanden; in veel Europese landen is er geen kilometerregistratie. De NAP heeft bij buitenlandse voertuigen in mijn opinie dan ook onvoldoende bewijskracht. Daarnaast is de registratie van de kilometerstand in de NAP een menselijke handeling, waarbij fouten kunnen worden gemaakt. Kortom: staar uzelf als autoverkoper niet blind op de inhoud van een NAP-rapport en verricht nader onderzoek. Die mogelijkheden zijn er ook en de consument moet u hiervoor de ruimte bieden. Wij werken als advocatenkantoor samen met internationale partners die gespecialiseerd zijn in het opsporen van historische gegevens en maken geregeld mee dat het NAP-rapport incorrect blijkt

Juridisch Spreekuur

Ahmad Qurishi houdt speciaal voor bezoekers van Automotive-online elke vrijdag een gratis online adviesspreekuur, van 14.00-15.00 Voor contact: a.qurishi@trc-advocaten.nl, 0618413449.

Terugvordering aanschafprijs

Mocht blijken dat er sprake is van een teruggedraaide teller, dan betekent dit niet automatisch dat een consument de auto kan inleveren en het volledige aankoopbedrag inclusief wegenbelasting en verzekeringspremies terugkrijgt. Stel dat hij zich na zes maanden meldt, dan kan de verkoper zich beroepen op een gebruiksvergoeding c.q. vergoeding wegens waardevermindering van de auto. Geen verrekening van een gebruiksvergoeding zou immers betekenen dat de koper zes maanden kosteloos met de auto zou hebben gereden. Dan is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking. De rechtspraak bepaalt dat onder bepaalde omstandigheden de koper verplicht wordt deze kosten te vergoeden op grond van redelijkheid en billijkheid of op grond van ongerechtvaardigde verrijking. De rechtbank Leeuwarden heeft in 2011 bijvoorbeeld geoordeeld dat een vergoeding van 0,28 eurocent per kilometer als redelijke vergoeding wordt gezien.

Oplossen

Kortom, als u als autobedrijf wordt geconfronteerd met een koper die claimt dat de tellerstand niet klopt op basis van een NAP-rapport, ga er dan niet klakkeloos in mee maar verricht nader onderzoek. En mocht de kilometerstand inderdaad niet kloppen, vergeet dan niet dat u ook bepaalde rechten heeft. Helaas komt het nog te vaak voor dat tellerstanden onjuist zijn, dus ook een verkoper zonder kwade bedoelingen kan hiermee geconfronteerd worden. In een dergelijk geval is het verstandig dit direct op een correcte wijze met de koper van een dergelijk voertuig op te lossen.

Ahmad Qurishi is advocaat bij TRC Advocaten in Veldhoven. Hij is gespecialiseerd in automotive gerelateerde zaken. Op Automotive-online deelt hij zijn kennis over en ervaringen op dit terrein.

Podium

In de online rubriek Podium krijgen deskundigen de kans om hun kennis te delen met de bezoekers van Automotive-online. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden: zo mag de bijdrage niet commercieel van aard zijn. Ook een Podium-bijdrage schrijven? Mail uw verzoek naar Luberto@mobilitymedia.nl.