CBS: Ondernemersvertrouwen gedaald in tweede kwartaal

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
De helft van de ondernemers berekent de kostenstijgingen door aan hun klanten. (Foto: Shutterstock)

Het ondernemersvertrouwen in de meeste bedrijfstakken is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 8,2. In het begin van het tweede kwartaal stond de indicator nog op 16,8. Binnen negen van de elf bedrijfssectoren is het vertrouwen afgenomen, ook binnen de autohandel en reparatie. Dat melden CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Kostenstijging

Als gevolg van de gestegen prijzen van energie en grondstoffen hebben ondernemers over de hele linie te maken met kostenstijgingen. De helft van de ondernemers zegt deze kostenstijgingen voor een klein deel te kunnen doorberekenen in hun prijzen of tarieven aan hun  klanten. Bijna 9 procent zegt de kostenstijgingen helemaal niet door te berekenen, terwijl ruim een derde deze grotendeels doorrekent. In de praktijk betekent dit dat bedrijven vaker zelf opdraaien voor de hogere kosten en inleveren op winstmarges. Een groot aantal auto-importeurs heeft recent de prijzen verhoogd, blijkt uit een onderzoek van Autotelex.

Het percentage ondernemers dat pessimistisch is over het economisch klimaat steeg in Q3 tot 12 procent (7% in Q2), terwijl het pessimisme in de autohandel en reparatie juist iets minder werd: 21,7 procent tegenover 10,5 procent in Q2. Ook is men weinig optimistisch over de verwachte economische situatie, zoals inflatie, prijsstijgingen, tekorten en de vrees voor een recessie. Begin dit jaar meldde het CBS dat het personeelstekort in de autobranche tot recordhoogte is opgelopen.

ondernemersvertrouwen-cbs.png

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.